Emokykla.lt
Vartotojų straipsniai Medaus kelionė po Kauno miesto darželius
 

Medaus kelionė po Kauno miesto darželius

2014-11-25
Susijusios temos: Vaiko sveikata Ugdymo įstaigos
Medaus kelionė po Kauno miesto darželius
Ilona ŠERNIUVIENĖ, direktorė
Laima KANIENĖ, direktorės pavaduotoja ugdymui
Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“
Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“ siekdamas stiprinti vaikų sveikatą patiriant pažinimo džiaugsmą 2013 m. ir 2014 m. įgyvendino sveikatingumo ir pažinimo kompetencijų ugdymosi projektus „Medučio kelionė į darželį“ ir „Medučio kelionė į Kauną".
Žmogaus sveikata kinta visą gyvenimą. Gyvendami sveikatą arba stipriname, arba ją žalojame. Ir tai darome nenorėdami arba nežinodami, kaip ją saugoti. Todėl labai svarbu, kad jau vaikystėje vaikai įgytų pakankamai žinių ir įpročių, skatinančių sveikai gyventi. Būtina, kad vaikai ugdytųsi atsakomybės už savo emocinę, fizinę sveikatą jausmą. Žinoma, pagrindinė vaiko sveikatos puoselėtoja yra šeima, bet nemenkas vaidmuo tenka ir ikimokyklinio ugdymo įstaigai, kurios pareiga sudaryti sąlygas vaikui išsiugdyti teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną ir atsakomybę už ją.
 
Atlikdami ilgalaikę kasmetinę vaikų sergamumo rodiklių analizę, nustatėme, kad vaikų sergamumas pastaruosius trejus metus didėjo (ypač lopšelio grupėse), tad reikėjo imtis priemonių, kad rodikliai bent stabilizuotųsi. Todėl 2013–2014 mokslo metais vaikų sveikatos saugojimo gebėjimų stiprinimas bei sveikos gyvensenos skatinimas buvo pagrindinė ugdymo(si) kryptis.
 
Išsiaiškinę tėvų lūkesčius, įstaigoje subūrėme vaiko sveikatos saugojimo ir stiprinimo darbo grupę, kuri parengė vaikų sveikatinimo(si) priemonių planą, ir kartu su įstaigos bendruomene bei socialiniais partneriais jį įgyvendinome.
 
Viena pagrindinių šio plano veiklų – sveikatos saugojimo ir pažinimo kompetencijų ugdymo(si) projektas įstaigoje „Medučio kelionė į darželį“. Šiame projekte siekėme ugdyti teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną bei gamtos ir gyvybės saugojimą. Projekto veiklos skatino vaikus, tėvelius ir pedagogus kuo daugiau sužinoti apie bites ir jų ypatybes bei kasdien vartoti bičių produktus, atkreipti didesnį dėmesį į natūralių produktų vartojimo poveikį ir naudą sveikatai.
 
Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ sveikatingumo ir pažinimo kompetencijų ugdymosi projektas „Medučio kelionė į darželį“ parengtas ir įgyvendintas 2013 m. spalio-lapkričio mėn. Projekto tikslas: paskatinti vaikus stiprinti savo sveikatą, patiriant pažinimo džiaugsmą ir išbandant įvairius meninėssaviraiškos būdus.
 
Grupėse vyko diskusijos „Ką žinau apie bites?“ bei minčių lietus „Koks maistas sveikas?“. Regzdami „minčių voratinklį“, išsiaiškinome, ką vaikai žino apie bites, jų gyvenseną bei produktų naudą žmogui. Vieni vaikai gana daug žinojo apie medų, kitų žinios buvo netikslios arba jų visai nebuvo. Tačiau vieną teiginį žinojo visi vaikai: medų valgyti sveika. Todėl viso projekto įgyvendinimo metu buvo siekta papildyti vaikų žinias ir įgūdžius per praktinį patyrimą, pasitelkiant visą įstaigos bendruomenę bei socialinius partnerius.
 
Lopšelio grupių tėveliai kartu su vaikais kūrė receptų knygelę „Gaminu sveikai ir skaniai savo vaikučiui“, kurioje mamytės pasidalino skanių ir sveikų patiekalų su medumi receptais. Darželio grupių pedagogės su vaikais parengė teminius plakatus: „Susipažinkime - bitė“, „Sveika laižyti medų“, „Renkame vaistažoles“, „Bitė tautosakoje ir literatūroje“. Analizavo grožinės literatūros kūrinėlius apie bites, vaistažoles, juos inscenizavo, imitavo. Džiaugėmės vaikų piešinių, rankdarbių parodėlėmis „Iš bičių gyvenimo“. Popiečių metu gerdami įvairių vaistažolių arbatą su medumi, vaikai aptarė, kokia arbata pagelbės peršalus, kosint ar padės užmigti vakare.
 
Priešmokyklinėje grupėje vaikai susipažino su metodine priemone „Sveikatos lėkštė“, kūrė sveikos gyvensenos taisykles, žiūrėjo animacinius filmukus apie bitutes, pasitelkdami IKT. Bendruomenės žinias praplėtė logopedės ir socialinės pedagogės parengtas lankstinukas „Viskas, kas avily, – sveika“. O su priešmokyklinės grupės specialiųjų poreikių vaikais pedagogės pagamino medaus pyragą, kuriuo vaišino savo ir kitų grupių draugus. Muzikos užsiėmimų metu vaikai žaidė tradicinius ratelius „Lėk, bitele“, „Žydi bičių rožės“, didaktinį žaidimą „Avilys“. Klausydamiesi R. Korsakovo kūrinio „Kamanės skrydis“, žaidė muzikinį žaidimą „Bitelės - namo“ .
 
Plėtodami socialinę partnerystę, paprašėme bitininko Algirdo Amšiejaus, biomedicinos mokslų daktaro A. Stulginskio universiteto docento padėti įgyvendinti projektą. Jo apsilankymas priešmokyklinėje grupėje paliko didelį įspūdį vaikams ir pedagogams. Laukdami bitininko, vaikai visą savaitę tam ruošėsi: gilino žinias apie bites, parengė klausimų, nupiešė piešinių. Svečias suteikė vaikams unikalią progą stebėti tikrų bičių šokį stikliniame avilyje, pamatyti, kaip gyvena bitės, kaip iš korio akučių jos „valgo“ medų, pasiklausyti jų dūzgimo. Visi drauge ieškojome bičių motinos, kurią ne taip jau lengva surasti, nes ji labai saugoma bičių darbininkių.
 
Bitininkas vaikams patarė kaip elgtis, kad bitė neįgeltų ir ką daryti jai įgėlus. Jis papasakojo, kaip yra surenkamas nektaras ir kaip jis virsta medumi. Visi turėjome progą pasimatuoti kepures - apsauginius bitininko tinklelius. Sužinojome, kad bitė turi 5 akis, 6 kojas, kad jos geluonis sujungtas su širdimi, todėl ji įgėlus žūsta. Išgirdome daug įdomių pasakojimų iš bičių gyvenimo. Žinoma, bitinikas Algirdas Amšiejus nepamiršo vaikų pavaišinti bičių produktais: mažieji skanavo liepų, grikių, žiedadulkių medų. Atsidėkodami svečiui, vaikai padovanojo savo piešinius, kuriuos bitininkas pažadėjo saugoti savo įkurtame bičių muziejuje ir pakvietė apsilankyti jo bityne pavasarį.
 
Su projekto rezultatais supažindinome Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogus metodiniame renginyje 2013 m. spalio mėnesį. Čia savo paskaitą “Viskas, kas avilyje, - sveikatos labui“ padovanojo minėtas lektorius Algirdas Amšiejus. Buvo įdomu klausytis istorijų iš bičių gyvenimo. Sužinojome, koks medus vertingas, kada būtina vartoti bičių pienelį,duonelę, žiedadulkes, bičių pikį. Susipažinome su mokslinių tyrimų rezultatais ir duomenimis apie bičių produktų vartojimo pasaulyje praktiką. Paskaitos klausytojai turėjo progos degustuoti jau minėtus bičių produktus, užsigerdami įvairių rūšių vaistažolių arbatomis ir klausytis praktiškų lektoriaus patarimų, komentarų, kada geriau ir sveikiau vieną ar kitą produktą vartoti. Geriausias paskaitos įvertinimas – tai vienos kolegės pastebėjimas: „Dabar supratau, kad iki šiol nieko nei apie bites, nei apie jų produktus nežinojau“.
 
Pedagogų susidomėjimas šiuo projektu paskatino ir toliau jį plėtoti Kauno miesto ikimokylinio ugdymo įstaigose. Nuo 2014 m. spalio mėn. dvylika Kauno lopšelių-darželių („Girinukas“, „Aušrinė“, „Pušaitė“, „Malūnėlis“, „Spindulėlis“, „Eglutė“, „Bitutė“, „Vaidilutė“, „Šermukšnėlis“, „Žuvintas“, „Klumpelė“, Panemunės lopšelis-darželis) dalyvavo tęstiniame Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ organizuotame projekte „Medučio kelionė į Kauną“. Įstaigose vaikai drauge su auklėtojomis rinko informaciją apie bites ir jų naudą žmogui, buvo vedamos viktorinos „Iš bičių gyvenimo“ . Šių lopšelių-darželių vaikai lydimi pedagogų pas mus atvyko 2014 m. lapkričio 20 d. į baigiamąjį edukacinį renginį, kurio pagrindiniu vedėju noriai sutiko pabūti bitininkas Algirdas Amšiejus.
 
Šį kartą renginys buvo skirtas vaikams. Jo tikslas: įkurti Kauno ikimokyklinukų jaunųjų bičių mylėtojų klubą ir padėti vaikams pasijusti bitininkais, išbandant bitinikavimo įrankius, gilinant žinias apie bites. Susirinkusių iš įvairių ugdymo įstaigų vaikų būrys tarsi didelė bičių šeima „apšilo“ žaisdami ratelius ir muzikuodami su muzikos pedagoge. Pakvietėme prisijungti kartu ir bitininką Algirdą. Toliau vaikai jau žaidė „rimtesnius“ žaidimus: „svėrė“ rankomis pilną medaus korį, matavosi bitininko pirštines iš kalnų ožkos odos, išbandė dūminę, braukė bites su žąsies plunksna. Taip pat pasitikrino savo žinias apie bitės kūno sandarą, jos gyvenimą, jų priežiūrą. Vaikų žinias bitininkas Algirdas įvertino: „Matau, kad apie bites jūs žinote jau daugiau nei aš, tad drąsiai galima jus priimti į bičių mylėtojų klubą“.
 
Vaikams buvo iškilmingai įteikti naujai įkurto ikimokyklinukų bičių mylėtojų klubo „Medutis“ nario pažymėjimai.Tuomet bitininkas A.Amšiejus labai rimtai priminė garsaus mokslininko Alberto Enšteino perspėjimą „Jei išmirs bitės, tai žmonija neišgyvens ilgiau kaip ketverius metus“ ir paprašė kiekvieno apmąstyti šiuos žodžius...
 
Šiuo renginiu džiaugėsi vaikai ir pedagogės. Jų manymu, medaus kelionės virusas nesustabdomai plinta po Kauno ikimokyklines įstaigas. O bitininko Algirdas sakė: „Šis, jau antrus metus vykdomas projektas - puikus pavyzdys kaip su mažais vaikais galima kalbėti apie labai rimtus dalykus. Jūs atliekate prasmingą darbą, apie kurį sužinoti turi visi...“ . Jis paprašė ir toliau nepamiršti šios veiklos, pažadėdamas savo pagalbą.
 
Projekte dalyvaujančios įstaigos parengė plakatus, kuriuose užfiksuotos dalyvavimo projekte akimirkos, vaikų mintys, vykdytos veiklos, rezultatai. Šių plakatų paroda bus eksponuojama lopšelyje-darželyje „Daigelis“ lapkričio-gruodžio mėn., o 2015 m. kovo mėn. numatyta parodą eksponuoti ASU respublikinio bitininkų suvažiavimo metu bei tarptautinėje bitininkų šventėje rugpjūčio mėnesį.
 
Tad „Medučio kelionė į Kauną“ buvo iš tiesų įdomi, vertinga, linksma, užkrečianti ir paliekanti savo pėdsaką tiek mūsų įstaigos vaikų, pedagogų, tėvelių, tiek ir kitų Kauno ikimokyklinių įstaigų pedagogų veiklose, gyvensenoje, naujuose sumanymuose. Ji paskatino visus atkreipti didesnį dėmesį į sveiką gyvenseną, sveikatinimosi įpročius, gamtos saugojimo svarbą. Beje, 2014 m. gegužės mėn. atliktos tiriamosios veiklos rezultatai parodė, kad vaikų sergamumo rodikliai įstaigoje stabilizavosi, o darželio grupėse 0,77 % sumažėjo.
 
Projektas padėjo suprasti kad ši vykdoma veikla yra labai svarbi ne tik mūsų lopšelio-darželio „Daigelis“, bet ir kitų ikimokyklinių įstaigų vaikams bei pedagogams. Tik praktinė tiriamoji veikla labiausiai padeda vaikams ugdytis savo gebėjimus, pajausti pažinimo džiaugsmą, žavėtis paprastais dalykais. Todėl kitas etapas drauge su bitininku Algirdu Amšiejumi – „Medučio kelionė į Lietuvą“.