Emokykla.lt
Temos Kompleksinė pagalba
Seminaras „Veiksminga pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikams su raidos, emocijų ir elgesio ypatumais bei sutrikimais“
2015 10 16 13:00, Vilniaus g. 39-226, Vilniaus apskr.
Mokyklų tobulinimo centras Vilniuje spalio 16 d. (penktadienį) 13 val. kviečia ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus  ir pedagogusį seminarą „Veiksminga pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikams su raidos, emocijų ir elgesio ypatumais bei sutrikimais“.
Skaityti plačiau
2014 05 07 Respublikinis pedagogų forumas „Neįgalių vaikų ugdymo problemos ir galimybės ikimokyklinėje įstaigoje“
2014 05 06 Forume – apie inkliuzinį ugdymą arba galimybę neįgaliems vaikams mokytis kartu su visais
2014 04 24 Tarptautinė praktinė konferencija „Švietimo tobulinimo veiksnių pasitelkimas užtikrinant vaiko gerovę“
2014 04 14 Praktinis edukacinių idėjų inkubatorius „Visavertės švietimo pagalbos užtikrinimas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, ikimokyklinio (priešmokyklinio) ir pradinio ugdymo įstaigose“
2014 03 13 Iniciatyva – apskritasis stalas tema „Švietimo pagalbos užtikrinimo problemos Lietuvos ugdymo įstaigose“
2014 02 21 Seminaras „Praktinio darbo ypatumai, teikiant kompleksinę pagalbą vaikams, kurie turi įvairių sutrikimų“
2014 01 24 Vaiko raidos centro praktinės veiklos patirties, teikiant kompleksinę pagalbą įvairių sutrikimų turintiems vaikams, pristatymas (2-a dalis)
2013 04 16 Konferencija „Kompleksinės pagalbos teikimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams“ Kaune
2013 04 11 Konferencija „Inkliuzinis aklų ir silpnaregių vaikų ugdymas - iššūkis pedagogams“ Klaipėdoje
2013 04 10 Konferencija „Aklųjų ir silpnaregių mokinių (vaikų) specialieji ugdymosi poreikiai“ Vilniuje
2013 04 10 Konferencija „Vaikų su žymiais regos sutrikimais ugdymo bendrojo ugdymo įstaigose ir namuose kokybė“ Panevėžyje
2013 04 09 Konferencija „Sutrikusios regos vaikų ugdymo proceso organizavimo specifika" Šiauliuose
2013 03 26 Švietimo ir mokslo ministerijoje vyks susitikimas su inkliuzinio ugdymo specialiste Bridget M. Middlemas
2013 02 04 Seminaras „Vaikų teisės tarp teorijos ir praktikos. Pasaulio patirtis ir jos taikymo lietuvoje galimybės”