Emokykla.lt
Vartotojų naujienos Sedoje vyko socialinėms inovacijoms skirta konferencija
 

Sedoje vyko socialinėms inovacijoms skirta konferencija

2015-10-24
Sedoje vyko socialinėms inovacijoms skirta konferencija
Vilma POCIENĖ, socialinė pedagogė
Mažeikių r. Sedos darželis
 
Spalio 22 d. Mažeikių r. Sedos darželyje vyko respublikinė konferencija „Socialinės inovacijos – kelias į vaiko sėkmę“. Konferencijos tikslas – pasidalyti gerąja darbo patirtimi, formų ir metodų įvairove, paskatinti alternatyvų požiūrį į šeimą, pozityvios tėvystės skatinimą, pasiūlyti naujus bendradarbiavimo būdus sprendžiant socialines problemas.
 
Socialinės inovacijos – tai naujos strategijos, idėjos, organizavimo būdai, kuriais tenkinami įvairaus pobūdžio socialiniai poreikiai. Nauja socialinė idėja tampa inovacija tada, kai ji yra įgyvendinama ir teikia naudą. Pokyčiai visuomenėje skatina socialinius pedagogus ir socialinius darbuotojus tobulėti, ieškoti inovatyvių darbo būdų ir formų. Svarbu, kad su vaiku ir jo šeima dirbantis specialistas galėtų paveikti ne tik vaiką, bet ir jo tėvus, globėjus.
 
Konferencija skirta ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovams, vaiko gerovės komisijos pirmininkams, socialiniams pedagogams, seniūnijų socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis, pedagoginės psichologinės tarnybos atstovams, socialinių pedagogų metodinių ratelių pirmininkams.
 
Konferencijos dalyvius pasveikino Sedos darželio priešmokyklinės grupės vaikai ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Zakalskienė. Pranešimus pristatė:
 • Sedos darželio direktorė Birutė Radavičienė – „Socialinės inovacijos vaikų darželyje – kas tai?”;
 • Mažeikių r. pedagoginė psichologinė tarnybos direktorė Salvinija Lukšienė  ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Jurgita Radeckienė– „Mažeikių r. švietimo pagalbos kokybė ir kiekybė ugdant specialiųjų poreikių vaikus, dirbant su rizikos šeimomis“;
 • Sedos darželio socialinė pedagogė Vilma Pocienė – „Socialinio pedagogo vaidmuo ugdymo procese“;
 • Šerkšnėnų seniūnijos socialinė darbuotoja Nijolė Liegaudienė – „Socialinis darbas su rizikos šeimomis Mažeikių r. Šerkšnėnų seniūnijoje“;
 • Skuodo vaikų lopšelio-darželio socialinė pedagogė Rita Vizgaudienė – „Socialinio pedagogo patirtis darželyje“;
 • Mažeikių r. Sedos darželio psichologė Elena Šmitienė „Sąmoningumas – sąlyga pozityviam tėvų įsitraukimui į vaikų ugdymą“;
 • Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ socialinė pedagogė metodininkė Diana Tiškuvienė – „Pozityvios tėvystės reikšmė teikiant švietimo pagalbą vaikams“;
 • Klaipėdos Medeinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė Liana Paulauskienė ir psichologė Sonata Mickuvienė – „Kompleksinė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių, turintiems mokiniams“;
 • Sedos V. Mačernio gimnazijos socialinė pedagogė ir etikos mokytoja  Edita Kleinauskienė – „Naujų mokymo metodų taikymas sėkmingų  mokinių ugdyme“;
 • Mažeikių r. Sedos darželio specialioji pedagogė logopedė metodininkė Laimutė Mažrimienė – „Vaikų ugdymas kitoje aplinkoje‘‘. 
Džiugu, kad konferencijos metu dalyviai turėjo galimybę tiesiogiai (per Skype programą) pabendrauti su Šiaurės Airijos „Crossmaglen St. Patrick‘s“ vaikų darželiu, pasidalyti patirtimi integruojant specialiųjų poreikių turinčius vaikus į bendrojo ugdymo grupes. Šį pranešimą pristatė Mažeikių r. Sedos darželio pavaduotoja ugdymui Rasa Milieškienė ir „Crossmaglen St. Patrick‘s“ vaikų darželio mokytoja Kristina Šlikienė.
 
Stendinius pranešimus konferencijoje pristatė:
 • Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ socialinė pedagogė  Indrė Ligeikytė, logopedė Kristina Railienė – „Tėvų, mokyklos, specialiojo ugdymo sąveika – kryptingos partnerystės pavyzdys“;
 • Mažeikių mokyklos-darželio „Kregždutė“ socialinė pedagogė Roma Kohienė – „Žaisdami mokomės‘‘.
Tikimės, kad ši konferencija buvo naudinga ir reikšminga, nes apėmė socialinio darbo ir ugdymo kontekste iškylančias problemas ir jų sprendimo būdus.