Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų naujienos STEM ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
 

STEM ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

2018-01-29
STEM ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Jūratė DEGUTIENĖ
Kauno r. Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis“
 
Sausio 22–26 d. Kauno r. Karmėlavos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ viešėjo Nordplus Junior projekto „Open mind is investigate stem“ dalyvės iš Narvos (Estija) darželio „Pongerjas“. Penkios pedagogės iš Estijos atvyko pasidalyti projektų vykdymo patirtimi.
 
Šiuo projektu siekiama didinti ugdytinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika (STEM); STEM ugdymą integruoti į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus.
 
Seminare pedagogės iš Estijos stebėjo mūsų  įstaigos pedagogių (Virginijos Venslovienės, Danutės Komandrovskajos,  Linos Nomeikienės ir mano) atviras veiklas „Mokomės judėdami. Skaičių nuotaikos“, „Kelionės aplink mus“ (Kauno oro uostas), „Gamta kaip mokymosi kambarys“ ir pačios pravedė veiklą apie geometrines figūras mūsų ugdytiniams. Veiklų metu vaikai buvo aktyvūs, smalsūs, kūrybingi. Žaisdami, tyrinėdami supantį pasaulį, jie praplėtė savo akiratį, žinias, patyrė teigiamų emocijų.
 
Viešnios lankėsi Karmėlavos Bailio Buračo gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėse, kur susipažino su ugdymo turiniu, ugdymo(si) ypatumais.
 
Apskrito stalo diskusijose palyginome ir įvertinome Lietuvos ir Estijos  požiūrį į STEM vertybes, aptarėme pasiektus ir siektinus rezultatus, ateities planus, būsimą susitikimą Estijoje. Tikimės, kad šilti ir draugiški projekto dalyvių santykiai padės pedagogams nebijoti naujovių, ieškoti būdų, metodų ugdymo veikloms modernizuoti.