Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Patirtis ugdant kitatautį vaiką ikimokyklinėje grupėje
 

Patirtis ugdant kitatautį vaiką ikimokyklinėje grupėje

2022-10-21

Kitatautis berniukas pradėjo lankyti mūsų lopšelį darželį būdamas 4 metų. Berniukas į Lietuvą kartu su savo šeima atvyko iš Irano ir jo gimtoji kalba buvo persų. Šeimoje niekas nekalbėjo lietuviškai, tačiau su vaiko tėvais galima buvo susikalbėti anglų kalba. Berniuko mama pageidavo, kad vaikas išmoktų lietuvių kalbą.

Atėjęs į mūsų grupę, vaikas buvo tylus ir nedrąsus, tačiau jam viskas buvo įdomu. Smalsiai tyrinėjo grupės aplinkoje esančias edukacines priemones, stebėdavo vaikų žaidimus, šypsojosi grupės mokytojoms. Po pirmos berniuko apsilankymos dienos darželyje pastebėjau, kad jis supranta angliškai, todėl vaiką kalbinau anglų kalba tuos pačius žodžius pakartodama ir lietuviškai. Toks bendravimo būdas labai tiko kitakalbiui vaikui bei patiko mūsų grupės vaikams. Jie sužinojo ir išmoko nemažai anglų kalbos žodžių.

Kitakalbiam vaikui, pradėjus lankyti darželį, svarbu buvo jį pripratinti prie aplinkos ir sukurti saugumo jausmą. Grupėje padėjome vaikams kurti kuo geresnius tarpusavio santykius, nes ne priemonės ar metodai padeda kitakalbiam vaikui susikalbėti su vaikais, o jo paties noras išmokti komunikuoti ir draugauti.

Praėjus keliems mėnesiems grupės vaikai išgirdo pirmuosius berniuko žodžius: „einam žaisti“ ir „draugas“. Praėjus dar mėnesiui jis jau skaičiavo lietuviškai iki 10, o dar vėliau atpažino daugumą lietuviškų raidžių, suprato žodžius.

Ugdymo metu mes daug kalbėjome apie šalį, iš kurios pas mus atvyko berniukas. Sužinojome apie Irano gamtą, maistą, papročius. Vaikams kilo labai daug klausimų apie šią šalį, joje gyvenančius žmones. Kilo idėja mūsų darželyje suorganizuoti projektą „Aš susipažįstu su pasaulio šalimis“, kurio tikslas – supažindinti vaikus su įvairiomis pasaulio šalimis, skatinti vaikų domėjimąsi kitomis tautomis, jų kalba, maistu, muzika, papročiais, ugdyti toleranciją ir pagarbą kitų tautų gyventojams.

Kitataučio vaiko integracija mūsų grupėje buvo naudinga visiems vaikams. Jie tapo kantresni ir supratingesni ne tik naujam grupės draugui, bet ir vieni kitiems. Žaisdami kartu, padėjo berniukui greičiau pažinti lietuvių kalbą, suprasti ir laikytis grupės taisyklių, išmokė teisingai tarti lietuviškus vardus.

Dirbant su kitakalbiu vaiku buvo labai svarbu išskirti pagrindinius žodžius ir paaiškinti, apie ką kalbama, kartu kalbinant, klausiant ir bendraujant su pačiu vaiku. Labai svarbūs ir kasdieniai žodžiai, kuriuos išmokęs kitatautis vaikas gali lengviau bendrauti, paprašyti pagalbos.

Po metų berniukas ir jo šeima išvyko iš Lietuvos.