Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje - įtraukusis ugdymas
 

Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje - įtraukusis ugdymas

2021-12-08

Priekulės vaikų lopšelis-darželis 2021 m. įgyvendino sveikatingumo projektą "Sveikas vaikas - sveikoje bendruomenėje", kurį finansavo Klaipėdos rajono savivaldybė iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Projektas skirtas stiprinti įstaigos bendruomenės kompetencijas emocinės sveikatos srityje. Projekto metu pagrindinis dėmesys skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, jų emocinės sveikatos gerinimui. Vykdytos veiklos, kurios gerino ugdytinių emocinę būklę, suteikė daug teigiamų akimirkų. Viena iš projekto priemonių, kuri vaikams suteikė galimybę žiūrėti edukacinį filmuką ir patirti nekasdienius pojūčius - sferinis kinas. Ši priemonė padėjo ugdytiniams atskleisti savo pojūčius, patirti dar neatrastus jausmus, pažinti savo kūną. Mokslininkų yra įrodyta, kad tokia forma žiūrimi kino filmai, (išgaubtas vaizdas, ryškios spalvos) teigiamai veikia žmogaus centrinę nervų sistemą, taip pat emocinę bei fiziologinę būseną. Parinkta filmo tematika skatino socialinių įgūdžių ugdymą, gerino bendravimo kompetencijas. Kita projekto veikla, kuri buvo ilgalaikė ir kurią taikėme penkis mėnesius - edukacija su žirgais. Projekto partneris sporto klubas "Pamario žirgai", kuris įsikūręs visai čia pat darželio, organizavo edukacijas vaikams "Pažinkime žirgus". Edukacijose vaikai sužinojo apie žirgus, jų gyvenimo būdą, galėjo juos paliesti, stebėti žirgų treniruotes. Įdomu tai, kad apsilankymų metu vaikai sukaupdavo ypatingą dėmesį, patirdavo teigiamas emocijas juos liesdami, glostydami.

Projekto laikotarpyje už savivaldybės skirtas papildomas lėšas įsirengėme psichologo-sensorinį kabinetą (emocinės terapijos kambarį), kurį praturtinome sensorine įranga, įsigyta už projekto lėšas. Šiame kabinete darželio psichologas dirba su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat vykdome ir kitas veiklas, skirtas visiems ugdytiniams. Šiuo metu logopedė, specialioji pedagogė, psichologė įgyvendina tarptautinį eTwinning projektą "Advento kalendorius". Projektoriumi kuria šešėlių teatrą. Nors kabinetas įrengtas visai nesenai, tačiau jau pastebime, kad įsigyta sensorinė įranga (burbulų stulpas, šviesos užuolaidos ir spalvų projektorius) daro didžiulį teigiamą poveikį vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Sensorinės priemonės skatina vaikų smalsumą tyrinėti aplinką, pajausti teigiamas emocijas, moko� skirti vieną objektą iš aplinkos, bei sutelkti dėmesį, vibruojanti specialiais dažniais priemonė lavina klausą, atpalaiduoja kūną, sumažina dirglumą bei įtampą. Šios priemonės yra didžiulė pagalba dirbant su ugdytiniais.

Projekte numatytos veiklos buvo skirtos ne tik ugdytiniams, bet ir darbuotojams. Pedagogai, mokytojų padėjėjai dirbdami su specialiųjų poreikių turinčiais ugdytiniais patiria įtampą, stersą, susiduria su įvairiausiomis nenumatytomis situacijomis, kurias reikia spręsti čia ir dabar. Projekte numatėme dar vieną partnerį - Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, kuris spalio mėnesį vienuolikai darbuotojų organizavo dešimties akademinių valandų trukusius mokymus "Konfliktų ir streso valdymas". Lapkričio mėnesį prasidėjo "Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas" mokymai, kuriuose dalyvauja dvylika darbuotojų. Mokymai truks 40 valandų. Mokymus veda profesionalūs psichologai, kurie moko kokius metodus tam tikroje situacijoje taikyti, kaip padėti sau įveikiant įtampą, stresą, kaip pažinti ir motyvuoti save.

Įtraukusis ugdymas yra svarbus mūsų darželyje, todėl ugdomajame procese ieškome kuo patrauklesnių būdų jį įgyvendinti. Projektas praturtino visą lopšelio-darželio bendruomenę, veiklos buvo orientuotos tiek į darbuotojus, tiek į ugdytinius.

Dėkojame projekto partneriams: sporto klubui "Pamario žirgai" ir Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, rėmėjui - Klaipėdos rajono savivaldybei.