Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“ vaikai pravėrė tarmių skrynelę
 

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“ vaikai pravėrė tarmių skrynelę

2013-11-28
Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“ vaikai pravėrė tarmių skrynelę
Vilma RAZMIENĖ, auklėtoja
Daiva ŠILINSKIENĖ, meninio ugdymo mokytoja
Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“
Šiais metais Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“ daug dėmesio buvo skiriama tarmėms: pedagogų kūrybinė-projektinė grupė ištisus metus vykdė respublikinį projektą „Kalbos skrynelę pravėrus“, kuriame dalyvavo ir mažieji draugai iš Dzūkijos, Suvalkijos, Aukštaitijos ir Žemaitijos regionų.
Šiais metais Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“ daug dėmesio buvo skiriama tarmėms: pedagogų kūrybinė-projektinė grupė ištisus metus vykdė respublikinį projektą „Kalbos skrynelę pravėrus“, kuriame dalyvavo ir mažieji draugai iš Dzūkijos, Suvalkijos, Aukštaitijos ir Žemaitijos regionų.
 
Lapkričio pabaigoje įvyko baigiamasis projekto renginys, kurio metu susirinkusieji išgirdo tarmių skambesį, jų savitumą. Retas vaikas moka kalbėti tarmiškai, juolab išgirsti suvalkiečių, aukštaičių ar dzūkų regiono tarmę. Renginyje dalyvavo svečiai, kalbantys savo gimtąja tarme, atėjusia iš vaikystės, gimtųjų namų, tėvų ir senelių.
 
Kadangi gyvename Klaipėdoje, esame žemaičiai, šia tarme kalba mūsų senoliai, tėvai. Pirmoji žemaičių tarmę pristatė ir vaikus žemaitiškai prakalbino priešmokyklinio ugdymo pedagogė Valerija Viršilienė, o auklėtoja Inga Raišienė tarmiškai papasakojo padavimą, kaip atsirado Šatrijos kalnas.
 
Suvalkiečių tarmę ir savo kraštą pristatė Klaipėdos Regos ugdymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Skirpstaitienė, porindama suvalkietiškai. Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ meninio ugdymo mokytoja Onutė Pučinskienė dzūkiškai pasakodama įdomų nutikimą apie velnią ir gudrią mergą, pristatė gražų Dzūkijos kraštą. Aukštaičius pristatė Klaipėdos universiteto menų fakulteto lektorė Algytė Merkelienė pasakodama apie dainingąjį aukštaičių kraštą ir prisiminusi vaikystėje girdėtą lopšinę padainavo ją mūsų vaikams. Garbus svečias folkloristas Jonas Kavaliauskas užtraukė aukštaičių krašto dainą ir visus pakvietė „užgrajinti“  aukštaitišką polką.
 
Po kiekvieno tarmiško pasakojimo vaikai šoko to krašto liaudies ratelius ir šokius, kuriuos paruošti padėjo meninio ugdymo mokytoja Daiva Šilinskienė.
 
Auklėtoja Vilma Razmienė padėkojo mažiesiems dalyviams, prisidėjusiems prie projekto vykdymo ir nuspalvinusiems jį vaikišku žavesiu, o pabaigoje visus renginio dalyvius bei svetelius pakvietė uždainuoti bendrą dainą. Dainavo aukštaičiai, dainavo žemaičiai, dainavo visa Lietuva.
 
Daugiau apie Klaipėdos lopšelį-darželį „Žuvėdra“: