Emokykla.lt
Temos Priešmokyklinis ugdymas
Visos dienos mokykla: ko iš jos tikėtis?
2018 07 19
Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva 40 šalies bendrojo lavinimo mokyklų jau nuo rugsėjo siūlys visos dienos ugdymą mokiniams. Tai reiškia, kad ankstų rytą atėję į mokyklą, joje vaikai galės pasilikti iki vėlyvo vakaro. Ar nepavargs mokiniai, mokytojai ir kitas mokyklos personalas? 
Skaityti plačiau
Seminaras „Vaikų pasiekimų vertinimas ir ugdomosios veiklos planavimas“ Kaune
2017 11 16 12:00, Baltų pr. 49, Kauno apskr.
VšĮ „Ugdymo inovacijų centras“ lapkričio  mėn. 16 d. (ketvirtadienį) kviečia dalyvauti 6 ak.val. trukmės seminare „Vaikų pasiekimų vertinimas ir ugdomosios veiklos planavimas“.
Skaityti plačiau
2017 04 27 Forumas „Kalbėjimo, skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“
2016 12 14 Seminaras „Skaitymo skatinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo etape?“
2016 11 24 Seminaras „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas“
2016 09 16 Seminaras „Vaikų adaptacija ikimokyklinio ugdymo įstaigose“
2016 06 16 Savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistai kviečiami į viešąją konsultaciją
2016 03 21 Seminaras „Kaip atpažinti kūrybingumą ir jį paskatinti?“
2015 12 04 Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Kūrybiški gyvosios edukacijos metodai ugdant bendruomenės saviraišką ir vaikų norą pažinti“
2015 10 12 Nuotolinis kursas „Žaismingų metodinių priemonių kūrimas“
2015 09 22 Projekto „Lyderių laikas“ Formaliųjų švietimo lyderystės magistrantūros studijų II laidos magistro darbų pristatymas
2015 08 27 Metodinė diena ikimokyklinio ir pradinio ugdymo specialistams
2015 06 22 Kvietimas į tarptautinio projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ gerosios patirties sklaidos seminarą „Ankstyvasis technologinis ugdymas“
2015 05 07 Kviečiame į metodinių priemonių „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje" ir „Patarimai mokytojui" pristatymą
2015 03 31 Mokslinė praktinė konferencija „Ugdymo(si) turinio kaita: patirtis ir inovacijos mokykloje-darželyje“
2015 03 23 Mokymai ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Kaip mokyti skaityti ir pratinti rašyti priešmokyklinio amžiaus vaikus”