Emokykla.lt
Vartotojų renginiai Šalies ugdymo įstaigų, turinčių „Eglutės“ pavadinimą, konferencija „Darželis, į kurį gera ateiti“
 

Šalies ugdymo įstaigų, turinčių „Eglutės“ pavadinimą, konferencija „Darželis, į kurį gera ateiti“

Renginio data: 2019 10 29 10:00 - -1 11 30 00:00 Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis, Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr.

Kas yra geras darželis?

Ar tai� darželis, kuriame užtikrinamas vaiko fizinis, emocinis ir psichologinis saugumas,kuriame vyksta įdomus ir kokybiškas vaikų ugdymas, kur pedagogams svarbi vaiko savijauta.

Ar jame turi dirbti profesionalus personalas� ar vyksta įvairios veiklos, ar geras grupės mikroklimatas, estetiška ir saugi ugdymo aplinka.

Ar vaikams ir jų tėveliams gera kalbėti su auklėtoja, specialistais, drąsu klausti suaugusiojo žinant, kad bus atsakyta, nebaisu klysti, mokoma pritapti, kuri savo veikloje vadovaujasi mokyklos bendruomenės susitarimais ir mokymusi?

Ar...