Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
 

Muzika ir spalvos

2021-12-07
Muzika ir spalvos

Muzika – yra neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis, savitas žmonių bendravimo būdas ir procesas, kuris būtinas kiekvieno žmogaus sveikatai, bendrystei ir gerovei (Aleksienė, 2010). Muzika – puiki priemonė, padedanti žengti pirmuosius žingsnius tobulėjimo link. Muzika duoda tai, ko negali duoti niekas kitas. „..Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus ugdymo, ypač muzikinio, svarbai iki šiol nebuvo skirta daug dėmesio. Tačiau šiandienos pedagogai ir visuomenė vis labiau pripažįsta šio tarpsnio vaikų ugdymo svarbą...“ (Reynolds, 2004).

Remiantis Burnaford filosofija, galime daryti prielaidas, kad meninis ugdymas lavina bendravimo, bendradarbiavimo, atkaklumo ir koncentracinius įgūdžius, taip pat siekiant užsibrėžtų tikslų; skatina individualų ir kolektyvinį kūrybiškumą ir didina supratimą ir pagarbą kitiems. Menai turi galią skatinti vaikus ir suteikti jiems keletą mokymosi būdų. Meno pamokų pagalba mes galime padėti vaikams integruotis bendruomenėje bei išmokyti įvairių įgūdžių ir įpročių kurių jiems prireiks gyvenime. Vaikai, kurie lavins savo vaizduotę ir kūrybiškumą bus apdovanoti visą gyvenimą...

Klausantis muzikos vystosi klausymosi, žodinio teksto supratimo gebėjimai. Išreiškiant žodžiu muzikos kūrinio sukeltus įspūdžius lavinami kalbėjimo gebėjimai, bendravimo įgūdžiai, vertybinės nuostatos ir požiūriai. Muziką galima integruoti į daug skirtingų veiklų, taip pat ir į dailę. Taigi taikant įvairias muzikavimo formas ir būdus bei visa tai integruojant į dailę, skatinama ugdytinių kūrybinė raiška. Taip pat turtinama muzikinė patirtis, lavinama vaizduotė.

Absoliuti žmonių didžiuma turi įgimtą poreikį Muzikai ir muzikinei raiškai, todėl ugdymo procese svarbu jį išsaugoti (1 humanistinio ugdymo principas). Kūrinio jausminių intonacijų ar menamo herojaus išgyvenimų emocinis imitavimas muzikinių veiksenų būdu – galima prielaida prasmingam mokymuisi formuotis. (3 humanistinio ugdymo principas). Tačiau piešimas, žaidimas ir kiti meninės saviraiškos būdai yra pirmieji pažinimo šaltiniai ankstyvaisiais asmenybės gyvenimo metais, kurie yra esminiai pažinimo būdai ir jie veikia pažintinę, kalbinę, savivokos raidą.

Šiuolaikinėje visuomenėje integruotas ugdymas praktiškai suprantamas ir realiai vykdomas stengiantis suvesti kelis mokomuosius dalykus į tam tikrą visumą, bendros temos ar idėjos pagrindu.

Muzika ir dailė siejama nuo neatmenamų laikų. Netgi senovės Indijoje buvo ypatingų idėjų apie glaudų ryšį tarp muzikos ir spalvos. Ypač indėnai tikėjo, kad kiekvienas žmogus turi savo melodiją ir spalvą. Išradingasis Aristotelis argumente „Apie sielą“ teigė, kad spalvų santykis yra tarsi muzikinė harmonija. Juk ir dabar dažnai išgirsime sakant – muzikoje daug spalvų... Gilinantis į tekste paminėtų garsių menininkų mintis kilo idėja – projektas, kurio tikslas ugdyti vaikų emocinį intelektą piešiant pagal muzikos kūrinį, taip perteikiant muzikinio kūrinio nuotaiką, veikėjo charakterio savybes. Meninio ugdymo pamokose ypač svarbu skatinti vaikų saviraišką, ugdyti vaikų estetinį skonį, atskleisti kūrybinius gebėjimus, originalumą. Įgyvendinant projekto idėją Pasvalio lopšelio – darželio „Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė A. Valiukaitė ir meninio ugdymo vyr. pedagogė G. Bagdonavičiūtė pagrindė mintį, kad piešiant pagal muzikos kūrinį, efektyviai perteikiamos veikėjo charakterio savybės, skatinama kūrybinė raiška, lavinama vaizduotė. Šiam tikslui buvo pasirinktas K. Sen Sanso „Žvėrių karnavalas“. Vaikai klausėsi siuitos naudojant aktyvius muzikos klausymosi metodus, pasirinko kūrinio veikėją, kurį išreiškė dailės pagalba, taip išreikšdami savo emocijas. Direktorė I. Černiauskienė pritarė projekto idėjai ir pabrėžė, kad šiais laikais itin svarbu skatinti švietimo pagalbos specialistų, meninio ugdymo (muzikos ir dailės), ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą. Paskelbus apie projektą internete, dalyvauti pareiškė norą virš 30 lopšelių-darželių iš visos Lietuvos. Visą lapkričio mėnesį virš 70 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, menų – muzikos ir dailės pedagogų vedė integruotas pamokas. Po to dalinosi savo patirtimi projekto grupėje. 330 vaikų darbų sugulė į virtualią knygą (knygos nuoroda: https://read.bookcreator.com/D11XsMNeacfeDrdnLJBTf3iehEN2/4XjFyQ02TQ6o7562ScZ0VA ). Vaikai piešė akvarele, guašu, tapė ant folijos, kūrė piešinius ant šviesos stalo, gamino piešinių dėlionę, darbelius kūrė individualiai ir grupėmis. Populiariausias K. Sen Sanso kūrinys iš siuitos „Žvėrių karnavalas“ buvo „Akvariumas“, tačiau nemažai dalyvaujančių vaikų pasirinko piešti pagal finalinę kūrinio dalį, kurioje lyg karnavalinėje eisenoje girdime visų veikėjų melodines temas. Pagal skambančius kūrinius vaikai žaidė ir šoko. Šis projektas puikus tarpdalykinių sričių integralumo pavyzdys.

Projekto „Muzika ir spalvos“ dėka vaikai ugdėsi socialines, komunikavimo, pažinimo ir menines kompetencijas. Pedagogai pasidalino gerąja praktika meninio ugdymo srityje, pagilino savo dalykines kompetencijas.

Projekte dalyvavo pedagogai ir vaikai iš šių ugdymo įstaigų: Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“, Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“, Kuršėnų meno mokykla „Voveriškių“ skyrius, Vilniaus lopšelis-darželis „Želmenėliai“, Vilniaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“, Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“, Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“, Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Raktelis“, Vilniaus lopšelis-darželis „Pumpurėlis“, Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“, Panevėžio lopšelis-darželis „Taika“, Vilniaus lopšelis-darželis „Sakalėlis“, Vilniaus raj. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija, VŠĮ Šiaulių Jėzuitų mokykla, Kauno lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“, Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“, Kaišiadorių meno mokykla, Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis, Kauno miesto lopšelis-darželis „Klausutis“, Kauno „Nemuno“ mokykla, Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė”, Kupiškio mokykla „Varpelis“, Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“, Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla, Šiaulių raj. Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“, Kauno lopšelis-darželis ,,Tukas‘‘, Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“, Pasvalio „Riešuto“ mokykla, Panevėžio lauko darželis „Debesų kiemas“, Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“.

Kaip yra pasakęs rašytojas R. Kentas: „Svarbiausias tikslas, kuriam gali tarnauti menas, yra padėti žmonėms geriau suprasti ir labiau mylėti gyvenimą“.