Emokykla.lt
Vartotojų naujienos Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ kuriamos ir modernizuojamos edukacinės erdvės
 

Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ kuriamos ir modernizuojamos edukacinės erdvės

2016-07-12
Susijusios temos: Ugdymo įstaigos
Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ kuriamos ir modernizuojamos edukacinės erdvės
Laima ŠAMATAVIENĖ
Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“
 
Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“, ugdydami vaikus pagal šiuolaikines ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, siekiame kurti naujas edukacines erdves ar modernizuoti esamas. Mūsų tikslas – burti bendruomenę ir gerinti ugdytinių ir darbuotojų sąlygas.
 
Tobulindami ir kurdami edukacines erdves bendradarbiaujame su vaikais, tėvais, auklėtojomis ir kitais įstaigos darbuotojais, išklausome jų vertinimus, vizijas, pageidavimus,  apsvarstome finansines galimybes, numatome priemones edukacinių erdvių turtinimui, nuolat analizuojame erdvių būklę ir stengiamės užtikrinti, kad teikiamos paslaugos ir jų vykdymo procesas būtų kokybiškas.
 
Lopšelio-darželio tėvams pritarus, sutelkėme aktyvią komandą ir pradėjome lopšelio-darželio pavėsinių atnaujinimo darbus. Ugdytinių mamos, tėveliai, broliai ir netgi seneliai kartu su lopšelio-darželio darbuotojais per dvi savaites atnaujino visas darželio pavėsines.
 
Kartu su pedagogais ir ugdytiniais sukūrėme edukacinę redvę „Daržas“, kurioje pedagogai su ugdytiniais sėjo daržoves ir vaistažoles. Vaikai džiaugsmingai dalyvavo procese ir įsipareigojo prižiūrėti augalus bei laukti derliaus.
 
Dalyvaujame projekte „Aš už Lietuvą“, kuriame bendruomenės susitelkimas, bendradarbiavimas, kultūros plėtotė, pažintinė veikla įvertinta padėkos raštu. Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės padėka esame apdovanoti ir už bendruomenės dalyvavimą bendruomenių metų konkurse.
 
Dalyvaujame paramos programoje „Geridarbai.lt“ su projektu „Daugiatautėje šeimoje – tautiniai kostiumai“. Mes tikime, kad net ir maži darbai gali lemti didelius pasikeitimus!
 
Taip žingsnis po žingsnio siekiame sudaryti sąlygas, kurios tenkintų mūsų ugdytinių saviraiškos poreikius, laiduotų ugdymo kokybę. Tikime, kad visi kartu bendradarbiaudami, kurdami šiltus, pasitikėjimu ir pagarba grįstus tarpusavio santykius, pasieksime pačių geriausių rezultatų ir džiaugsimės įstaiga, kurioje yra ir bus gera kiekvienam.