Emokykla.lt
Temos Specialieji poreikiai
Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas“ patirtis ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus
2018 07 31
Straipsnyje pristatoma Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas“ ugdymo organizavimo patirtis dirbant su vaikais, turinčiais specialiuosius ugdymosi poreikius, pateikiamos ugdymo ir organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo esminės nuostatos.
Skaityti plačiau
Seminaras „Netipiška kalbos raida“
2017 11 06 16:00, V. Putvinskio g. 23‒102, Kauno apskr.
Lapkričio 6 d. 16 val. kviečiame dalyvauti Vytauto Didžiojo universiteto Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centro rengiamame seminare „Netipiška kalbos raida“, kuriame bus pristatomi naujausi lietuvių vaikų kalbos tyrimai.
Skaityti plačiau
2016 11 21 Seminaras „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas, atsižvelgiant į jų poreikius. Ugdymo programos, metodai ir strategijos. Pasiekimų vertinimas“
2016 05 18 Seminaras „Darbo principai su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“
2016 05 16 Logopedijos kursai pedagogams
2016 03 18 Seminaras „Pedagogų tarpusavio partnerystė integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus į bendruomenę“
2015 12 11 Seminaras „Pedagogų tarpusavio partnerystė, integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus į bendruomenę“
2015 12 03 Mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų identifikavimas“
2015 12 01 Seminaras „Praktinio darbo ypatumai, teikiant pagalbą dėmesio, aktyvumo, emocijų, nerimo bei elgesio sutrikimų turintiems vaikams (1–6 m.)“
2015 10 16 Seminaras „Veiksminga pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikams su raidos, emocijų ir elgesio ypatumais bei sutrikimais“
2015 09 24 Kviečiame į renginį „Technologijų panaudojimas ugdant specialių ugdymosi poreikių turinčius vaikus“
2015 06 08 Seminaras apie autizmą ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams
2014 06 04 Edukacinės kūrybinės idėjų dirbtuvės
2014 05 07 Respublikinis pedagogų forumas „Neįgalių vaikų ugdymo problemos ir galimybės ikimokyklinėje įstaigoje“
2014 05 06 Forume – apie inkliuzinį ugdymą arba galimybę neįgaliems vaikams mokytis kartu su visais
2014 04 24 Tarptautinė praktinė konferencija „Švietimo tobulinimo veiksnių pasitelkimas užtikrinant vaiko gerovę“