Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Neigiamos emocijos – kaip tėvai gali padėti vaikui išmokti jas valdyti?
 

Neigiamos emocijos – kaip tėvai gali padėti vaikui išmokti jas valdyti?

2020-12-25

„Esu vaikų raidos tyrinėtoja, pagrindinė sritis – emocijos. Aš mokiausi, nagrinėjau, rašiau apie jas – bet tai visai kas kita, nei patirti vaikų auginimą iš tėvų perspektyvos. Tos mažos sielos turi dideles emocijas. Jie kaip jausmų viesulai!“ – A. Soderlund

Mus visą gyvenimą lydi įvairios emocijos. Neretai jos motyvuoja drąsiai žengti pirmyn, keisti gyvenimo kryptį, tačiau, būna – ir sugriauna metų metus statytus gyvenimo pamatus. Emocija – tai branduolys, apie kurį vystosi žmogaus asmenybė ir jo socialiniai ryšiai.

Gebėjimas priimti emocijas ir jas konstruktyviai valdyti pradeda formuotis nuo ankstyvos vaikystės. Šeima – tai pagrindinė vaiko ugdymo institucija, kurioje jis perima sukauptą patirtį, vertybes ir normas, formuoja socialiai reikšmingus asmenybės bruožus.

Vaikai privalo išmokti kur, kada ir kaip tinkamai reikšti savo jausmus bei kokiame kontekste jų išraiška yra nederama.

Emocijų valdymo įgūdžiai pradedami lavinti šeimoje

Visi jausmai yra priimtini ir normalūs, tačiau ne visi jų išraiškos modeliai yra tinkami. Nesuvaldytos neigiamos emocijos gali padaryti didelę žalą tiek vaikui, tiek jo aplinkai – todėl itin svarbu, jog gerą pavyzdį rodytų tėvai nuo pirmųjų dienų. Pakeltas balso tonas, fizinis ar psichologinis smurtas, vengimas ir ignoravimas – griaunančios emocijų valdymo praktikos. Visas praktikas – konstruktyvias ar destruktyvias – vaikai perima stebėdami tėvus. Jei šaukimas namuose yra dažnas reiškinys – vaikas išmoks šaukti. Jei kalbėsite pagarbiai ir ramiai, vaikas taip pat kalbės būtent taip. Kiekvieną kartą, kai sėkmingai prie vaiko savo emocijas suvaldo tėvai, tinkamos strategijos yra vis labiau įsisąmoninamos ir vaiko.

Sveikas ryšys tarp vaiko ir jo tėvų turi būti nuolatos puoselėjamas

Saugiai besijaučiantys vaikai daug lengviau ugdo konstruktyvius emocijų valdymo įgūdžius. Vaikams augant, tėvų bendravimas su jais dažnai tampa kiek šaltesnis – mažėja švelnumo momentų, atsiranda lūkesčiai, jog vaikas, bėgant laikui, turėtų elgtis vis brandžiau ir savarankiškiau. Neretai tėvai pamiršta, jog net ir vyresni vaikai turi jausti itin stiprų ryšį su tėvais, kitu atveju, emocijų valdymas jiems bus gerokai sudėtingesnė užduotis, nei vaikams, kurių ryšys su tėvais yra saugus ir tvirtas. Sveiki vaikų-tėvų santykiai bei pakankamas kiekis meilės ir artumo išraiškų yra itin svarbūs aspektai jam augant ir vystantis kaip brandžiai ir pilnavertei asmenybei.

Svarbu priimti vaiko emocijas, net kai jos tėvams „nepatogios“

Vaikų neigiamos emocijos ir netinkamos jų išraiškos gali sukelti nemalonią būseną ir tėvams, todėl dažnai pačių tėvų natūrali reakcija į jas būna neigiama. Svarbu nepamiršti, jog vaikas nėra visiškai sąmoningas, todėl jį užplūstantys jausmai neretai gąsdina ir jį patį. Tėvų empatija ir paguoda net didžiausių vaiko isterijų metu moko, jog emocijos ne visada būna malonios, bet jos nėra pavojingos, jei tik vaikas jas priima ir sėkmingai apdoroja.

Bausmės apsunkina vaiko savikontrolę

Fizinės bausmės, kadaise buvusios normalia auklėjimo proceso dalimi, dabar itin kritikuojamos mokslininkų ir vaikų psichologų. Iš tiesų, bausmės ir bet kokia kita smurto rūšis lemia tolimesnį nepaklusnumą. Vietoj konstruktyvaus emocijos priėmimo ir natūralaus paleidimo, vaikas išmoksta ją užspausti per prievartą, taip tik kaupdamas neigiamas emocijas, ir, galiausiai, „sprogdamas“. Tėvai neturėtų mušti ar bausti vaiko – jie turi padėti suprasti neigiamų emocijų priežastis, ir patarti ar parodyti, kaip su jomis susitvarkyti.

Ribų nubrėžimas – kritinė emocinio intelekto ugdymo dalis

Besąlygiška empatija ir bausmių netaikymas nereiškia, jog vaikui negalima sakyti „ne“. Yra momentų, kai nepasakius „ne“, vaikas tampa visai nevaldomas, nes paprasčiausiai nėra nubrėžtos leistino elgesio ribos. Kai vaikas pyksta, dažnai jį apima agresija ir noras elgtis destruktyviai. Todėl svarbu, jog namuose vyrautų griežtos, tačiau racionalios taisyklės – pavyzdžiui, galima pykti, bet jokiu būdu negalima muštis ir mėtyti daiktų supykus.

Esminės pamokos, kurias vaikas turi išmokti iš tėvų pavyzdžio:

  • emocijos nėra blogos. Jos yra natūrali kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis;
  • dažniausiai mes negalime pasirinkti kaip jaučiamės, bet visuomet galime pasirinkti, kaip elgiamės;
  • kai priimame savo emocijas, jas išjaučiame giliai, bet tuomet jos su laiku natūraliai išsisklaido. Tai suteikia mums daugiau kontrolės, nei emocijų užgožimas ir kaupimas.

Straipsnį paruošė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Kistolė