Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Daržininkystė miesto vaikams padeda pažinti gamtos dėsnius
 

Daržininkystė miesto vaikams padeda pažinti gamtos dėsnius

2016-05-18
Susijusios temos: Edukacija Vaiko ugdymas
Daržininkystė miesto vaikams padeda pažinti gamtos dėsnius
Rimutė POZDNIAKOVA
Vilniaus lopšelis-darželis „Pipiras“
Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pipiras“ sukurtos puikios sąlygos vaikų pažinimo gebėjimų ugdymui: įstaigos lauko teritorija pakankamai didelė, yra sodas, daržas. Darželio ugdytiniai kartu su kitais bendruomenės nariais jau kelinti metai darže augina daržoves ir kitus augalus.
Daugelio mokslininkų teigimu ugdant vaikus vienas pagrindinių pasaulio pažinimo būdų yra artimiausios aplinkos, gamtos pažinimas. Pasak Plytnykienės D. ir Vėželytės R. (2009), „remiantis gamtamoksliniu ugdymu, vaikams skiepijamos vertybinės nuostatos, kreipiančios juos tapti brandžiomis asmenybėmis: taikyti įgytas žinias ir gebėjimus, spręsti kasdienio gyvenimo problemas, ugdyti pasitikėjimą savimi, jausti atsakomybę bei gebėti prisitaikyti prie kintančios aplinkos“. Ikimokyklinukai, aktyviai veikdami natūralioje gamtinėje aplinkoje, pradeda suprasti priklausomybės ir priežastingumo procesus, ugdosi gamtojautą, pajaučia prasmingo darbo svarbą patys atrasdami, išbandydami, tyrinėdami, kaupdami patirtį, spręsdami įvairias problemas, eksperimentuodami.
 
Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pipiras“ sukurtos puikios sąlygos vaikų pažinimo gebėjimų ugdymui: įstaigos lauko teritorija pakankamai didelė, yra sodas, daržas. Darželio ugdytiniai kartu su kitais bendruomenės nariais jau kelinti metai darže augina daržoves ir kitus augalus.
 
2015 m. pavasarį vienam grupės „Bitutės“ ugdytiniui atsinešus į knygelę, kurioje buvo pasaka apie moliūgą, gimė projekto „Šventa darbo valanda“ idėja. Pasiūlius vaikams patiems darže auginti moliūgus ir kitas daržoves, vaikai džiaugsmingai sutiko. Šiuo projektu siekiau ugdyti vaikų ekologinę savimonę, atsakomybę už artimiausią aplinką, pagarbą darbui, skatinau domėtis daržininkyste, tyrinėti, pažinti, pritaikyti savo žinias ir gebėjimus.
 
Projektas vyko visus metus. Nuo pavasario iki vėlyvo rudens vaikai užsiėmė daržininkystės veikla: kartu su tėveliais kasė ir pureno žemę, sėjo ir sodino moliūgus, pomidorus, porus, žemuoges, gėles. Visą vasarą prižiūrėjo daržą: laistė, ravėjo, rišo pomidorus lazdas, nukreipinėjo moliūgų ūglius. Vasaros pabaigoje ir rudenį nuiminėjo derlių: rinko žemuoges, skynė pomidorus, rovė porus, nuskynė net tris didžiulius moliūgus. Nuėmę derlių vaikai ruošė daržą žiemai: rovė žoles, kasė žemę.
 
Per visą daržo priežiūros ir derliaus nuėmimo laiką vaikai, tiek stebėdami, tiek rinkdami informaciją iš įvairių šaltinių, domėjosi augalų sėklomis, darže auginamų augalų ciklu, augimo sąlygomis, daržovių nauda. Ikimokyklinukai įvairiais būdais tyrinėjo savo daržo augalų požymius ir savybes – matavo ilgį, aukštį, skaičiavo lapus, žiedus, vaisius, apžiūrinėjo formas, spalvas. Nuėmę pomidorų ir moliūgų derlių vaikai svėrė, skaičiavo, įvairiai matavo daržoves, o savo patirtį ir įspūdžius reiškė piešdami, diskutuodami, pasakodami draugams, tėveliams, darželio darbuotojams. Iš savo pačių užsiaugintų daržovių vaikai gamino pomidorų ir porų salotas, virė moliūgų uogienę, kepė moliūgų pyragą „Rudenėlio šventei“.
 
Norėdami paskatinti kitus užsiimti daržininkyste „Bitučių“ grupės vaikai dovanojo moliūgo sėklas tėveliams, darželio darbuotojams ir draugams. Darželio dietistė atsidėkodama papasakojo vaikams apie vieną eksperimentą, kurį vaikai, be abejo, panoro atlikti. Vieną pomidorą užkasėme darže į žemę, šiltai apklojome, uždengėme plėvele ir palikome žiemoti. Tikėjomės, kad pavasarį iš sėklų išaugs nauji pomidorų daigai. Balandžio pabaigoje nekantraudami nudengėme plėvelę, tačiau... daigelių nebuvo. Vaikai truputį nusivylė, tačiau turėjo galimybę suvokti, kad ne visų eksperimentų rezultatai būna tokie, kokių tikimasi. Nors eksperimento rezultatai kiek nuliūdino, tačiau vaikai greit rado kuo džiaugtis – darže puikiausiai žaliavo jų pernai sodintos žemuogės, o po savaitės ir gausiai pražydo. Jau dabar vaikai laukia būsimų uogų ir kiekvieną dieną eina apžiūrėti savo augintinių.
 
Džiugu, kad projektas praėjo smagiai ir sėkmingai. Realiose situacijose vaikai pažino aplinkoje vykstančius pokyčius, jų priežastis ir pasekmes, suvokė gamtos ciklus. Projekto metu vaikai įgijo ir įtvirtino žinias apie dirvožemį, augalų sėklas, augalų augimo ciklą, augimo sąlygas, daržovių panaudojimą ir naudą, teorines žinias taikė praktinėje veikloje. Vaikai, bendraudami ir bendradarbiaudami tarpusavyje ir su suaugusiaisiais, stebėdami, tyrinėdami, ieškodami informacijos ir ją analizuodami, reflektuodami, menine ir kita veikla išreikšdami savo pastebėjimus, emocijas ir kitokią patirtį, patyrė įdomių įspūdžių, įgijo jiems svarbių gyvenimo įgūdžių bei gebėjimų, įgavo naudingos patirties apie daržininkystę, maisto gaminimą, įprasmino savo patyrimą ir žinias kasdienėje veikloje ir švęsdami „Rudenėlio šventę“. 
 
Šaltiniai:
  1. Plytnykienė, D., Vėželytė, R. Gamtamokslinio ugdymo aspektai formaliojo švietimo sistemoje. Gamtamokslinis ugdymas, 2009 Nr. 1 (24). Prieiga internetu: http://oaji.net/articles/2014/514-1394484078.pdf
  2. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014). Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras,