Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Projektas „Aš – Gintaro krašto pilietis“ padeda ugdyti vaikų tautinius, patriotinius jausmus
 

Projektas „Aš – Gintaro krašto pilietis“ padeda ugdyti vaikų tautinius, patriotinius jausmus

2019-04-13
Projektas „Aš – Gintaro krašto pilietis“ padeda ugdyti vaikų tautinius, patriotinius jausmus
Dalia GINKIENĖ
Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“
Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ nuo 2012 m. įgyvendina ilgalaikį tęstinį projektą „Aš – Gintaro krašto pilietis“. Projekto tikslas – ugdyti vaikų tautinius, patriotinius jausmus, meilę Lietuvai, sudaryti sąlygas pažinti savo artimiausią aplinką, plėsti supratimą apie Tėvynę.
Dalyvavimas projekte „Aš – Gintaro krašto pilietis“ mums labai prasmingas. Jį vykdant, visus – tiek didelius, tiek mažus – siejo bendra veikla, draugystė ir bendradarbiavimas, pagarba ir meilė Lietuvai. Mano ilgametė dalyvavimo šiame projekte praktinė patirtis rodo, kad pilietiniai tautiniai renginiai ugdo vaikų socialinių įgūdžių gebėjimus, savarankiškumą, pastabumą, kūrybiškumą. Stebėdami kitus vaikai geriau suvokia save ir supantį pasaulį. Po renginių vaikai noriai dalijasi patirtais įspūdžiais, o santykiai tarp ugdytinių tampa tvirtesni, draugiškesni. Įgytos žinios įgalina vaikus aktyviau įsitraukti į ugdomąsias veiklas, kūrybiškai panaudoti patirtį, greičiau prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, ugdytis socialinio elgesio, susitarimų gebėjimus.
 
Į projektą „Aš – Gintaro krašto pilietis“ įsitraukė ir kitos miesto ir šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Kasmet skelbiame vis kitas temas, pavyzdžiui: „Lietuvėle tu mana, šalele Gimtine“, „Mano Volungėlė – Lietuvos širdelėj“, „Lietuva, Lietuva – Mano, Tėviške, brangi“, organizuojame saviraiškos parodas, muzikinius-meninius sveikinimus, pramogas, išvykas ir kt. Ypač visus sužavėjo praėjusių metų renginiai, skirti atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Šių renginių metu didelį dėmesį skyrėme supažindinimui su Lietuvos kultūros ir gamtos paveldu, istorija, bendravimui ir bendradarbiavimui su socialiniais partneriais.
 
Lietuvai svarbių datų paminėjimui skirti renginiai – tai atsakingai apgalvotos bendruomenės narių pasiūlytos veiklos, integruotos į ugdymo procesą. Pasitikdami Kovo-11ąją, organizavome renginį „Mano Lietuva – graži, spalvota“, kartu su ugdytiniais ir jų tėveliais tautine atributika puošėme aplinką, įkūrėme nuolat veikiančią ugdytinių darbų ekspoziciją, grupių laiptinėse surengėme ugdytinių darbų parodą.
 
Įstaigos bendruomenė dalyvavo akcijoje, kurios metu kiemo medžius ir tvorą papuošėme trijų spalvų juostomis pintais raštais. Į Kovo 11-osios išvakarėse vykusį šventinį renginį vaikai atėjo pasipuošę trispalviais rūbeliais, su karūnomis, ant rankų užrištais trispalviais kaspinais. Renginio metu visi kartu dainavome lietuviškas dainas, žaidėme, šokome ratelius, į dangų leidome balionus, linkėdami laisvai Lietuvai gyvuoti amžinai.
 
Renginys suteikė vaikams daug džiaugsmo, gerų emocijų. Keletas vaikų įspūdžių, minčių apie renginį (kalba netaisyta):
Elzė: „Man labai patiko Lietuvos gimtadienis, nes daug pasipuošusių vaikų...“
Saulė: „O man Lietuva visa spalvota ir graži, ir ją aš myliu.“ 
Dovydas: „Smagu dainuoti ir šokti, ir dar labai patiko dovanos: spalvinimo knygelės ir balionai.“ Emilė: „Aš labai mėgstu šventes ir gimtadienius, mano gimtadienis irgi bus greitai, labai patinka Lietuva.“
 
Džiugina tai, kad išmokome linksmai švęsti istorines datas ir suprantamai, paprastai, papasakoti apie jas vaikams.