Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų naujienos Vaikai ir tėvai darželyje sportavo kartu
 

Vaikai ir tėvai darželyje sportavo kartu

2016-05-23
Susijusios temos: Vaiko sveikata
Vaikai ir tėvai darželyje sportavo kartu
Nijolė KRANKALIENĖ, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Gluosnis“ kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Simona Garbačiauskiene vykdėme projektą „Šeimos ir darželio sąveika, ugdant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius“.
 
Vienas iš projekto uždavinių – inicijuoti tėvus bendradarbiauti, keistis patyrimu ir informacija, kuriant vaikų sveikatą palaikančią aplinką ne tik darželyje, bet ir šeimoje, formuoti vaikų ir tėvų sveikos gyvensenos nuostatas.
 
Gegužės 19 d. įstaigoje vyko kūno kultūros veikla, kurioje dalyvavo priešmokyklinių grupių ugdytiniai, tėvai, orientacinio sporto treneris Nerijus Vidžiūnas ir jo jaunieji sportininkai. Ši veikla suteikė galimybę stiprinti bendruomenę, bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
 
Kūno kultūros paskirtis – diegti sveikos gyvensenos įpročius, fizine veikla skatinti vaikus išreikšti savo individualumą, kūrybingumą, suteikti judėjimo džiaugsmą, stiprinti valią, ryžtą, ugdyti fizinę, dvasinę ištvermę. Šios veiklos tikslas – naudojant netradicines priemones, taikant „Gyvūnų gimnastikos“ elementus, lavinti vaikų fizines kūno galias, ugdyti  pasitikėjimą savimi, dėmesio koncentraciją, jaudulio kontrolę,  integruoti netradicinę sporto šaką – orientacinį sportą – į ugdymo procesą, sudominti šeimas fiziniu ugdymu ir sportu, populiarinti sveiką gyvenseną. „Gyvūnų gimnastika“ projekto veiklų turinyje suvokiama kaip natūralumo siekimas, spontaniškas atsipalaidavimas, susitapatinimas su mėgdžiojamu subjektu ne tik išore, bet ir vidumi. 
 
Ugdytiniai skanduodami atžygiavo į darželio aikštę ieškoti nuotykių ir išbandyti jėgas: kliūčių ruože imitavo nurodyto gyvūno ar vabaliuko judesius, žaidė, slėpė ir ieškojo pievoje gėlių žiedų. Susirinkę tėveliai taip pat aktyviai dalyvavo veikloje.
 
Daugiausia teigiamų emocijų suteikė orientacinio sporto varžybos. Treneris vaikus ir jų tėvelius supažindino su darželio teritorijos žemėlapiu, mokė jį skaityti,  ieškoti nurodytų punktų ir juose fiksuoti atžymas. Nuostabus oras, nuspalvintas saulės blyksnių, dalyvių entuziazmas sukūrė itin emocionalų varžybų  foną, kuris, tikėtina, ilgai išliks vaikų ir jų tėvelių atmintyje.