Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Muzika padeda augti
 

Muzika padeda augti

2015-01-11
Susijusios temos: Kūrybingumas
Muzika padeda augti
Asta VAINIUTĖ, direktorė
Klaipėdos lopšelis-darželis „Obelėlė“
Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ pedagogės savo įgytomis žiniomis ir patirtimi dalijosi su Klaipėdos rajono kolegėmis, surengdamos seminarą „Kai muzika padeda augti“ Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institute. 
Klaipėdos lopšelio-darželio„Obelėlė“ pedagogės jau daugiau nei 10 metų ypatingą dėmesį skiria ankstyvojo amžiaus vaikų meniniam ugdymui, taip siekdamos visuminio ugdymo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Dainos, muzikiniai žaidimai, pasakos,  žaidimai, spalvų pažinimas, piešiniai, kuriuose vaikai atspindi savo išgyvenimus, svajones – tai veiklos, kuriose mažas vaikas save išreiškia ir ugdosi  gebėjimus. Muzika – teigiamų emocijų šaltinis. Vaikui, lankančiam lopšelio grupę, muzikinė veikla padeda greičiau adaptuotis, lengviau išgyventi išsiskyrimą su namiškiais.
 
Meninio ugdymo mokytoja Janina Žemaičiūnienė Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ dirba 17 metų ir pati kuria daineles ir žaidimus ankstyvojo amžiaus vaikams. Kilus norui įsivertinti savo kūrybos tinkamumą, naudą, prieinamumą, suorganizuoti keli Janinos kūrybiniai vakarai.  Klausytojų dėmesys ir knygelės „Vir vir vir pelytė“ (recenzavo VPU prof. habil. dr. A.Katinienė ir KU doc. dr. R. Jautakytė, išplatinta daugiau kaip 1000 egzempliorių) populiarumas parodė, kad  pedagogai ir vaikus auginantys tėvai jau yra atradę šią pedagogę–kūrėją, siūlančią praktikoje išbandytus muzikinius kūrinius ankstyvojo ir vyresniojo amžiaus vaikams.
 
Dainuodami meninio ugdymo mokytojos sukurtas daineles ir žaisdami žaidimus, kurie atitinka natūralius vaikų poreikius, ugdytiniai daug ko išmoksta: sparčiau tobulėja jų kalba, mąstymas, saviraiška, gerėja judesių koordinacija Tėvai, besidomintys vaikų gebėjimais, padeda gaminti priemones dainelių inscenizavimui.
 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ pedagogės savo įgytomis žiniomis ir patirtimi dalijosi su Klaipėdos rajono kolegėmis, surengdamos seminarą „Kai muzika padeda augti“ Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institute. Šiame seminare savo kelerių metų pedagogine patirtimi, kūrybiniais atradimais ir vaikų tėvų bei pačių darbuotojų inscenizavimui pritaikytų rūbų paroda be Janinos Žemaičiūnienės dalijosi ir atvirą veiklą demonstravo pedagogės Violeta Jocienė, Elvyra Bešelia; stendinius pranešimus „Žaidžiame teatrą“ ir „Logoritmikos panaudojimas vaikų kalbos sutrikimų korekcijai“ pristatė pedagogė Dalia Jaruševičienė ir logopedė Adelė Žukauskienė; pedagogė Dovilė Vitunskienė demonstravo savo sukurtą filmą „Taip prasidėjo...“ apie pedagogių Audronės Babarskienės, Giedrės Jonaitienės, Nijolės Kutniauskienės ir Dalytės Čybienės kelerių metų darbo pasiekimus; vaikų adaptacijos lopšelyje-darželyje tyrimą  pristatė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Iljina, o moterų vokalinis ansamblis atliko J. Žemaičiūnienės sukurtas dainas „Prie obelėlės“ ir „Nuo vaiko pirmo riksmo tyloje“. Seminaro metu buvo eksponuojamos auklėtojų Virginijos Ivanauskienės,  Dalios Jaruševičienės ir tėvų pagamintos ugdymo priemonės, skirtos kūrybinei veiklai.
Daugiau apie Klaipėdos lopšelį-darželį „Obelėlė“: