Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Darželio bendruomenė susitelkė vaikų sveikatos puoselėjimui
 

Darželio bendruomenė susitelkė vaikų sveikatos puoselėjimui

2016-12-27
Susijusios temos: Kūrybingumas Vaiko ugdymas
Darželio bendruomenė susitelkė vaikų sveikatos puoselėjimui
Daina LIAUDANSKIENĖ
Šiaulių r. Daugėlių lopšelis-darželis
2016 m. balandžio–gruodžio mėn. Šiaulių r. Daugėlių lopšelyje-darželyje įgyvendinome Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis dalinai finansuotą sveikatinimo projektą „Pozityvi lopšelio-darželio bendruomenės partnerystė puoselėjant psichinę vaikų sveikatą“.
Projekto veiklos telkė įstaigos bendruomenės narius sveikos ir saugios lopšelio-darželio ugdymosi aplinkos puoselėjimui, vaikų sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo pradmenų ugdymui, streso prevencijai ir įveikai.
 
Projekto įgyvendinimo metu įstaigos bendruomenę švietėme psichinės ir fizinės sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais. Spalio mėnesį lopšelyje-darželyje organizavome streso valdymo praktinę paskaitą. Tarpininkaujant Šiaulių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, savo mintimis, žiniomis ir patirtimi dalijosi bei neįprastai valdyti stresą įstaigos darbuotojus ir vaikų tėvelius mokė instruktorius Rokas Leonavičius. Lektorius kvietė susimąstyti, kodėl mes taip skubame, ragino nors retkarčiais atsipalaiduoti, pailsėti, rasti laiko sau ir pažvelgti į gyvenimą paprasčiau. Juk nuo mūsų, suaugusiųjų, priklauso kaip jaučiasi mūsų vaikai.
 
Lapkričio mėn. įstaigos darbuotojų susirinkime pristatėme pranešimą „Profesinio perdegimo prevencija“. Aktuali tema išprovokavo diskusiją, kurios metu buvo vieningai nutarta, kad darbas su vaikais – viena sudėtingiausių profesijų. Kasdien intensyviai bendraujant su mažyliais, jų tėvais neišvengiamai pasitaiko sunkesnių laikotarpių. Būtina išdrįsti kreiptis pagalbos, kai ji yra reikalinga. Patirtis rodo, kad nuoširdūs pokalbiai su kolegomis, atvejų analizės padeda išvengti ilgalaikio ir stipraus streso darbe. Esant reikalui, pravartu pasitarti ir su specialistais.
 
Įgyvendindami projektą daug dėmesio skyrėme sveikos ir saugios lopšelio-darželio ugdymosi aplinkos puoselėjimui. Balandžio mėn. atlikome vaikų ir jų tėvų nuomonės tyrimą „Įstaigos kiemo ugdymosi aplinkos atnaujinimas“, išanalizavome jo rezultatus. Akcijų-talkų metu lopšelio-darželio kieme įrengėme penkias edukacines erdves: „Garsų kiemas“, „Vandens siena“, „Relaksacijos kiemelis“, lentos – „Gėlės“ piešimui. Teko gerokai paplušėti, kol jos papuošė kiemą. Bendras tikslas sutelkė bendruomenę: vieni suko galvas, kaip jos turi atrodyti, kiti ieškojo reikiamų medžiagų, priemonių, rausė namus ir tempė į įstaigą senus puodus, dubenėlius, keptuves, treti kantriai dažė, meistravo ir pan. Rezultatai pranoko lūkesčius! Gal todėl, kad dirbome nuoširdžiai, susitelkę, bendruomeniškai? Ir aukojamą asmeninį laiką šįkart traktavome kaip savotišką relaksacijos formą, kurios rezultatais džiaugiasi mažieji įstaigos ugdytiniai.
 
Sukūrėme ir įstaigoje pakabinome pozityvias emocijas keliančius ženklus: „Nusišypsokite. Lopšelis-darželis stebimas vaikų akimis. / Nusišypsokite. Teritorija stebima vaikų akimis“, „Dovanojame šypseną“, „Šypsena visad madinga, tegu Jums jos nepristinga“. Projekto lėšomis įsigijome vaikų kūrybinei ir relaksacinei veiklai skirtų priemonių.
 
Daug džiugių emocijų įstaigos bendruomenei suteikė bei pozityvaus bendravimo įgūdžius plėtojo akcija „Šypsena visad madinga“, skirta Tarptautinei šypsenos dienai, kurią kasmet pirmąjį spalio mėnesio penktadienį švenčia visas pasaulis. Šia proga lopšelyje-darželyje nuo ankstyvo ryto vaikai, tėvai bei darbuotojai buvo kviečiami piešti šypsenas ir plačiai šypsotis. Pageidaujantys galėjo savo šypsenas įsiamžinti mobilioje fotostudijoje. Atsisveikinę su besišypsančiais tėveliais, mažyliai piešė, kirpo, aplikavo šypsenėles. Smagiai padirbėję, jomis keitėsi, dabinosi, puošė grupes ir, žinoma, plačiai šypsojosi bei prašėsi nufotografuojami. Galiausiai visi apsilankė nepakartojamų lopšelio-darželio vaikų šypsenų foto parodoje „Šypsena 2016“. Šypsena – galinga. Ypač nuoširdi, atvira, tokia kaip vaikų – iš visos širdies! Juk ir psichologai tvirtina, kad besišypsantys žmonės ne tik laimingesni, bet ir sveikesni.
 
 
Ne mažiau įstaigos bendruomenę pradžiugino lapkričio 29 d. organizuota akcija Tarptautinei draugo dienai paminėti. Jos metu auklėtojos trumpam ėmėsi auklėtojų padėjėjų pareigų ir atvirkščiai. Vaikų nuostabai auklytės sekė jiems pasakas, organizavo žaidimus, kai tuo tarpu auklėtojos po pusryčių plovė indus. Vėliau vaikai svečiavosi draugų grupėse, gamino draugystės girliandas, jomis puošė grupių rūbines, būriavosi prie „Draugų sienos“.
 
Projekto įgyvendinimo metu skatinome įstaigos bendruomenės narių fizinį aktyvumą. Organizavome dvejas kolektyvines rytines mankštas, vieną sporto šventę „Aš, tėvelis ir mama – mūsų nuostabi šeima“. Pagal poreikį grupėse vaikus kasdien skatinome atsipalaiduoti, atlikti kvėpavimo pratimus, (savi)masažą. Organizavome keturias relaksacines bendruomenės valandėles: „Šokio terapija“, „Jogos terapija“, „Arbatos terapija“, „Molio terapija“.
 
Relaksacinę molio terapijos valandėlę organizavome bendradarbiaudami su Kuršėnų keramiku Vydmantu Verteliu. Lietuvos puodžių karalius papasakojo susirinkusiems apie savo keramikos muziejų-studiją, pademonstravo atsineštus naujus dirbinius. Keramikas pasidžiaugė lopšelio-darželio darbuotojų parengtos parodos eksponatais, tarp kurių atpažino ne vieną savo rankų kūrinį. Meistras prisipažino, kad nekantravo susitikti su įstaigos bendruomene, su kuria jį sieja ilgametė, nuoširdi draugystė.
 
Visų grupių vaikai, jų tėveliai turėjo išlaikyti „keramikos mini egzaminus“. Mažieji „žiogeliai“ tarp pasiūlytų molinių dirbinių turėjo atpažinti daiktą, iš kurio galima atsigerti vandens. „Ežiukai“ turėjo atpažinti skirtingų formų švilpukus, juos pavadinti bei kuo garsiau pašvilpauti. „Voveriukai“ – atpažinti įvairiausių pavidalų varpelius bei jais pritarti lyriškai melodijai. Priešmokyklinukai „kiškučiai“ – pavadinti 5 paveikslėlius, nustatyti jų pavadinimų pirmuosius garsus, rasti juos atitinkančias raides bei perskaityti tokiu būdu sudėtą žodį MOLIS. Tėveliai – pakomentuoti vaizdingus posakius, kuriuose minimas molis. Keramikas V. Vertelis iškilmingai pareiškė, kad visi egzaminą puikiai išlaikė.
 
 
Dainelės „Molio Motiejukas“ ritmu pamankštinę rankas, susirinkusieji išsiskirstė į kūrybines dirbtuves. Jose darbas virte virė. Plušėjo ir maži, ir dideli. Meistras turėjo sparčiai suktis. Visi laukė jo patarimų, padrąsinamojo žodžio. Keramiko V. Vertelio ir įstaigos bendruomenės narių pastangomis buvo sukurti „Kiškučių“, „Voveriukų“, „Ežiukų“ ir „Žiogelių“ grupių simboliai, t. y. keturios suvenyrinės lėkštės ir, žinoma, daugybė nepakartojamų vaikų darbelių. Šiuos kūrinius meistras žadėjo išdegti, tad jau netolimoje ateityje jie papuoš įstaigos grupių rūbines. Drauge su keramikos specialistu, tėvais, auklėtojomis lipdydami molinius dirbinius, mažesnieji vaikai praktiškai susipažino su keramikos menu, vyresnieji pagilino turimas žinias. Lavėjo smulkioji ugdytinių motorika, taktiliniai pojūčiai, kūrybiškumas, tikslėjo žodynas, plėtojosi vaizdinga kalba. Kūrybinė veikla padėjo lopšelio-darželio bendruomenės nariams atsipalaiduoti, plėtojo pozityvius tarpusavio santykius.
 
Džiaugiamės ir didžiuojamės turėdami galimybę po įvairių renginių gurkšnoti arbatą prie degančio laužo. Laužavietė ir į ją vedantis įvairių paviršių 50 m ilgio sveikatingumo takas, skaičiuojantis jau antrus gyvavimo metus, – susitelkusios įstaigos bendruomenės nuopelnas.
 
Džiaugiamės projekto „Pozityvi lopšelio-darželio bendruomenės partnerystė puoselėjant psichinę vaikų sveikatą“ rezultatais. Projekto priemonės ne tik užtikrino streso prevenciją, ugdė vaikų sveikos gyvensenos pradmenis, skatino fizinį aktyvumą, bet ir natūraliai spartino jų raidą, kalbos plėtotę.
 
Išaugo daugumos tėvų, įstaigos darbuotojų kompetencijos psichinės sveikatos ugdymo, streso įveikos srityje. Naujos žinios ir idėjos užtikrino sveikatos ugdymo organizavimo, jo tęstinumo kokybę ir įvairovę. Projekto priemonių įgyvendinimo metu pozityviai nusiteikusi įstaigos bendruomenė gana glaudžiai bendradarbiavo tarpusavyje, su išorės specialistais.
 
Vaikai mokėsi drauge su suaugusiaisiais derinti veiklą ir poilsį, patyrė daug džiugių emocijų. Pagarbūs, tolerantiški tarpusavio santykiai laidavo gerą vaikų savijautą. Ugdytiniams, jų tėvams, įstaigos darbuotojams buvo sudarytos sąlygos pasidalyti originaliomis idėjomis, norais, pasidžiaugti drauge nuveikto darbo rezultatais. Tai sustiprino jų savanoriškumą, skatino domėjimąsi ugdymo procesu. Vaikai dabar turi galimybę veikti, ilsėtis, judėti patobulintose edukacinėse erdvėse. Projekto veiklas lydėjo kūrybiškumas, pozityvumas ir šypsenos, kuriomis dalijosi net pasyviausieji.