Emokykla.lt
Vartotojų straipsniai Grįžtamasis ryšys padeda tobulėti
 

Grįžtamasis ryšys padeda tobulėti

2019-05-20
Grįžtamasis ryšys padeda tobulėti
Vilma ČIUPAILIENĖ
Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“
Žymus amerikiečių mokslininkas Gregory Bateson yra pasakęs: „Tam, kad vienas pažintų save, reikia dviejų“. Ikimokyklinėje įstaigoje sąveikauja pedagogas–tėvai, pedagogas–pedagogas, pedagogas–vaikas ir vaikas–vaikas.
Grįžtamasis ryšys – racionalūs ir pagrįsti kitų žmonių komentarai apie atliekamą veiklą ar elgesį – yra vienas stipriausių veiksnių, darančių įtaką mokymuisi ir pasiekimams. Grįžtamasis ryšys padeda geriau įsisavinti informaciją, išmokti naujų įgūdžių, pažiūrėti į save iš šalies, tobulėti.
 
Savo darbe naudoju įvairius grįžtamojo ryšio metodus ir būdus. Atkreipiu dėmesį į vaiką, pasidžiaugiu, pagiriu, taip paskatindama jį tobulėti. Su vaikais keičiamės grįžtamuoju ryšiu kalbėdamiesi, piešdami, žaisdami žaidimus, analizuodami emocijas, savijautą ir netgi gestų kalba.
 
Teigiamas grįžtamasis ryšys paskatino glaudžiau bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių tėvais. Tėveliai įsitraukė į ugdymo procesą, suteikdami vaikams daug įspūdžių, o man padėdami geriau pažinti vaikus.
 
Esu sukūrusi nemažai mokymo priemonių, kurias pristačiau įstaigos pedagogams. Gautas grįžtamasis ryšys iš kolegų paskatino surengti savo mokymo priemonių parodą savivaldybės ikimokyklinių įstaigų pedagogams Elektrėnų švietimo paslaugų centre.
 
 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centre dalyvavau respublikiniame renginyje metodų mugėje „Žaidimų vaivorykštė“ ir pristačiau stendinį pranešimą „Mokymo priemonių panaudojimas darželyje“.
 
 
Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogams pravedžiau atvirą veiklą „Gyvenu sveikai – jaučiuosi gerai“, kurioje pritaikiau ir panaudojau gamintas mokymo priemones. Žaisdami vaikai patyrė naujų įspūdžių, buvo skatinama jų raida, gebėjimai.