Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Vartotojų naujienos Jonavos vaikų lopšelis-darželis tapo kandidatu į STEAM tinklo narius
 

Jonavos vaikų lopšelis-darželis tapo kandidatu į STEAM tinklo narius

2019-06-07
Jonavos vaikų lopšelis-darželis tapo kandidatu į STEAM tinklo narius
Dr. Rolandas BULOTAS
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“
 
2019 m. Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“ tapo kandidatu į STEAM tinklo narius. Pasak darželio direktorės Violetos Skodienės „ikimokykliniame amžiuje turėtų būti gerinama gamtamokslinio ir technologinio ugdymo kokybė, nes tai reikšminga vėlesniems mokinių pasiekimams šioje srityje“.
 
Dalyvaudami STEAM veikloje, lopšelyje-darželyje įkursime tyrinėjimų ir atradimų laboratoriją priešmokyklinio amžiaus grupėje bei žaliąsias lysves, vaistažolių takelį, „basakojų“ taką ir vabalų viešbutį lauke. Ugdomajame procese naudosime IKT ir kitas skaitmenines ugdymosi priemones, tokias kaip edukacinės bitutės-robotai „Bee-bot“, šviesos stalai, mikroskopai ir kt.
 
Lopšelio-darželio vadovai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai tobulins savo kvalifikaciją STEAM renginiuose, kuriuose bus pabrėžiama kritinio mąstymo svarba ugdymo procese kaip mokslinio tyrinėjimo pagrindas. Tokiu būdu mokytojai turės galimybę stebėti ir atlikti eksperimentus, patvirtinančius daugelį fizikos dėsnių, suvokti, kaip STEAM ugdymas padeda susieti meną ir mokslą, kaip atliekami lauko tyrinėjimai: bandymai su paprastomis ir daug investicijų nereikalaujančiomis priemonėmis.
 
Kartu su socialiniais partneriais mokysimės dirbti ir kurti grupėse, sprendžiant realias gyvenimiškąsias situacijas, teoriją grindžiant praktine veikla. Vaikai įgys naujų žinių gamtos mokslų, inžinerijos, meno/dizaino, matematikos ir kitose STEAM srityse. Ugdymo procesas vyks netradicinėse aplinkose: muziejuose, gamtoje, ugdytinių tėvų darbovietėse, kitose ugdymo įstaigose ir kt.
 
Taigi, kuo daugiau atliksime su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais paprastų patyriminių eksperimentų, kuo daugiau kartų patvirtinsime arba paneigsime tam tikras hipotezes, tuo lagiau ugdytiniai suvoks, kuo skiriasi mokslinis mitas ir mokslinis mąstymas.
 
Metų pabaigoje planuojame atlikti vaikų tėvų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų anketinę apklausą, kuri padės išsiaiškinti, ar teisingu keliu einame, be to, tikimės naudingų pasiūlymų bei pageidavimų 2020 metų STEAM veiklos planavimui.