Emokykla.lt
Vartotojų naujienos Konferencijoje Kaune kalbėta apie kitokį ikimokyklinio ugdymo organizavimą
 

Konferencijoje Kaune kalbėta apie kitokį ikimokyklinio ugdymo organizavimą

2015-02-02
Susijusios temos: Pedagogika Ugdymo įstaigos
Konferencijoje Kaune kalbėta apie kitokį ikimokyklinio ugdymo organizavimą
Saulė ŠERĖNIENĖ, Lietuvos švietimo pagalbos asociacija
Lina BAGDANAVIČIENĖ, Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“
 
2015 m. sausio 29 d. Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ komanda drauge su Lietuvos švietimo pagalbos asociacija ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centru pakvietė ikimokyklinių įstaigų vadovus, pavaduotojus ir pedagogus į respublikinę konferenciją „Ikimokyklinio ugdymo organizavimas: ką galime daryti kitaip?“. Konferencijoje dalyvavo atstovai iš 14 savivaldybių, 55 ugdymo įstaigų, buvo pristatyti 89 stendiniai pranešimai. Ikimokyklinio ugdymo specialistai kalbėjosi apie ikimokyklinio ugdymo svarbą,  jo organizavimą.
 
Pirma konferencijos dalis – edukacinės pratybos „Sėkmės indikatorius – kitaip“, vyko Kauno lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“.  Darželių vadovus pažaisti kartu pakvietė personažai Varliukas Želmis, Išmanusis Voras ir Bailusis Liūtas: dalyviams teko atlikti mankštą, voro užduotis ir įgyvendinti Varliuko Želmio edukacines svajones. Netradicinėje veikloje dalyvavusi Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Teresa Aidukienė, sužavėta šia veikla, ragino specialistus vykdyti tokių metodinių veiklų sklaidą visoje šalyje.
 
Antroji dalis – plenarinis posėdis –  prasidėjo neįprastai: Varliaus, Liūto ir Voro šokio ritmu. Dalyvius pasveikino Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, išreikšdamas lūkestį, kad darželio auklėtojas yra labai svarbus ir reikalingas vaikui, o ir ugdymo prioritetai negali likti nuošalyje. Susirinkusiuosius sveikino ir Seimo vicepirmininkas Vydas Gedvilas, įteikdamas padėkas renginio sumanytojams. ŠMM specialistė Teresa Aidukienė kalbėjo apie įtraukųjį ugdymą, kuris itin svarbus specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos direktorė Liucija Milašauskienė kalbėjo apie vaiko perėjimo iš darželio į mokyklą aspektus. Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė Lina Bagdanavičienė apžvelgė XXI amžiaus iššūkius darželio, kurį lanko Z kartos vaikai, vadovui: koks turėtų būti vadovas, koks pedagogas, kokios savybės turėtų derėti tarpusavy, kad tokiam vaikui būtų tikrai gera?
 
Plenarinį posėdį apibendrinusi Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė Saulė Šerėnienė teigė, kad konferencijoje nesiekta mokyti susirinkusiųjų, tačiau norėta atskleisti vertingas patirtis, pasidalyti žiniomis ir įžvalgomis, ką būtų galima daryti kitaip. Dalyvių gausa, kokybiškais pranešimais pasidžiaugusi Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė įteikė padėkas komandai, kuri dirbo, kad ši konferencija įvyktų. 
 
Trečioji konferencijos dalis – netradicinių vaizdinių pranešimų paroda „Laimingas darželinukas – kitaip“ – buvo įstaigų komandų kūrybinės veiklos dalis. Parodos svečius pasitiko kojinių medis, vienkartinė nata, idėjų širma ir kitokie vaizdingi sprendimai. Arti šimto puikių darbų papuošė Kauno pedagogų kvalifikacijos centro biblioteką ir lauks lankytojų iki 2015 m. vasario 27 d. 
 
Konferencijos dalyviai, paklausti, kas jiems labiausiai patiko, teigė, kad sužavėjo renginio forma. Daugeliui jau pabodo klausytis standartinių pranešimų, stebint pateiktis ir galvojant, kad tai, ką jie daro, nėra tinkama. Ši konferencija buvo kitokia, tačiau eksperimentas pavyko ir pradžiugino dalyvius.