Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų naujienos Semiamės patirties tarptautiniuose eTwinning projektuose
 

Semiamės patirties tarptautiniuose eTwinning projektuose

2017-08-11
Semiamės patirties tarptautiniuose eTwinning projektuose
Lina STATKEVIČIENĖ
Kauno menų darželis „Etiudas“
 
Kauno menų darželio „Etiudas“ pedagogai sėkmingai dalyvauja tarptautinėje eTwinning programoje, kurdami vaikų meno projektus ir dalydamiesi inovatyviomis vaikų meninio ugdymo idėjomis su Europos pedagogais.
 
Virtualaus bendradarbiavimo eTwinning projektai mūsų darželyje integruojami į ugdymo turinį. Taip plečiamas vaikų akiratis, lavinami socialiniai, pažinimo įgūdžiai, ugdomas savarankiškumas, patiriamas sėkmės jausmas, susipažįstama su kitų šalių kultūra, tradicijomis. Pedagogogai susipažįsta su kitų šalių švietimo sistemomis, tobulina bendravimo užsienio kalba įgūdžius, išbando IKT naujoves. Sėkmingas dalyvavimas eTwinning projektuose vaikus ir pedagogus motyvuoja kūrybinei ugdomajai veiklai.
 
Didelio užsienio šalių ugdymo įstaigų susidomėjimo sulaukė mūsų darželio direktorės Reginos Žukauskienės inicijuotas projektas „Laiškas mamai“ (angl. „A Letter for a Mother“), kviečiantis netradiciškai švęsti Motinos dieną. Projekte dalyvavo mokyklos ir darželiai iš Turkijos, Kroatijos, Lenkijos, Albanijos, Serbijos, Slovakijos ir Lietuvos. Projekto partneriai savo įstaigose organizavo mamoms skirtus meno renginius, akcijas, parodas. Kolegų iš Slovakijos ir Italijos projekte „Paveikslas Mamai“ („Picture for Mom“) darželio „Etiudas“ vaikai kartu su bendraamžiais iš kitų šalių įvairiomis kalbomis kūrė koliažinį žodžio „mama“ žodyną. eTwinning platformoje stebėdami projekto rezultatus, vaikai sužinojo, kad daugelyje šalių šis žodis rašomas ir tariamas panašiai. Tai paskatino labiau domėtis užsienio kalbomis.
 
Visus mokslo metus vykdėme mano sukurtą tarptautinį vaikų projektą „Žemės menas“ (angl. „Land Art“), kurio tikslas – ugdyti vaikų ekologinį sąmoningumą. Žemės meno pagalba išsiaiškinome skirtingų šalių gamtos savitumus. Virtualioje bendradarbiavimo erdvėje TwinSpace, kartu supartneriais iš Austrijos, Slovėnijos, Graikijos, Lenkijos, skelbėme informaciją apie nuveiktus darbus, dalijomės pastebėjimais ir vertingomis nuorodomis.
 
Dalyvaudami projektuose „Žaliasis menas“ (angl. „Green Art“), „Darbai iš antrinių žaliavų“ (angl. „Recycled Crafts“), „Kurkime meną iš perdirbtų medžiagų“ (angl. „Let's recycle art at school“) skleidėme originalias vaikų idėjas, stebėjome ir lyginome įvairių šalių ekosistemas, išbandėme naujas gamtos išteklių taupymo galimybes. Estijos pedagogų sukurtų kompiuterinių programėlių pagalba ugdytiniai mokėsi rūšiuoti antrines žaliavas, susipažino su jų perdirbimu.
 
Projekte „Žaidimai – netinkamo elgesio priešas“ (angl. „Games are Enemy of Negative Behaviours“) dalyvavę priešmokyklinio ugdymo pedagogių Jūratės Glambienės ir Nijolės Petraitienės ugdytiniai susipažino netinkamo elgesio prevencijai skirtais edukaciniais žaidimais, taikomais Ispanijos, Italijos, Rumunijos mokyklose. Projekto dienoraštyje pedagogės pristatė savo patirtį, su projekto partneriais diskutavo apie tinkamo vaikų elgesio skatinimo būdus.
 
„Etiudo“ pedagogei Aušrai Rašytinienei už sėkmingą dalyvavimą tarptautiniuose projektuose „Lauko pedagogika darželyje“ („Kindergarten outdoor learning“), „Stebuklingas medis“ („Magic tree“) ir sukurtą nacionalinį projektą „Obuolys“ buvo eTwinning kokybės ženkleliai. Mūsų įstaigai tai – pripažinimas, siekiant kokybės ir atvirumo europinėje bendradarbiavimo veikloje.