Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose pakeitė mokyklos veidą
 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose pakeitė mokyklos veidą

2016-11-22
Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose pakeitė mokyklos veidą
Snieguolė MAŽEIKIENĖ
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla
Jau 10 metų Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla dalyvauja tarptautiniuose projektuose (eTwinning, Comenius, Erasmus+, Nordplus). Įstaigoje subrendo neišvengiami pokyčiai – vykdydama projektinę veiklą mokykla iš uždaros tapo atvira, kuriai rūpi ugdytinių, tėvų, darbuotojų, t. y. bendruomenės. nuomonė apie ją.
Vienas iš įstaigos tikslų – ugdymo kokybės gerinimas. To siekiama tobulinant pedagogų kvalifikaciją, diegiant naujas technologijas, taikant netradicinius ugdymo būdus ir metodus, vykdant projektines veiklas, kartu nepamirštant žaidimo – mėgstamiausios ir pagrindinės vaikų veiklos. Žaidimas – neatsiejama vaikystės dalis ir efektyviausias vaikų ugdymosi būdas, skatinantis socialinę ir emocinę, fizinę, pažinimo ir kalbos raidas.
 
Vaikai žaidžia ir dalyvaudami tarptautiniuose projektus. Projektinių veiklų metu jie yra aktyvūs, smalsūs, kūrybingi. Žaisdami, kurdami, tyrinėdami supantį pasaulį jie plečia savo akiratį, žinias, patiria džiugių, teigiamų emocijų. Dalyvavimas projektuose padeda vaikams lavinti kritinį mąstymą, kūrybingumą, iniciatyvumą, gebėjimą spręsti problemas, vertinti riziką, priimti sprendimus ir konstruktyviai valdyti jausmus. Būtent dėl to mokymasis dalyvaujant projektų veiklose yra toks svarbus, nes projektai atveria galimybes ugdyti įvairias vaikų kompetencijas ir – svarbiausia – prasmingai susieti jas vienas su kitomis realaus gyvenimo situacijose.
 
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla jau 3 kartus yra pripažinta Geriausia Lietuvos eTwinning mokykla. Ši nominacija suteikiama už kokybiškai įgyvendintus projektus, jų sėkmingą integravimą į ugdymo procesą. Šį lapkričio mėnesį mokyklą pasiekė žinia, kad auklėtojos metodininkės Vidos Petraitienės praėjusiais mokslo metais grupėje „Saulėgrąžiukai“ vykdytas eTwinning projektas „Gėlė vaiko rankoje“ („Flower in a child’s hand“) vėl atvėrė kelią į apdovanojimus – trečią kartą tapome „Geriausia Lietuvos eTwinning mokykla 2016“. Iš daugiau kaip 90-ies vertinimui pateiktų eTwinning projektų Vidos projektas buvo tarp geriausiųjų – apdovanotas Europos kokybės ženkleliu.
 
„Gėlės daro žmones geresniais ir gražesniais... Vaikai, tarsi gėlės, taip pat skleidžia šilumą ir gerumą, daro pasaulį gražesnį. Vaikai dažnai piešia, lipdo ir grožisi gėlėmis, mokosi daug dainelių ir eilėraščių apie gėles“, – taip auklėtoja kalba apie savo „užaugintą“ projektą. Projekto tikslas ir buvo parodyti, kokias gėles Europos vaikai augina ir prižiūri, piešia, lipdo ir apdainuoja, pagilinti vaikų žinias apie Europą, bendrauti su Europos vaikais per jų kūrybą.
 
 
Projekte dalyvavo 75 partneriai iš 13-os Europos šalių: Turkijos, Graikijos, Rumunijos, Lietuvos, Latvijos, Italijos, Lenkijos, Ispanijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Slovakijos, Ukrainos ir Albanijos. Projekto dalyviai virtualioje TwinSpace erdvėje demonstravo savo darbelius, nuotraukas, vaizdo įrašus, surinktus vaistinius augalus, mokėsi tarti gėlių pavadinimus įvairiomis kalbomis, pasakojo, dainavo, deklamavo apie gėles ir pan. Įvyko keletas vaizdo konferencijų, kurių metu vaikai bendravo tiesiogiai.
 
Mažieji „saulėgrąžiukai“ gavo net 23 siuntinius iš įvairiausių Europos šalių su bendraamžių darbeliais. Visus juos eksponavo tarptautinėje vaikų darbų parodoje „Gėlių paradas“, jais galėjo džiaugtis visa mokyklos bendruomenė. Dar ir dabar vaikai prašo parodyti projekto nuotraukas, džiaugiasi, didžiuojasi savo ir draugų sukurtais darbais.
 
 
eTwinning programos vadovai apdovanojo projekto dalyvius – vaikus, pakviesdami juos į eTwinning mokinių stovyklą „Mistinės istorijos“ Vilniuje. Veiklos vyko visą dieną: vaikai susipažino su Forumo teatro aktoriais, kūrė su jais spektaklį, kurį pristatė kitiems dalyviams. Grįždami namo vaikai visą kelią dalijosi įspūdžiais, įdomiais nutikimais, apžiūrinėjo dovanas.
 
Auklėtoja metodininkė Vida Petraitienė šių metų spalio 27–29 dienomis buvo pakviesta į Atėnus, kur vyko kasmetinė baigiamoji eTwinning konferencija. Čia susirinko apie 570 dalyvių: mokytojų, ambasadorių, nacionalinės paramos tarnybos darbuotojų, švietimo ministrų, mokslininkų ir svečių iš 42 šalių, dalyvaujančių eTwinning programoje. Iš visos Europos suvažiavo pačių geriausių projektų autoriai ir labai džiaugiuosi, kad tarp jų buvo ir mūsų mokyklos auklėtoja Vida. Pasak jos, tai buvo labai didingas ir motyvuotas trijų dienų renginys, kuomet vienoje erdvėje susitiko tiek daug kuriančių bendraminčių.
 
Šiais mokslo metais Vida vėl užregistravo tris naujus projektus, vienas iš jų – apie Europos vaikų žaidimus. „Parodysime europiečiams, kaip žaidžiame mes, pasimokysime naujų žaidimų iš jų“, – sako auklėtoja.
 
Koks turi būti pedagogas, vykdantis eTwinning projektus? Pirmiausia, tai yra pedagogas, nebijantis naujovių, ieškantis būdų veiklai modernizuoti, siekiantis ugdytis bendruosius gebėjimus. Taip pat svarbu mokėti užsienio kalbą ir gebėti dirbti su IKT, tačiau tai yra išmokstama – reikia tik noro. Pedagogui taip pat svarbu rasti bendraminčių, kurie padėtų išmokti tai, ko nemoka pats, ir gebėti suburti komandą. Tik dirbant komandoje galima tikėtis sėkmingo projekto įgyvendinimo.
 
Kiekvienas projektas prasideda nuo partnerių susiradimo, projekto temos išgryninimo, veiklų apgalvojimo, apisprendimo dėl dalyvių amžiaus ir rezultato numatymo. Be to, sėkmingas projektas – integruotas į ugdymą projektas. Nebijokite naujovių, visko galima išmokti. Tačiau, svarbiausia – vykdomas projektas turi teikti malonumą.
 
Pedagogai, norintys nerti į projektines veiklas, visada sulauks pagalbos iš programos eTwinning ambasadorių, o taip pat daug informacijos ras Europos ir nacionalinėje eTwinning svetainėse: www.etwinning.net ir www.etwinning.lt.
 
XXI amžius kviečia kitaip pažvelgti į vaiką, jo ugdymą, aplinką, kurioje vaikas ugdomas, į patį mokytoją. Vaikas – norintis greitai pasiekti rezultatą, ugdymas ir jo aplinka – pritaikyta vaikų kūrybingumui skleistis, mokytojas – besimokantis visą gyvenimą, mylintis vaiką. Pedagogas negali užgožti vaikų minčių, idėjų, kūrybingumo, neturėtų už vaiką spręsti iškilusių sunkumų, o turėtų siekti išmokyti vaiką pačiam nugalėti kliūtis. Dar M. Montessori, kalbėdama apie vaiko ir pedagogo sąveiką mokymosi procese, yra sakiusi: „Auklėtoja turi kuo mažiau kištis pati, tačiau neleisti ir vaikui pernelyg vargti pačiam save lavinant“. Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos vadovai džiaugiasi, kad įstaigos pedagogai vaikų ugdymo veiklose yra tikri moderatoriai.