Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis kviečia įsitraukti į projektą „Žaidimai moko“
 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis kviečia įsitraukti į projektą „Žaidimai moko“

2015-06-09
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis kviečia įsitraukti į projektą „Žaidimai moko“
Gilija GAJAUSKIENĖ, specialioji pedagogė ir logopedė
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
2014 m. spalį Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje pradėtas vykdyti ilgalaikis ugdymo projektas „Žaidimai moko“, kurio metu plėtotos ir tikslintos penkiamečių erdvės ir laiko sąvokos, lavintas regimasis suvokimas, smulkioji motorika, bus tęsiamas ir kitais mokslo metais. Kviečiame prisijungti.
Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam rašymo ir / ar skaitymo mokymui(si) mokykloje. Nelavinama vaiko smulkioji motorika stabdo tiksliąją akies ir rankos koordinaciją, kuri yra sėkmingo mokymosi mokykloje prielaida. Vizualinio visumos suvokimo sutrikimai vaikams trukdo atpažinti neužbaigtus, punktyrinius piešinius, sudėti paveikslėlį iš dalių. Regimojo suvokimo sutrikimai trukdo vaikams skirti dešinę ir kairę puses, nustatyti kūno judėjimo kryptį (pirmyn, atgal ir kt.) ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu (stalo kairėje ir pan.). Norint išvengti sunkumų rengiantis mokyklai reikia stimuliuoti vaikų pažinimo procesų raidą specialiomis užduotimis, integruojant jas į bet kokią vaikų veiklą.
 
2014 m. spalį Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje pradėtas vykdyti ilgalaikis ugdymo projektas „Žaidimai moko“, kurio metu plėtotos ir tikslintos penkiamečių erdvės ir laiko sąvokos, lavintas regimasis suvokimas, smulkioji motorika. Tam pasitelkėme žaidimus, eilėraščius, įvairias dailės technikas.
 
Erdvės sąvokų formavimui naudojome namų apyvokos daiktus: vienkartines stiklines, drabužių segtukus, stiklainių dangtelius ir kt., statybai – rafinuoto cukraus kubelius, lipdymui – tešlą. Taškelių jungimas į figūras, dėlionės, daiktų dėstymas pagal instrukcijas, jų esamos vietos nusakymas savo padėties atžvilgiu lavino penkiamečių regimąjį suvokimą, tiklsino akies ir rankos koordinaciją.
 
Daug lankstėme iš popieriaus. Lankstymas gerina erdvinį mąstymą, lavina smulkiąją motoriką, ramina. Šios veiklos metu vaikai sutelkia dėmesį, o sukurtas rezultatas suteikia teigiamų emocijų.
 
Kopijuodami lavinome vaikų rankos judesius, pastabumą, orientaciją popieriaus lape. Rašytinę kalbą vaikas geriausiai perpranta sužadinus jo poreikį užrašyti ir perskaityti, todėl vaikai kopijavo savo vardus, reklamas, knygų pavadinimus ir kt. Kopijuodami įtvirtinome spalvų pavadinimus, mokėmės nusakyti daiktų dydį ir formą.
 
Laiko sąvokų įtvirtinimui pasitelkėme pasakas, vaidinimus, specialias ugdomąsias užduotis. Žaisdami, piešdami, rašydami vaikai mokėsi sąvokų: pirmas, paskutinis, aukštai, žemai, kairė, dešinė, pirmyn, atgal, aplink; savaitės dienų, paros dalių ir kt.
 
Išbandėme naują ugdymo(si) būdą – fotografavimą. Fotografuodami penkiamečiai įtvirtino prielinksnius. Artimojoje aplinkoje vaikai ieškojo daiktų konkrečiai nusakytoje vietoje ir juos fotografavo. Toks ugdymo(si) būdas labai pagyvino mūsų užsiėmimus.
 
Darželyje labai svarbu ugdyti vaikų draugiškumą, pastabumą šalia esantiems. Todėl atlikome grupinius kūrybinius darbus, kurių metu reikėjo dalintis, tartis, matyti šalia esantį draugą ir, esant reikalui, suteikti pagalbą, patarti.
 
Visą projekto veiklą stebėjo tėveliai grupės rūbinėje įkurtame stende. Jame tėvus nuolat informuodavome , rodėme, ką nuveikėme užsiėmimų metu (prisegdavome įvairius rašto, lankstymo darbus), siūlėme užduotis veiklai namuose.
 
Projekto metu vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, susipažino su veiklomis, kurios ne tik darželyje, bet ir namuose neleis nuobodžiauti, skatins kūrybingumą.
 
Pasibaigus projektui padarėme išvadą, kad mūsų projekto veiklos buvo naudingos, nes dauguma ugdytinių :
  • parašo / skiria savo vardą, be klaidų kopijuoja raides ir žodžius, randa ir nurodo panašumus ir skirtumus paveikslėliuose;
  • skiria kairę ir dešinę, pirmą ir paskutinį, orientuojasi popieriaus lape ir aplinkoje;
  • pavadina pagrindines geometrines figūras, savaitės dienas, metų laikus, paros dalis;
  • jungia punktyrines linijas, rašo „ant viršaus“ laikydamiesi kontūro, taisyklingai kerpa žirklėmis (rankos judesiai tapo tikslesni).
Ateinančiais mokslo metais projektą tęsime. Į projektą įsitraukti jau panoro keletas ikimokyklinio ugdymo įstaigų iš Mažeikių, Kuršėnų, Šiaulių. Kviečiame jungtis ir kitas ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Informacija teikiama el. paštu: gilijaga@gmail.com.