Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Ar išnaudojame visas galimybes vaikų emocijoms lavinti?
 

Ar išnaudojame visas galimybes vaikų emocijoms lavinti?

2017-12-15
Ar išnaudojame visas galimybes vaikų emocijoms lavinti?
Aušra KASPARAVIČIENĖ
Šakių lopšelis-darželis „Berželis“
Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ įstaigos bendruomenė 2017 metais vykdė ilgalaikį ugdymo projektą „Emocijos vaiko gyvenime“. Šio projekto tikslas – padėti įstaigos bendruomenės nariams išmokti atpažinti, suvokti, įvardyti ir valdyti savo emocijas.
Maži vaikai patys nelabai supranta, kodėl jie patiria vienokius ar kitokius išgyvenimus – tiesiog beatodairiškai tiki tuo, ką jiems paaiškina suaugusieji. Jei vaikas neišmokomas susitikti su savo jausmais ir juos išreikšti, vėliau tai gali peraugti į rimtesnius sunkumus: atsirasti perdėtų baimių, atsiskyrimo nuo tėvų nerimas, perdėtas drovumas ar priešingai – priešgyniavimas, agresija. Todėl labai svarbu ugdyti vaikus pažinti emocijas. 
 
Viso projekto metu buvo numatytos įvairios veiklos visai įstaigos bendruomenei. Pirmasis projekto uždavinys buvo patiems pedagogams įgyti kuo daugiau žinių apie vaikų socialinio-emocinio ugdymo galimybes, formas bei svarbą. Tam puikiai tiko pedagogas.lt siūlomi nuotoliniai mokymai apie vaikų emocinio intelekto vystymąsi. Sausio–balandžio mėnesiais pedagogės nuotoliniu būdu dalyvavo seminaruose: „Kas yra emocijos?“, „Kaip atpažinti ir valdyti emocijas?“, „Emocinio intelekto vystymas mokykloje“. Šakių psichologinės pedagoginės tarnybos psichologė Aušra Jakavičienė įstaigos pedagogams vedė seminarą tema „Psichosocialinė vaiko raida“. VšĮ „Asmenybės brandos centras“ direktorė, psichologė Aurelija Lingienė vedė mokymus apie emocinio intelekto svarbą gyvenime.
 
Į projektą įtraukėme ir tėvus. Kovo mėnesį vyko pozityvios tėvystės mokymai tėvams savanoriams. Balandžio–gegužės mėnesiais organizuota vaikų fotografijų paroda, kur nuotraukose buvo fiksuotos įvairios emocijos tiek darželio veiklos metu, tiek namuose. Fotografijos atspindėjo vaikiškas emocijas: juoką, liūdesį, nuostabą, susirūpinimą ir t.t.
 
Kovo–birželio mėnesiais įstaiga dalyvavo eTwinning tarptautiniame trumpalaikiame projekte „Emocijos vaiko gyvenime“, kurio pagrindinis tikslas – dalytis priemonėmis, skirtomis socialiniam-emociniam vaikų ugdymui. Parengėme elektroninę metodinę priemonę, kurioje pateikiami 26 metodai ir priemonės, skirti emocijų ugdymui, iš šešių rajono įstaigų. Tikimės, kad pasidalijimas gerąją patirtimi leis gerinti emocinio-socialinio ugdymo kokybę ikimokyklinėse įstaigose.
 
Lapkričio 30 dieną vyko respublikinė konferencija „Emocijos vaiko gyvenime. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“, kurioje buvo pristatyta dešimt įdomių pranešimų apie emocijų svarbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme, apie vaiko emocinei raidai palankios aplinkos kūrimą, emocijų raišką pasitelkiant pasakas ar meną, apie emocijas vaikų adaptacijos laikotarpiu ir pan.
 
„Vaikas emocijomis perduoda žinią apie save. Ta žinia labai informatyvi, tik reikia jos neignoruoti, bet ją suprasti ir į ją atsižvelgti. Svarbu išmokyti vaiką susidraugauti su savo emocijomis, tinkamai jas  išjausti. Kiekvienas pedagogas turi didelį bagažą savo asmeninių pedagoginių patyrimų, unikalių metodų, kuriant vaiko emocinę gerovę. Konferencija – puiki terpė pasidalyti emocinių įgūdžių formavimo pavyzdžiais, problemų sprendimo modeliais, išgirsti profesionalų patrimus“, – teigė Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ direktorė Lina Viliūšienė.