Emokykla.lt
Vartotojų straipsniai Poezija – raktas į vaikų kalbinės raiškos pasaulį
 

Poezija – raktas į vaikų kalbinės raiškos pasaulį

2018-12-14
Susijusios temos: Vaiko kalba
Poezija – raktas į vaikų kalbinės raiškos pasaulį
Lina VOROBJOVIENĖ
Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“
„Poezija – tai raktas į vaikų kalbinės raiškos pasaulį“ – taip pavadinta respublikinė ikimokyklinių mokymo įstaigų metodinė valandėlė vyko lapkričio 22 d. Kauno vaikų darželyje „Raudonkepuraitė“. Koleges bei studentus pakvietėme įvertinti poezijos svarbą, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbinę raišką bei pasidalyti patirtimi.
Poezija – neatsiejama kalbinės raiškos dalis – ypač svarbi ikimokykliniame amžiuje. Visi suprantame, kad kalbos ugdymas grindžiamas savo tautos kultūros pažinimu ir puoselėjimu ir yra neatsiejamas nuo vaiko asmenybės, vertybinių nuostatų formavimosi – klausytis, kalbėti gražia kalba išreiškiant save, bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiaisiais.
 
Kauno valstybinio lėlių teatro aktorė Rasa Bartninkaitė, drauge su vaikais žaismingais poezijos posmais pasveikinusi visus dalyvius, vėliau savo pranešime teigė, kad poezija lavina kūrybingumą, plečia vaiko žodyną ir ugdo kalbinę raišką. Kartu aktorė atkreipė dėmesį į tai, kad šiandienos vaikams vis sunkiau klausytis kito ir išlaikyti dėmesį, taip pat didelė dalis mažųjų, net besirengiančių mokyklai, vis dar neturi išlavintų gebėjimų ištarti tam tikrus garsus. To priežastis gali būti tai, kad šiandienos tėvai neskiria pakankamai laiko ir dėmesio savo vaikams, per mažai  su jais kalbasi, vietoje to leisdami vaikams sėdėti prie televizoriaus ar kompiuterio ekrano.
 
Aktorės Rasos Bartninkaitės manymu, eilėraštis yra puikiausias instrumentas, galintis padėti pedagogams, tėvams ir seneliams atrakinti duris į vaikų kalbinės raiškos pasaulį. Poezija, turėdama raiškesnį, spalvingesnį, skambesnį eiliuotą žodį, verčia mažuosius suklusti ir įsiklausyti. Poetinio žodžio kuriami nepaprasto grožio vaizdiniai pritraukia ir ilgiau išlaiko vaiko dėmesį, o bandant atkartoti eilėraščio rimą, vaikas lavina savo kalbos padargus ir mokosi aiškiau tarti garsus ar jų junginius. Aktorė rekomendavo mokant eilėraščių pasitelkti vaikui priimtiniausius būdus – žaidimą, vaidybą ir lėles. Tuomet mažieji labiau atsipalaiduoja ir natūraliai mokosi taisyklingos tarties. R. Bartninkaitė taip pat ragino pedagogus pastebėti ir skatinti talentingus vaikus, neįsprausti jų į rėmus, o drąsiai leisti būti savimi ir išreikšti tai, ką patys jaučia ar įsivaizduoja, sakant eilėraštį.
 
Kauno viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkės Regina Klementavičienė ir Loreta Artmonaitė savo pranešime akcentavo, kodėl ir ką verta skaityti nuo mažens, pristatė vaikų pamėgtas knygas ir spalvingus poezijos rinkinius. Bibliotekininkės atkreipė dėmesį į Juozo Erlicko poeziją vaikams, kuri maloniai nustebino.
 
Auklėtoja ekspertė Dijana Borisovienė iš Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ savo pranešime pabrėžė, kad kalba yra pagrindinė žmogaus mąstymo, mokymo ir bendravimo priemonė, todėl kalbinės raiškos lavinimui būtina skirti didelį dėmesį. Renginyje ji akcentavo kaip eiliuoti tekstai pasitarnauja ugdant vaikų kalbinius gebėjimus, koks svarbus yra pedagogo kalbos vaizdingumas, taisyklingumas bei raiškumas bendraujant su vaiku. Dijana Borisovienė dalijosi savo patirtimi, kaip pasitelkus žaidimą, vaizdinių kūrimą galima įtraukti vaikus į eiliavimą ir efektyviau prakalbinti mažuosius, o vėliau net ir mokyti skaityti. Taip pat ekspertė ragino žaismingai į ugdymo procesą įtraukti ir tėvelius.
 
Ukmergės lopšelio-darželio „Šilelis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Zita Prilepina kalbėjo apie vaikų kūrybingumą ir būdus, kaip jį atskleisti ir skatinti. „Bėk, lėk, žodeli, iš vaiko širdelės“ – poetiniu žodžiu provokuodama vaiką kurti gamtos apsuptyje pedagogė džiaugėsi gaunamais rezultatais ir dalijosi sava patirtimi.
 
Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė Erika Verenienė pabrėžė edukacinių projektų įtaka vaikų poezijos sklaidai. Ji pasakojo apie sėkmingus projektus, kuomet eilėraščiai buvo skaitomi augintiniams, kuriuos vaikai atsivedė į vaikų darželį. Gyvūnai puikiai padėjo vaikams išsilaisvinti iš nedrąsumo, nerimo ar įtampos. Jų niekas nekritikavo ir neprimetė savo nuomonės. Vaikai savo noru vienas po kito drąsiai skaitė eiles šuniukui, viščiukui ar žuvytei.
 
Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ logopedė Dalia Bagdonienė pristatė kasmet darželyje sėkmingai vykdomą projektą-sąskrydį „Vaikystės sparnai“ ir poezijos programas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
 
Renginio šeimininkė, Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ direktorė Diana Dūdėnienė, apibendrindama išsakytas mintis džiaugėsi, kad metodinės valandėlės metu dalyviai ne tik pasidalijo savo patirtimi apie poezijos svarbą, ugdymo būdus ir metodus vaikų kalbinei raiškai gerinti, bet ir sustiprino bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, pedagogais, siekiant sėkmingo vaikų ugdymo šioje srityje.