Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų naujienos Projektas „Visuminis vaiko sveikatos ugdymas“
 

Projektas „Visuminis vaiko sveikatos ugdymas“

2016-01-07
Projektas „Visuminis vaiko sveikatos ugdymas“
Nijolė KRANKALIENĖ
Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“
 
Šiaulių lopšelyje-darželyje „Gluosnis“ „Meškiukų“ ir „Nykštukų“ grupių pedagogai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė kartu su vaikais ir tėvais įgyvendina projektą „Integrali lopšelio-darželio ir šeimos sąveika – visuminės vaiko sveikatos ugdymo(si) sąlyga“, kurio tikslas –saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, kuriant integruotą ir vieningą visuminės sveikatos ugdymo sistemą.
 
Kiekvieną rytą organizuojamos rytinės mankštos, kurios pažadina vaiko organizmą, nuteikia darbingai, formuoja taisyklingą laikyseną. Tai vaiko žvalumo ir geros nuotaikos šaltinis visai dienai.
 
„Meškiukų“ ir „Nykštukų“ grupėse vedamos sveikatos valandėlės, kurių metu visuomenės sveikatos priežiūros specialistė supažindina vaikus su asmens higienos įgūdžiais, sveika mityba ir saugiu elgesiu kelyje. Organizuojamos sveikatos valandėlės padeda įgyti įpročių, kurie lemia ir sveikatos būklę.
 
Siekiant sudominti šeimas fiziniu ugdymu ir sportu, propaguoti sveiką gyvenseną, organizuojami sveikatingumo renginiai, sporto pramogos kartu su socialiniais partneriais.
 
Pedagogai apie sveikatos renginius informuoja tėvelius ir skatina sudaryti sąlygas ir galimybes kasdien laikytis elementarių higienos normų namuose.