Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų naujienos Sausio13-osios paminėjimas Kairiuose
 

Sausio13-osios paminėjimas Kairiuose

2016-01-13
Sausio13-osios paminėjimas Kairiuose
Vaida BARZDŽIUVIENĖ
Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ 

Augančiai kartai Sausio 13-oji, kaip ir Vasario 16-oji, Kovo 11-oji – istorinis faktas, todėl stengiamės vaikams suprantama kalba perteikti tautos patriotiškumo, pasiaukojimo jausmą ir žinias apie gimtąją šalį.
 
Sausio 13-ąją pradėjome akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. 8 val. ryto užgesinome šviesas ir visuose languose dešimčiai minučių uždegėme atminties žvakutes. Šios dienos svarbą vaikams pasakojome sekdami M. Nargėlaitės „Pasaką vaikams apie Sausio 13-osios dienos įvykius“, kurioje tikra istorija paslepiama po magiškomis metaforomis. Taip pat prisijungėme prie prasmingos pilietinės akcijos „Neužmirštuolė“: prisisegdami neužmirštuolės simbolį parodėme, kad žuvusiųjų, nukentėjusiųjų dovana ateities kartoms neliko pamiršta.
 
Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ dalyvavo ir Kairių seniūnijoje vykusiame minėjime „Atmintis gyva“. Į Kairių kultūros namus susirinkę kairiškiai dar kartą galėjo prisiminti ir pajusti tą nerimą, kurį anuomet  jautė visi Lietuvos žmonės. Salėje plazdėjo žvakių liepsnelės, simbolizuojančios gyvybę, šviesą, teisingumą atmintį ir vienybę, iš neužmirštuolių žiedų buvo sudėtas žodis „Laisvė“, o sienas puošė Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ vaikų piešinių paroda „Mūsų Lietuvos kampeliai‘. Visa bendruomenė ir mažieji Kairių miestelio gyventojai, lopšelio-darželio „Spindulėlis“ ugdytiniai, pagarbą laisvės gynėjams ir meilę gimtajam kraštui išreiškė sugiedodami V. Kudirkos „Tautišką giesmę“. Vaikai nuoširdžiais žodžiais, dainomis ir žaidimais džiugino susirinkusiuosius, parodydami savo meilę kraštui ir kultūrai. Bendroje maldoje su Kairių parapijos klebonu Rimantu Pranckaičiu žuvusiesiems palinkėta ramybės. Su pagarba ir pasididžiavimu prisimindami Laisvės gynėjus savo mintimis dalijosi Kairių seniūnas Artūras Šulčius, seniūno pavaduotoja Alma Macijauskienė, Šiaulių r. tarybos narys Vaclovas Motiejūnas, Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ direktorė Dalia Gricienė, tremtinė Aldona Šulčienė. Renginį vedė Kairių kultūros namų direktorė Raimonda Jucikaitė.
 
Minėdami Laisvės gynėjų dieną didžiuojamės mūsų valstybės didvyriais, jų pasiaukojimu, esame jiems dėkingi, kad prieš 25-erius metus buvo apginta Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė. Poetas Justinas Marcinkevičius yra pasakęs: „Mūsų Nepriklausomybės augalas gausiai palaistytas šventu jos gynėjų krauju. Amžinam gyvenimui ant Lietuvos patekėjo jų širdys. Gyvensime jų šviesoje“. Tai, kad paminėti šią sukaktį Kairių seniūnijoje susirinko ne tik vyresnieji, bet ir vaikai, liudija, kad Laisvės gynėjų diena tampa ir mūsų vienybės jėga.