Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų naujienos Kalbos ugdymo pramoga darželyje
 

Kalbos ugdymo pramoga darželyje

2017-06-01
Susijusios temos: Vaiko kalba
Kalbos ugdymo pramoga darželyje
Valerija DZIGELIENĖ, logopedė
Ukmergės lopšelis-darželis „Šilelis“
 
Komunikavimo kompetencijos ugdymo svarba neabejoja nei vienas pedagogas, nes ši kompetencija atsiskleidžia visose vaiko gyvenimo srityse. Vaikams priimtiniausias kalbos ugdymo(si) būdas – pramoga ir žaidimai.
 
Gegužę Ukmergės lopšelyje-darželyje „Šilelis“ surengiau pramogą „Tark žodelį, tark dar vieną“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams, lankantiems logopedines pratybas. Pramogoje dalyvavo auklėtojos, tėveliai ir kiti grupės vaikai.
 
Pramogos tikslas – sudaryti džiaugsmingas sąlygas vaikų kalbos ir pažintinių procesų lavinimui. Pramogos metu siekiau išnaudoti netradicinę ugdomąją aplinką; taikiau inovatyvius komunikavimo kompetencijos ugdymo metodus; naudojau informacines technologijas vaikų kalbos ir kūrybingumo plėtotei, ugdžiau vaikų pagarbą gimtajai kalbai.
 
Ikimokyklinukai buvo skatinami įminti mįsles pagal paveikslėlius, apibūdinimus ir įgarsintą gyvūnų „kalbą“. Sekdami pasaką „Ropė“ vaikai įvardijo veikėjus ir jų pavadinimų sinonimus: „senelė – močiutė“, o anūkėlę pavadino vaikaite, dukraite. Mažieji aktyviai dalyvavo kalbos padargų ir pirštukų mankštoje, dainavo, dėjo ant pirštukų „karūnėles“, o kiek juoko sukėlė „šokoladiniai ūsai“, kuriuos reikėjo nulaižyti prieš veidrodį!
 
Priešmokyklinio amžiaus vaikai pateko į „Kalbos karalystę“, kurioje susipažino su raidžių atsiradimu bei pirmaisiais rašmenimis, kartu su „Biplanais“ dainavo abėcėlės dainelę. Kiekvienas vaikas turėjo raidžių vėrinius, iš kurių sudėjo savo vardus.
 
Kita linksma ir įdomi užduotis – „Išsibarsčiusios raidės“. Priešmokyklinukai turėjo surasti pasislėpusias ir išsibarsčiusias raides. Šią užduotį jie įveikė puikiai.
 
Žaidėme kalbos lavinimo ir žodyno gausinimo žaidimą. Vaikui buvo pasakomas bet koks garsas ir reikėjo sugalvoti tuo garsu prasidedantį vardą, daiktą, kurį parduos, ir daiktą, kurį nusipirks. Pavyzdžiui, garsas R. Vaikas sako: „Aš, Rokas, važiavau į turgų, pardaviau roges, nusipirkau rūmus“ ir t.t. Visi labai norėjo pasidalinti savo sumanymais.
 
Sekant pasaką „Kaip žvėrys laiškanešį rinko“, vaikai pagal veikėjus, kurių piešiniai buvo pateikti kompiuterio ekrane, pasirinko kaukes ir puikiai suvaidino. Išryškėjo jų sumanumas, kūrybingumas, kalbos raiška, džiaugsmo ir emocijų perteikimas.
 
Pramogai baigiantis vaikai susirado balionus su raidėmis ir sudėjo žodį „MOKYKLA“. Linkiu visiems sėkmės mokykloje!