Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Pažintis su Prancūzijos ikimokykliniu ugdymu
 

Pažintis su Prancūzijos ikimokykliniu ugdymu

2019-06-04
Pažintis su Prancūzijos ikimokykliniu ugdymu
Božena STELMAKOVA
Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelis-darželis
Dalyvavimas tokio pobūdžio veiklose praplečia asmeninį suvokimą apie kitų įstaigų veiklas, jų kasdienybę ir problemas, padeda įvertinti tai, ką gero turime pas save. 
2019 m. gegužės 13–16 dienomis Prancūzijoje, Puatjė mieste, vyko Erasmus+ programos tarptautinio bendradarbiavimo veikla „Pre-primary education, the schooling of young people from 2 to 6 years old: to the quality of teaching“ (liet. „Ikimokyklinis ugdymas, 2–6 metų amžiaus jaunų žmonių kokybiškas ugdymas“).
 
Veikloje dalyvavo 14 Europos šalių atstovai, kurių tarpe buvo ikimokyklinio ugdymo mokytojai, ugdymo įstaigų vadovai (mokyklų-darželių), švietimo srities kuratoriai ir specialistai. Veiklos dalyviai buvo supažindinti su Prancūzijos švietimo sistema, standartais, vaikų priėmimo į įstaigas proceso vykdymu bei edukacinių erdvių kūrimo procesu įstaigose. Nuo ankstyvojo amžiaus vaikai ruošiami mokyklai, lavinami jų kalbėjimo, rašymo ir skaitymo (vyresnio amžiaus) įgūdžiai.
 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos Prancūzijoje veikia 4 dienas po 6 valandas. Ugdymas vyksta nuo 8.30 iki 11.30, vėliau vaikai pietauja ir laiką leidžia dienos centruose arba juos pasiima tėvai, o nuo 13.30 iki 16.30 tęsiamas ugdymas darželyje. Trečiadieniais vaikų įstaigoje nebūna – tėvai patys organizuoja vaikų priežiūrą tą dieną, tačiau trečiadieniais gali vykti mokytojų susirinkimai, pasiruošimas edukacinėms veikloms ir pan. Mokytojo darbo savaitė apima 36 darbo valandas, iš kurių 24 valandos yra skiriamos darbui su vaikais, o likusios 12 valandų – pasiruošimui ugdymo procesui.
 
Viena diena buvo skirta veiklai valstybiniame darželyje, kur galėjome stebėti mokytojų ir vaikų bendradarbiavimą ugdymo proceso metu, jų veiklą lauke, susipažinome su bendradarbiavimo su tėvais metodais. Po artimesnio susipažinimo su ikimokyklinio ugdymo įstaigos veikla diskutavome grupėse apie skirtingų šalių ikimokyklinio ugdymo įstaigų skirtumus ir panašumus. Tyriu pastebėti, kad lengviau buvo rasti veiklos skirtumus nei panašumus.
 
Veiklos dalyviai turėjo paruošti ir pristatyti atstovaujamos šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ypatybes bei įdomybes, šalyje veikiančią edukacinę sistemą. Kiekvienas pristatymas sulaukdavo daug klausimų, siekiant įsigilinti į šalyje veikiantį ikimokyklinio ugdymo modelį. Lietuvos pristatymą paruošė tris ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovės: Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Eglė Ivanauskaitė-Rimšė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Vaivadaitė ir aš, Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio direktorė. Mūsų pristatyme didžiausias dėmesys buvo skirtas valstybinių ir privačių darželių skirtumų apžvelgimui, vaiko pasiekimų aprašo kūrimo proceso ir naudos pateikimui bei inkliuziniam ugdymui. Lyginant Lietuvos sistemą su kitomis šalimis, mums artimos pasirodė Šiaurės Makedonijos bei Slovakijos ikimokyklinio ugdymo sistemos: vaikų buvimo įstaigoje trukme, ugdymo proceso organizavimo modeliu, ikimokyklinio ugdymo mokytojų darbo vertinimu.
 
Dalyvavimas tokio pobūdžio veiklose praplečia asmeninį suvokimą apie kitų įstaigų veiklas, jų kasdienybę ir problemas, padeda įvertinti tai, ką gero turime pas save. Tokių išvykų metu prasiplečia pažįstamų ratas, kurie dirba toje pačioje srityje, turi idėjų ir noriai jomis dalijasi. Veiklos pabaigoje buvo sukurta bendra bendravimo grupė, kurioje jau pradėjome dalintis idėjomis būsimiems eTwinning arba Erasmus+ projektams. Buvo pristatyta nauja bendradarbiavimo priemonė www.padlet.com ir www.pearltrees.com, sukurtas bendradarbiavimo tinklas šiuose tinklalapiuose, kur bus talpinama visa veikloje dalyvavusių mokytojų informacija apie jų įstaigą, šalies edukacinę sistemą, būsimų projektų idėjos bei partnerystės galimybės.
 
 
Šiam projekto įgyvendinimui finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Straipsnyje atspindėtas Dotacijos gavėjo požiūris, o NA ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.