Emokykla.lt
Specialieji poreikiai
Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas“ patirtis ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus
2018 07 31
Straipsnyje pristatoma Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas“ ugdymo organizavimo patirtis dirbant su vaikais, turinčiais specialiuosius ugdymosi poreikius, pateikiamos ugdymo ir organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo esminės nuostatos.
Skaityti plačiau
Seminaras „Atvirų visiems vaikams grupių kūrimas“
2018 11 29 12:00, Didžioji g. 5, Vilniaus apskr.
VšĮ „Ugdymo inovacijų centras“ lapkričio mėn. 29 d. kviečia dalyvauti seminare „Atvirų visiems vaikams grupių kūrimas. Kokybiškas vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“.
Skaityti plačiau