Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Tėvai ir pedagogai: mokomės organizuoti diskusiją

2015-02-25
Tėvai ir pedagogai: mokomės organizuoti diskusiją
Psichologė Ramunė Želionienė
www.psichologeramune.lt
Siūlome išbandyti kiek kitokią diskusijų formą, kad galėtumėme ne tik išsakyti savo nuomonę, bet ir išgirsti kitus, priimti veiksmingus sprendimus.
Organizuojame „Apskritąjį stalą“
 
Tikslas: organizuoti diskusiją, siekiant aptarti aktualią temą ir pasiekti bendrą sutarimą.
 
„Apskritojo stalo“ dalyviai sėdi ratu. Vieno rato žmonių skaičius – nuo 10 iki 12. Šitaip susėdę  žmonės  mato vienas kitą. Statyti stalo vidury rato nereikia. 
Kiekvienas dalyvis turi turėti rašiklį ir užrašus (geriausia kietais viršeliais).
Vienai temai ar klausimui aptarti kiekvieno rato dalyviai išsirenka po 2 vedėjus savanorius.
Grupės auklėtojos taip pat dalyvauja diskusijoje lygiomis teisėmis.
Atsižvelgiant į sudėtingumą, vieno klausimo aptarimui skiriama 10–20 minučių.
 
Vedėjai taip pat yra diskusijos dalyviai, tačiau dar prižiūri, kad diskusija vyktų pagal susitartas tam tikras taisykles. Vedėjai visus „apskritojo stalo“ dalyvius supažindina su bendravimo taisyklėmis:
 • Pasisakymai turi būti trumpi, po 1–2 sakinius, kad visi spėtų pasisakyti.
 • Pasisakymai turi būti susiję tik su diskusijos tema ar nagrinėjamu klausimu.
 • Norint pasisakyti, rankos kelti nereikia. Dalyviai kalba spontaniškai.
 • Nebūtina kalbėti visiems iš eilės, bet svarbu visiems pasisakyti.
 • Diskusijoje toleruojamos įvairios nuomonės, net ir priešingos.
 • Vedėjas gali sustabdyti kalbantįjį, pasibaigus pasisakymo laikui ar kai nepaisoma diskusijos temos ir priminti bendravimo taisykles.
Rekomendacijos „apskritojo stalo“ dalyviams
 • Geriau pasisakyti, nei tylėti: net jei nežinai, ką sakyti, bandyk – – svarbu dalyvauti kartu.
 • Nepasakoti asmeninių istorijų, o remtis bendrais dalykais, su kuriais susiję visi dalyviai.
 • Kiekvienas gali išsakyti savo nuomonę ar praplėsti kito, bet nereikia su kažkuo sutikti ar nesutikti.
 • Nepertraukinėti vieniems kitų ir kalbėti po vieną.
 • Nedaryti spaudimo ir neskubinti diskusijos.
 • Nenurodinėti, kas bus vedėjas.
 • Nesikalbėti tarpusavyje ir pašnibždomis.
 • Nesikalbėti su kuo nors asmeniškai ir nenukrypti nuo diskusijos temos. 
Kokio bendravimo „apskritajame stale“ siekiame?
 • Svarbiausia – kiekvieno žmogaus įsitraukimas į bendrą procesą.
 • Negalima kritikuoti.
 • „Apskritajame stale“ svarbu ne tiek pačiam pasisakyti, kiek išgirsti kitą.
 • Visi sprendimai priimami bendrai, sąveikaujant vieniems su kitais, bandant rasti bendrą nuomonę, susitarti.
 • Svarbiausia diskusijoje – ne galvoti, ką pasakysi, bet pasistengti išgirsti kiekvieną. Galvojant apie būsimą savo pasisakymą, neįmanoma atidžiai klausytis, ką kalba kiti, o tai diskutuojant labai svarbu.
 • Visi dalyviai turi pasitikėti vedėju ir nebandyti kontroliuoti diskusijos eigos.
 • Jei norisi ginčytis ar išsakyti kritiką kieno nors atžvilgiu, svarbu susilaikyti ir pasistengti suprasti kalbėtoją.
 • Diskusijos metu visi stengiasi laikytis sutartų taisyklių. 
Kaip pradėti konstruktyvią diskusiją?
 
Jei tėvai nepažįstami, rekomenduojama susipažinti. Tokios veiklos suaugusiuosius atpalaiduoja. Pavyzdžiui, pasiūlykite pažaisti „apskritojo stalo“ dalyviams žaidimą „Aš esu...“.
 
Paprašykite, kad kiekviename rate ranką pakeltų savanoris, kuris pradės žaidimą. Tada visiems paaiškinate žaidimo taisykles:
 • Pirmasis žaidėjas kreipiasi į šalia sėdintįjį, žiūri jam į akis ir sako: „Labas, aš esu Ramunė, ramioji“. (Svarbu pasakyti savo vardą ir savybę, kuri prasidėtų ta pačia raide kaip ir vardas).
 • Kitas dalyvis tęsia žaidimą: „Labas, Ramune, ramioji, aš esu Monika, malonioji“.
 • Trečias dalyvis pratęsia: „Labas, Ramune ramioji, labas, Monika malonioji, aš esu Raimonda, rūpestingoji“. Ir t. t.
 • Vieni dalyviai kitiems gali priminti kitų vardus, todėl užsirašinėti nereikia.
 • Labai svarbu žiūrėti į akis tam, su kuriuo sveikiniesi.
 • Vietoj savybių pavadinimų galima naudoti augalų („Aš esu Ramunė, rugiagėlė"), gyvūnų („Aš esu Ramunė, ruonė") ar kitokius pavadinimus.
Telkiame grupės bendruomenę
 
Darželio tėvų grupė su auklėtojomis ir vaikais yra nedidelė bendruomenė. Jei norime konstruktyvaus bendravimo ir bendradabiavimo, turime išsiaiškinti vieni kitų lūkesčius. Pateikiame galimas diskusijų temas, kurių analizė padės telkti grupę.
 • Ko tikimės iš darželio?
Trukmė 15–20 min.
Eiga
1.     Kiekvienas dalyvis užrašo bent penkis savo lūkesčius iš darželio (3 min.).
2.     Kiekvienas dalyvis pristato savo lūkesčius grupei.
3.     Grupė apibendrina, kokie lūkesčiai yra svarbiausi.
4.     Kiekviena grupė pristato savo svarbiausius lūkesčius kitoms grupėms.
 • Kaip lūkesčius galime patenkinti?
Trukmė 15–20 min.
Eiga
1.     Nustatytiems svarbiausiems lūkesčiams grupė ieško būdų, kaip juos įgyvendinti.
2.     Kiekvienas dalyvis pasako, ką jis konkrečiai gali padaryti, kad tai įvyktų.
3.     Kiekviena grupė apibendrina artimiausių savo veiksmų planą.
4.     Visos grupės pristato savo veiksmų planus.
 • Ką reikia padaryti, kad visiems vaikams grupėje būtų geriau?
Trukmė 15–20 min.
Eiga
1.     Kiekvienas dalyvis nurodo, kas turėtų vykti grupėje vaikų labui ir gerovei.
2.     Svarbu išsakyti norą, jo planuoti nereikia.
3.     Vienas grupės savanoris fiksuoja visų norus ir pageidavimus.
4.     Apibūdinamas kiekvienas pageidavimas ir ieškoma būdų, kaip tai įgyvendinti.
5.     Viskas fiksuojama raštu.
6.     Apibrėžiamos konkrečios veiklos siekiant tikslo, o grupės dalyviai savanoriškai pasirenka veiklas, kurias vykdys.
7.     Grupės „raštininkas“ fiksuoja veiklą ir vykdytojo vardą.
8.     Grupė supažindina kitas grupes su savo ketinimais.
9.     Jei kuriai nors veiklai daryti nė vienas nepasisiūlo, ji tiesiog nevykdoma.
 
Daugiau Ramunės Želionienės straipsnių:
Jei Jums kyla klausimų, susijusių su ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu, parašykite mums: info@ikimokyklinis.lt. Ugdymo specialistai, teisininkai ir kiti specialistai mielai Jums atsakys. Daugiau klausimų ir atsakymų ieškokite skiltyje D.U.K.
 
Draudžiama bet kuriuo būdu ar pavidalu kitur naudoti ir platinti portale esančią tekstinę, grafinę informaciją be raštiško www.ikimokyklinis.lt sutikimo. Jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.ikimokyklinis.lt su nuoroda kaip šaltinį.