Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
 

STEAM metai lopšelyje-darželyje „Pelenė“

2021-08-19
STEAM metai lopšelyje-darželyje „Pelenė“

STEAM metai lopšelyje-darželyje „Pelenė“

Beata Mošenec

Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ direktorės pav. ugdymui

Ina Nainienė

Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ auklėtoja

Straipsnio tikslas – atskleisti STEAM ugdymo integravimo galimybes, dirbant su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Šiuolaikiniai alfa kartos vaikai yra smalsūs ir drąsūs mažieji tyrinėtojai ir atradėjai. Jie nemėgsta griežtų taisyklių, tačiau priešingai – mėgsta įsitraukti į diskusijas, drąsiai reiškia savo nuomonę, kelia hipotezes. Todėl šiuolaikinė ugdomoji aplinka turi būti mobili – kuriama ir pertvarkoma, sudarant galimybes pačiam vaikui įsitraukti į šį procesą. STEAM ugdymas, žvelgiant iš šiandieninės perspektyvos, yra vienas šiuolaikiškiausių ugdymo(si) būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas. Šis ugdymas padeda ugdytiniams įgytas žinias pritaikyti praktiškai. Vaikai tobulina savo mąstymo įgūdžius, mokosi argumentuotai kalbėti, samprotauja ir diskutuoja, sprendžia problemas, mokosi sutelkti dėmesį, lavina pagrindinius pojūčius, o svarbiausia – į viską žvelgia kūrybiškai.

Vilniaus lopšeliui-darželiui „Pelenė“ taip pat nėra svetimas STEAM ugdymas. Pedagogai domisi ir gilinasi į STEAM metodų taikymą savo darbe ir sėkmingai pritaiko turimas žinias, ugdydami smalsiuosius tyrinėtojus. Įstaigoje sudarytos palankios sąlygos STEAM metodams taikyti ir tyrinėti įvairius reiškinius. Vaikai veikia su įvairiomis gamtinėmis medžiagomis ir antrinėmis žaliavomis, kaupia patirtį apie fizinio pasaulio savybes, tyrinėja, skaičiuoja, matuoja, modeliuoja, lygina ir konstruoja įvairius daiktus. STEAM veiklai įgytos reikiamos priemonės, įrengti kampeliai grupėse, užtikrina sklandų STEAM metodų taikymą įstaigoje. Pedagogai nuolat tarpusavyje dalijasi gerąja patirtimi ir aptaria STEAM metodų taikymo galimybes ir būdus. Pedagogų susirinkimuose per Zoom platformą šiais metais taip pat nemažai kalbėta apie labiausiai pavykusius ir vaikams patikusius eksperimentus, jie išsamiai aptarti. �

Šiais metais įstaiga teikė pirmenybę dalyvavimui projektuose ir veikloms, į kurias integruotas STEAM ugdymas. Šių metų kovo mėnesį, Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“, organizavo Respublikinę ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų, ugdytinių tėvelių/globėjų virtualią kūrybinių darbų parodą „Stebuklinga STEAM gėlytė mylimai mamytei“, skirtą artėjančiai mamos dienai paminėti. Parodos dalyviai buvo kviečiami, naudojant piešimo siūlais techniką, sukurti atviruką mamytei. Į šią parodą įsitraukė Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir mažesnių miestelių įstaigų pedagogai ir ugdytiniai, sukurdami pasakiškų darbelių.

Taip pat šiais metais įstaiga įgyvendino metinį projektą „Pasaką žaidžiu, kuriu ir vaidinu“. Vaikai kūrė, vaidino ir atliko daug STEAM veiklų su savo mylimiausiais pasakų herojais. Atvira veikla grupėse taip pat buvo paremta STEAM metodų taikymu. Šioje veikloje, vaikai konstravo, aiškinosi įvairius reiškinius, veikė su edukacinėmis bitutėmis – robotais „Bee-bot“, atliko kitus bandymus, kėlė hipotezes. Visa tai ne tik praplėtė vaikų akiratį, tačiau leido išbandyti save įvairiuose vaidmenyse, suteikė galimybę aktyviai bei kūrybiškai veikti.

Smagiai ir išradingai, ugdytiniai, drauge su pedagogais, paminėjo vaikų gynimo dieną ir sukūrė begalę linksmų ir spalvingų STEAM žmogeliukų iš įvairių medžiagų, kuriais mes iki šiol galime pasigrožėti mūsų įstaigos surengtoje Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų, ugdytinių tėvelių/globėjų virtualioje kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „STEAM žmogeliukas“, skirtai Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.

Norime padėkoti kitoms įstaigoms, kurios organizavo įvairius projektus, kuriuose integruotas STEAM ugdymas. Šie projektai papildė šiuos STEAM metus mūsų darželyje. Mūsų įstaigos pedagogai, drauge su ugdytiniais, dalyvavo šiuose projektuose už įstaigos ribų:

Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ organizuotoje Respublikinėje virtualioje darbų� parodoje „Keturi metų laikai STEAM proceso veiklose ugdant� ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus“ ir dalyvavo trijuose jos etapuose, ketvirtasis etapas dar laukia rudenį. Remdamiesi pateiktomis parodos nuostatomis, pedagogai skatino ugdytinius atlikti įvairias STEAM mokslų veiklas, atsižvelgiant į metų laiką, jas fiksavo.

Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ organizuotame Respublikiniame ikimokyklinio ir� priešmokyklinio� amžiaus vaikų, pedagogų, tėvų STEAM projekte „Skrisk paukšteli, suk lizdelį“. Pedagogai, pasitelkę įvairias priemones ir metodus, veiklų metu su vaikais, aptarė paukščių svarbą gamtai, jų įvairovę, organizavo veiklas, kuriose vaikai tyrinėjo, eksperimentavo, kūrė įvairius paukščių muliažus, įrengė jų gyvenamąsias erdves.

Vilniaus lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ organizuotame šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM projekte „Mano STEAM Velykos“. Pagrindinis projekto tikslas - įtraukti vaikus, pedagogus ir tėvus į aktyvią STEAM veiklą, kurios metu ugdoma ir skatinama vaikų pažintinė raida, techninis mąstymas, originalumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, bendravimas ir bendradarbiavimas.

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Vaikystė” organizuotame Respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir pradinių klasių mokinių projekto „STEAM darželyje“ virtualioje parodoje „Papuošalas mamytei“. Kūrybiniai darbeliai buvo atliekami įvairiomis netradicinėmis medžiagomis ir priemonėmis.

Vilniaus lopšelio-darželio „Eglutė“ organizuotame virtualiame Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „STEAM kelias“, kurio tikslas - taikant STEAM metodus ugdyme, skatinti vaikus aktyviai tyrinėti, eksperimentuoti, kurti, konstruoti kelius.

Vilniaus lopšelio-darželio „Vaidilutė“ organizuotame Vilniaus miesto ir rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Tyrinėjame pavasarį kartu su STEAM“. Dalyviai buvo kviečiami įvairiais būdais kūrybiškai tyrinėti pavasario aplinką, gamtos reiškinius ir permainas, stebėti, eksperimentuoti, daryti išvadas.

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Bitutė“ organizuotame Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų, mokytojų STEAM projekte „Laisvės bokštas“ ir drauge su ugdytiniais projektavo, konstravo, kėlė hipotezes, lavinosi kūrybiškumą ir loginį mąstymą.

Dalyvaudami STEAM projektuose, vaikai daug išmoko, išbandė save įvairiose srityse, praktiškai veikdami, įtvirtino įgytas žinias. Vaikai patobulino darbo komandoje įgūdžius, mokėsi kantriai siekti tikslo, atrado savo stipriąsias puses. Ši patirtis atvėrė kelią tolimesniems tyrinėjimams ir atradimams smagioje ir prasmingoje STEAM kelionėje, į kurią kviečiame leistis kiekvieną pedagogą, norintį, kad jo ugdytinis pasisemtų visokeriopos patirties ir pajustų atradimo džiaugsmą.

Literatūra:

Burškaitienė, R. (2019). STEAM ugdymas: patarimai ir idėjos kaip ugdyti darželinuką.

Heinecke, L.L. (2019). STEAM. Eksperimentai.

Burvytė, S., Šikšnienė, B., Beliajeva, J. (2020). STEAM ikimokykliniame ugdyme.