Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų straipsniai Apskritojo stalo diskusija – bendradarbiavimo su tėvais forma
 

Apskritojo stalo diskusija – bendradarbiavimo su tėvais forma

2017-01-06
Apskritojo stalo diskusija – bendradarbiavimo su tėvais forma
Rimutė BIRUTIENĖ
Šiaulių lopšelis-darželis „Varpelis“
Šiaulių lopšelyje-darželyje „Varpelis“ jau tapo tradicija ankstyvojo amžiaus grupių vaikų tėveliams gruodį ir gegužę rengti apskritojo stalo diskusijas. Jose aptariame rūpimus klausimus, pasidalijame patirtimi, diskutuojame apie vaikų adaptaciją, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą.
Vaikui pradėjus lankyti ikimokyklinę įstaigą iškyla ir pirmosios problemos. Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja turi tartis su tėvais ir specialistais, kokiu tikslu ir kokia informacija bus dalijamasi, kada ir kaip ji bus teikiama ir gaunama. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Varpelis“ jau tapo tradicija ankstyvojo amžiaus grupių vaikų tėveliams gruodį ir gegužę rengti apskritojo stalo diskusijas. Jose aptariame rūpimus klausimus, pasidalijame patirtimi, diskutuojame apie vaikų adaptaciją, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą.
 
Norėdami geriau pažinti ir suprasti vaiką, šiam tik pradėjus lankyti darželį, tėveliams pateikiame anketą, kurioj prašome apibūdinti vaiko charakterį, teiraujamės, su kuriuo šeimos nariu dažniau bendrauja, kokie vaiko kūno švaros ir aplinkos tvarkos palaikymo, saugaus elgesio įgūdžiai. Analogišką anketą pildo ir pedagogai. Susitikę apskritojo stalo diskusijoje kartu su tėveliais aptariame rezultatus.
 
Rudens diskusijoje supažindiname tėvus su pagrindinėmis vaikų kompetencijomis, kurios bus ugdomos visus metus. Ankstyvojo amžiaus grupės vykdo projektus, kurie kasmet skiriami vis kitai kompetencijai ugdyti. Šių metų projektas „Aš ir tu – mudu abu“ skirtas socialinei kompetencijai ugdyti.
 
Pavasario apskritojo stalo diskusijoje tėveliams pristatome vaikų pasiekimų analizę, pateikiame filmuotą medžiagą, lankstinukus, aptariame visų metų veiklą, kartu pasidžiaugiame vaikų pasiekimais, numatome gaires tolimesniam vaikų ugdymui darželyje.
 
Šiose diskusijose dalyvauja ir socialinis pedagogas, neformaliojo ugdymo mokytoja, meninio ugdymo pedagogas, direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui. Matome, kad mūsų diskusijos yra įdomios ir naudingos, nes į jas susirenka beveik visi tėveliai.