Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų naujienos „Saulėto oranžinio traukinio kelionė 2018“ baigėsi
 

„Saulėto oranžinio traukinio kelionė 2018“ baigėsi

2018-11-30
Susijusios temos: Projektai
„Saulėto oranžinio traukinio kelionė 2018“ baigėsi
Rita STULPINIENĖ ir Rasa ŽIEMIENĖ
Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“
 
2018 m. lapkričio 16 dieną 157 dalyviai susirinko į tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ baigiamąją konferenciją „Gerosios darbo patirties sklaida keliaujant saulėtu oranžiniu traukiniu 2018“.
 
Konferencijos metu buvo pristatyta autentiškos kūrybos metodinė priemonė „Saulėto oranžinio traukinio kelionės kūrybinė stotelė“, kurioje surinkta pedagogų, vaikų, tėvų, senelių kūryba: ketureiliai, eilėraščiai, pasakos, istorijos, sakmės, mįslės apie moliūgą ir vaistinius augalus ne tik iš Lietuvos, bet ir Lenkijos, Latvijos, Estijos, Norvegijos, Australijos. Ši knyga skirta pedagogams, dirbantiems su ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikais. Pasiūlytos užduotys ugdo matematinius gebėjimus, skatina susidomėjimą, padeda sutelkti dėmesį, kritiškai mąstyti.
 
Konferencijos metu buvo surengta „Sveikuolių moliūgų ir vaistinių augalų bičiulystė“ kompozicijų paroda. Vilniaus lopšelio-darželio „Žirniukas“ bendruomenės atstovai buvo apdovanoti už išradingiausiai sukurtą nuotaikingą kompoziciją.
 
Kadangi šiemet viena iš projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ pasiūlytų veiklų buvo kurti ketureilius, pasakas, istorijas, mįsles ir sakmes apie moliūgą ir vaistinius augalus, konferencijoje pranešimus pristatė pedagogai kartu su tėveliais ir mažiausiais kūrėjais, kurie deklamavo savo kūrybos eiles, pasakojo istorijas, pristatė skaidrių pranešimus.
 
Pranešimus pristatė ir švietimo įstaigų bendruomenės iš tolimesnių Lietuvos kampelių. Pvz., Visagino „Verdenės“ gimnazijos antrokai pranešime „Širdies diena, dovanota seneliams“dalijosi patirtimi, kaip paminėjo pasaulinę širdies dieną ir aplankė tuos, kuriems reikia pagalbos. Trakų rajono Bražuolės lopšelio-darželio pedagogės Daiva ir Edita papasakojo, kaip jos su ugdytiniais keliavo į kaimynystėje esantį žirgyną, o Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ ugdytinė Patricija kartu su tėveliais pademonstravo dekoruotą skėtį, kuris dalyvavo Vilniaus Vingio parke vykusiame renginyje „Oranžinė šypsenos diena“, dekoruotų skėčių parodoje. Smagu, kad visa šeima kartu su pedagogais atvyko iš taip toli ir pasidalino kūrybiniais sumanymais.
 
Džiugino kūrybiniai muzikiniai pasirodymai: Vilniaus lopšelio-darželio „Zylutė“ ugdytiniai surengė „Vaistinių augalų ir moliūgų šou“, o Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“grupės „Smalsučiai“ ugdytiniai  dainavo ir grojo kanklėmis.
 
Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos mokytoja metodininkė Ligita Tamašauskienė pristatė interaktyvią-virtualią priemonę, kurioje talpinama informacija apie „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ projektinę veiklą jų įstaigoje – patys mokiniai kuria interaktyvųjį puslapį, įgydami naujos patirties, naujų gebėjimų, patirdami pažinimo ir kūrybos džiaugsmą.
 
Konferencijos metu 17 projekto dalyvių dalinosi gerąja projektine darbo patirtimi. Buvo peržiūrėta filmuota medžiaga, kurią atsiuntė oranžinio projekto dalyviai iš Norvegijos, Latvijos, Lenkijos, Estijos ir Australijos. Projekto veiklų vykdymą kiekviena švietimo įstaigos bendruomenė pasirinko savarankiškai, kūrybiškai atsižvelgdama į ugdytinių amžių, poreikius, galimybes. 
 
Projektas ne tik skatino Lietuvos ir kitų šalių švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės, dalijantis įspūdžiais, patirtimi, bet ir ugdė bendražmogiškąsias vertybes patiriant dovanojimo džiaugsmą. Vykdydami labdaringas veiklas pedagogai rodė gražų pavyzdį vaikams ir ugdė gerumo, pakantumo, meilės jausmą, mokė stebinti ir stebėtis, džiaugtis kitų sėkme, augino pasitikėjimą, padėjo plėtoti socialines kompetencijas, empatiją.
 
Pranešimuose atsispindėjo „oranžinių“ veiklų integravimas į kitas veiklas, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukimas, meninių kūrybinių veiklų įgyvendinimas. Visi dalyvavusieji ekologinio švietimo projekte prisidėjo prie žaliųjų ugdymo(-si) erdvių kūrimo ir vaikų tiriamosios veiklos plėtotės žaliojoje aplinkoje, sudarė galimybes mažiesiems pažinti artimiausią aplinką ir patirti atradimo džiaugsmą.