Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Atnaujindami edukacines erdves įgyvendinome vaikų idėjas
 

Atnaujindami edukacines erdves įgyvendinome vaikų idėjas

2017-04-13
Atnaujindami edukacines erdves įgyvendinome vaikų idėjas
Dr. Reda PONELIENĖ ir Danguolė DARGIENĖ
Šiaulių lopšelis-darželis „Trys nykštukai“
2015 m. patvirtintoje Geros mokyklos koncepcijoje išskiriami geros mokyklos aspektai. Vienas – jų ugdymo(si) aplinka, kuri turėtų būti atvira ir dinamiška, o ugdymo(si) procesas vykti ne tik grupėse ar klasėse, bet ir koridoriuose, holuose, kitose aplinkose.
Vaiko patyrimo turtingumas priklauso nuo to, kokioje aplinkoje vaikai ugdosi. Ikimokyklinio ugdymo metodinėse rekomendacijose (2015) palaikoma pozicija, kad ugdymo įstaigą lankantys vaikai patys gali prisidėti prie ugdomosios aplinkos kūrimo savo idėjomis ir darbais, dalyvauti kuriant aplinką, kurioje jiems gera, įdomu ir smagu. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad šiuolaikiniams vaikams reikia labiau personalizuotos, t. y. kiekvienam asmeniškai pritaikytos, aplinkos, kurią jie patys gali susikurti, keisti ir joje savarankiškai veikti.[1]
 
Norėdami praturtinti ir išplėsti ugdymo(si) procesą, Šiaulių lopšelyje-darželyje „Trys nykštukai“ nutarėme atnaujinti vidaus edukacinę aplinką. Prieš pradėdami nerimavome, ar visa tai, ką įrengsime, funkcionuos? Ar pasiteisins? Tačiau rezultatai pranoko lūkesčius...
 
 Atnaujinimas vyko šiais etapais:
 • Idėjos generavimas.
 • Aplinkos kūrimas.
 • Aplinkos palaikymas.
 • Aplinkos veiksmingumo analizė. 
Aplinkos kūrimo idėjos generavimas
 
Pirmiausia plėtojome idėją, kaip ugdymo(si) erdves išplėsti už grupių sienų. Koridorių sienas paprastai dekoruojame vaikų darbais, tačiau galbūt šias erdves galima panaudoti ir kitaip? Šiame etape mums kilo ir daugiau klausimų, į kuriuos atsakymų ieškojome metodinės grupės susirinkimų metu:
 • Kaip galime ugdyti(s) už grupės ribų?
 • Kaip galime išnaudoti turimas erdves?
 • Kas patiktų vaikams? Ką galime padaryti kitaip?
 • Kaip užtikrinti vaikų saugumą?
Tik atsakę sau į šiuos klausimus, perėjome į kitą etapą.
 
Aplinkos kūrimas
 
Ugdytinių paprašėme nupiešti ir papasakoti apie savo svajonių darželį. Vaikų piešiniuose ir pasakojimuose išryškėjusios idėjos buvo įgyvendinamos palaipsniui. Štai keletas vaikų idėjų įgyvendinimo pavyzdžių:
 „LEGO šalies“ piešinys ir aplinkos kūrimo rezultatas – LEGO sienelė oranžiniame koridoriuje
 
Vaikai LEGO detales nešasi ir į kitas koridoriuose esančias erdves, panaudodami jas kuria įvairius žaidimams reikalingus daiktus, pvz., šviestuvą ar lentyną lėlių namui. Poilsiui skirti sėdmaišiai tampa tvirtovėmis, lovomis ir pan. Tokiu būdu erdvės transformuojamos pagal vaikų norus ir sumanymus.
 
Piešinys „Linksmos knygos, linksmi žaislai“ ir biblioteka geltonajame koridoriuje
 
Piešinys „Barbių karalystė“ ir lėlių namas žaliajame koridoriuje
 
Numatytėme vaikų galimybes ugdytis:
 • tyliai ir individualiai: bibliotekoje vaikai ir tėveliai varto knygutes, specialiame sąsiuvinyje patys užrašo, kokią knygą pasiėmė, o grąžinę atgal, pažymi tai specialiu antspaudu; lėlių name žaidžia kūrybinius vaidmeninius žaidimus;
 • garsiau ir grupelėse: muzikos sienelė skirta ritmo suvokimo ugdymui(si) – joje gausu įvairių muzikos instrumentų (metalofonas, varpeliai, trikampiai); interaktyvių žaidimų kambaryje vaikai žaidžia stalo futbolą ir biliardą, o naudodami žaidimų konsolę X-BOX gali žaisti, šokti, rungtyniauti. Interaktyvaus žaidimų kambario teikiamos galimybės išnaudojamos ir ugdymo procese – planšetės, interaktyvi lenta leidžia pedagogams paįvairinti ugdymo(si) procesą.
Kol vieni vaikai žaidžia boulingą, kiti stebi ir dalija patarimus
 
Vaikai turi galimybę savarankiškai kurti „švariai“ (LEGO sienelė) ar naudodami įvairias teplias medžiagas (tyrinėjimų mokyklėlė, piešimo lenta).
 
Tyrinėjimų mokyklėlėje mažieji laborantai sveria, matuoja, stebi, eksperimentuoja. Piešimo lenta.
 
Aplinkos palaikymas
 
Ugdomoji aplinka už grupės ribų (koridoriai, interaktyvus žaidimų kambarys) yra:
 • prižiūrima ir tausojama: vaikai susitvarko žaidimų vietą, pedagogai ir kitas personalas vertina ir prižiūri naudojamas priemones;
 • atnaujinama: bibliotekos lentynos papildomos knygomis vaikams ir tėveliams, tyrinėjimų mokykloje vienos priemonės keičiamos kitomis;
 • keičiama priemonių naudojimo vieta: iš koridoriaus šiltuoju metų laiku mini automobiliai iškeliami į kiemą.
Važinėjamės koridoriuje ir pramogaujame lauke
 
Aplinkos veiksmingumo analizė
 
Vaikai noriai dalyvauja už grupės ribų vykstančiuose ugdymo užsiėmimuose, pavyzdžiui, koridorius puikiai tinka didžiausio pasaulio gyvūno – mėlynojo banginio – ilgiui matuoti, o žemėlapiuose ieškoma pačių įvairiausių pasaulio taškų.
 
Pasaulio krašto paieškos
 
Vaikai – atsakingi aplinkos puoselėtojai, savarankiški ir besilaikantys susitarimų: pasako, į kurią erdvę eina; sudrausmina netinkamai besielgiantį draugą („nebėgiok, vaikščiok palengva“). Kartais dar reikia priminti apie žaidimo vietos sutvarkymą, o kartais ir be raginimo sutvarko ne tik tą, kurioje žaidė. Kas labiausiai žavi? Laisvės ir kartu atsakomybės raiška.
 
Savarankiškai koridoriuose būna vyresniųjų grupių vaikai (5–7 metų), dažniausiai ryte iki veiklų ir po pavakarių. Saugumui užtikrinti lauko duryse įrengtos kodinės spynos, metodiniame kabinete dirbantys pedagogai gali stebėti vaikus.
 
Kalbasi vaikai:
- Einu į raktų kampelį, pažiūrėsiu saldainių (kartas nuo karto tyrinėjimų mokyklėlėje esančiame seife vaikai randa saldainių).
- Taigi pirmadieniais ir penktadieniais būna.
- Tai šiandien ir yra pirmadienis.
Saldainių neranda.
-  Turbūt jau kažkas kitas rado...
 
Dviese seifo spynas įveikti lengviau