Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Įpusėjome projektą apie Europos tautų panašumus ir skirtumus
 

Įpusėjome projektą apie Europos tautų panašumus ir skirtumus

2019-07-05
Susijusios temos: Projektai
Įpusėjome projektą apie Europos tautų panašumus ir skirtumus
Božena STELMAKOVA
Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelis-darželis
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelis-darželis, kartu su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis iš Graikijos, Portugalijos, Lenkijos ir Italijos, įgyvendina tarptautinį programos Erasmus+ partnerysčių projektą „Mano kultūra, tavo kultūra, mūsų kultūra“ (angl. „My culture, your culture, our culture“).
Šio projekto pagrindinė idėja ir tikslas – stiprinti šalių bendrystę bei gilinti įstaigų bendruomenių žinias apie Europos tautų panašumus ir skirtumus. Projektas skirtas visai įstaigos bendruomenei: vaikams, mokytojams, tėvams.
 
Projekto įgyvendinimo metu pabrėžiame muziejų edukacinį įnašą į vaikų pažinimo kompetencijos ugdymą, skatiname domėjimąsi savo krašto istorija. Įstaigoje įrengėme muziejaus kampelį. Vaikai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, bendravo su seneliais, analizavo senas nuotraukas. Surengėme išvykas po gražiausius mūsų krašto kampelius, pasitelkę Skype programą vaizdo konferencijų metu dalijomės savo patirtimi su partneriais.
 
Mūsų įstaigos mokytojai jau dalyvavo pirmajame partnerių susitikime Graikijoje, Trikalos mieste, o birželio 24–29 dienomis svečius pasitikome Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelyje-darželyje.
 
Įpusėjome projekto įgyvendinimą, todėl susitikimas Lietuvoje buvo ir darbinis, ir pažintinis: aptarėme projekto rezultatus ir iššūkius, pristatėme vieni kitiems savo šalių edukacinių sistemos modelius, dalijomės praktinėmis žiniomis apie internetinių įrankių (prezi.com, kizoa.com, storyjumper.com) naudojimą ugdymo(si) procese. 
 
Visa mūsų įstaigos bendruomenė buvo įtraukta į svečių pasitikimo renginio bei programos kūrimo procesą ir rezultatas buvo puikus. Vaikai kartu su mokytojais atliko šalių partnerių tradicinius šokius, dainas arba žaidimus, sveikinosi jų gimtąja kalba, kvietė svečius dalyvauti kartu su jais pasirodymuose. Mūsų įstaiga yra išskirtinė tuo, kad ją lanko lenkų tautinės mažumos vaikai, todėl mes projekto metu atstovaujame dvi kultūras: lenkų ir lietuvių. Tai parodėme ir koncerto metu.
 
 
Kartu praleistos savaitės metu stengėmės parodyti svečiams tai, kas priartintų juos prie mūsų tradicijų, kultūros bei istorijos pažinimo. Dalyvavome muziejų bei bendruomenių ruoštose edukacinėse programose: Vinco Mykolaičio Putino memorialiniame bute-muziejuje kūrėme eiles, Lietuvos liaudies buities muziejuje susipažinome su Lietuvos regionų skirtumais, protėvių gyvenimo sąlygomis ir buitimi, Senolių kaime klausėmės lietuvių liaudies dainų, kartu žaidėme žaidimus, šokome ratelius, dirbome buities darbus, kepėme duoną, kūrėme vilnos paveikslus bei ragavome tradicinius lietuviškus patiekalus.
 
Svečiai susitiko su Vilniaus rajono savivaldybės mere ir švietimo skyriaus vedėja. Susitikimo metu svečiai turėjo daug klausimų apie švietimo situaciją bei kasdienybę Vilniaus rajone, dalijosi savo šalių mokytojų darbo iššūkiais, sąlygomis ir patirtimi.
 
Susitikimo savaitė Lietuvoje praėjo labai greitai. Tikimės, kad pripildėme mūsų partnerių žinių bagažą informacija apie Lietuvą, jos daugiakultūriškumą, tradicijas, kalbą, istoriją, parodėme mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo kasdienybę. Labai džiaugiamės turėdami galimybę būti šio projekto dalimi, o dar labiau džiaugiamės galimybe plėsti savo draugų ratą, iš kurių semiamės naujų idėjų, žinių ir patirčių.     
 
 
Šiam projekto įgyvendinimui finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Straipsnyje atspindėtas Dotacijos gavėjo požiūris, o NA ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.