Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Mano patirtis taikant tautodailę ugdymo procese
 

Mano patirtis taikant tautodailę ugdymo procese

2015-05-14
Mano patirtis taikant tautodailę ugdymo procese
Polmena KINČINIENĖ, auklėtoja metodininkė
Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“
Noriu pasidalyti tautodailės taikymo patirtimi ugdant vaikų kalbą ir kūrybingumą. 
Pastebiu, kad į darželius ateinantys vaikai turi vis daugiau kalbos, kalbėjimo ir komunikavimo sunkumų: vaikų žodynas dažnai skurdus, kalba nenuosekli, pasakojimas nerišlus, netaisyklingai tariami garsai, žodžiai. Kalbos ugdymui parinkau inovatyvų ir kūrybišką metodą – tautodailę, nes manau, kad šis metodas geriausiai atitinka ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) ypatumus.
 
Piešdami, tapydami, lipdydami, karpydami, dėliodami, komponuodami, parinkdami įvairiausias formas ir detales vaikai įgyja naujų gebėjimų; žaidžia spalvomis, ugdosi savo kalbinius gebėjimus, lavina mąstymą, smulkiąją motoriką. Todėl tautodailė padeda kūrybingai ugdyti vaikų kalbą. Pastebėjau, kad tautodailė artima vaikų kūrybai meninės raiškos ypatumais, atlikimo būdų paprastumu.
 
Apie sėkmingą tautodailės panaudojimą ikimokyklinėje pedagogikoje kalba R. Matlašaitienė, M. Montesori, Ž. Pjažė ir kt. Taikydama tautodailę ugdyme vadovaujuosi mokslininkų tvirtinimu, kad tautodailę vaikai supranta dėl savo įgimto polinkio į dekoratyvinį vaizdavimą, be to tautodailė praturtina mažųjų pasaulį, skatina kūrybingumą ir kalbą. Tautodailėje sutinkami fantastiniai augalai, paukščiai vaikams primena pasakišką pasaulį. Vaikai kūrybinio proceso metu tyrinėja, eksperimentuoja, žaidžia, stebi, analizuoja, kalbasi, bendrauja, reiškia mintis, stebi, džiaugiasi ir atranda vis kitokius raštus, formas, kurios sužadina jų vaizduotę ir skatina reikšti mintis.
 
Savo pedagoginėje praktikoje įsitikinau, kad tautodailė – vienas sėkmingiausių kalbos ir kalbėjimo ugdymo metodų. Veikdami dailės priemonėmis vaikai išmoksta daug žodžių, vartoja daiktų pavadinimus. Be to kūrybinio proceso metu galima pastebėti vaikų kalbos klaidas ir pasistengti jas pašalinti. Žaisdami spalvomis, jų deriniais, formomis vaikai mokosi žodžių kaitos, linksnių derinimo, vartoja vienaskaitą ir daugiskaitą, parenka prielinksnius. Piešdami ant smėlio, dėliodami akmenukus, giles ar kaštonus, ieško atsakymų į kylančius klausimus. Patraukliais, kūrybingumą skatinančiais būdais, naudojant tautodailės elementus, galima turtinti vaikišką pasaulį, sudaryti sąlygas kalbos plėtotei.
 
Šis metodas įsitvirtino mano pedagoginėje praktikoje. Myliu liaudies kūrybą ir tikslingai sieju tautodailę su sėkmingu vaikų kalbos ugdymu. Žemiau pateikiu įvairaus ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinius darbus iš savo pedagoginės praktikos.