Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Seminaruose pedagogams – apie aplinkos ir žaislų svarbą ugdymo kokybei

2016-05-27
Susijusios temos: Vaiko ugdymas
Seminaruose pedagogams  – apie aplinkos ir žaislų svarbą ugdymo kokybei
Laura JAZBUTIENĖ, psichologė-psichoterapeutė
Kaip suformuoti funkcionalias ugdymo erdves ir kokias ugdymo priemones rinktis, kad vaikai galėtų ugdytis savarankiškai žaisdami ir bendraudami tarpusavyje ir būtų skatinamas jų prigimtinis kūrybingumas? Kaip nepaklysti priemonių gausoje?
Kodėl žaidimui ir žaislams reikia skirti tiek daug dėmesio?
 
Moksliniai tyrimai patvirtina, kad žaidimas ankstyvąjį vaiko vystymąsi paspartina bent 33 proc. (Goldstein J., 2003). Teigiama, kad vaiko žaidimo trukmės prailginimui svarbi ne tik tinkamai suplanuota, smalsumą žadinanti aplinka, bet ir rūpestingai parinkti plataus asortimento žaislai.
 
Kūryba ir vaizduotė – svarbi vaiko žaidimo dalis. Vaikai, pasitelkę vaizduotę, žaidimu geba paversti bet kokį patyrimą ar daiktą. Duokite vaikui tuščią dėžę ir pamatysite, kaip ta dėžė virs automobiliu, lovyte, namu ir pan. Tai puiki užuomina į tai, kad parenkant žaislus labai svarbu jų daugiafunkciškumas.
 
Mokslininkai kalba, kad nesant tinkamų sąlygų žaidimui, vaikai papuola į rizikos grupę dėl nepilnaverčio vystymosi ir socialinių normų neatitinkančio, nepriimtino elgesio. Įrodyta, kad žaidimo stoka trukdo formuotis savikontrolės įgūdžiams. Žaidimo nauda vaikui išties įvairiapusė – nuo mokymosi, elgesio problemų sprendimo, kalbos ugdymo iki atsipalaidavimo, išsivadavimo iš įtampos. Žaisdami vaikai stiprina pasitikėjimą savimi, gerina bendravimo įgūdžius, geriau supranta ir pažįsta savo ir kitų jausmus, išgyvena pritarimą arba atmetimą. Žaidybinių situacijų metu vaikai nejučia lygina savo ir kito požiūrį į tą pačią situaciją, mato kilusias skirtingas emocijas, bando jas suvokti. O tai būtina ugdant emocinį intelektą.
 
Pagrindiniai vaiko ugdytojai – tėvai, tad jie turėtų auginti vaiką tinkamai suformuotoje aplinkoje ir parinkti vaiko raidą skatinančius žaislus ir žaidimus. Daugelis vaikų nemažą laiko dalį praleidžia darželyje, kur funkcionaliai, emociškai palankiai aplinkai tenka dar didesnis vaidmuo – čia vaikas ateina ne tik žaisti, bet ir ugdytis, be to neretai, bendraudamas su bendraamžiais, susiduria su emociškai sunkiomis situacijomis. Už šios aplinkos formavimą atsakingas pedagogas. Pedagogai dažnai susiduria su emocinio intelekto ugdymo žinių trūkumu, o tinkamai parinkti žaislai galėtų padėti spręsti iškylančias psichologines problemas. Pasak Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės Neringos Okunienės, praktikoje pasitaiko atvejų, kai ugdymo grupė darželyje pilna modernių, naujų priemonių, tačiau pedagogas negeba tinkamai  jų pateikti ir panaudoti.
 
Kaip suformuoti funkcionalias ugdymo erdves ir kokias ugdymo priemones rinktis, kad vaikai galėtų ugdytis savarankiškai žaisdami ir bendraudami tarpusavyje ir būtų skatinamas jų prigimtinis kūrybingumas? Kaip nepaklysti priemonių gausoje, kaip ugdymo procese panaudoti naudingas naujoves?
 
Netradiciniai seminarai ikimokyklinukų pedagogams
 
UAB „Janida“ nuo 2008 m. parduoda ir kuria šiuolaikiškus lavinimo, terapinius, sporto ir laisvalaikio žaislus ir žaidimus, švietimo įstaigoms skirtus baldus ir žaidimų aikšteles. Įmonės pavadinimas atspindi tam tikrą filosofiją, kuria vadovaujantis formuojamas asortimentas. Pavadinimas sudėliotas iš pirmųjų raidžių: „J“ – judėti, „A“ – atrasti, „N“ – naudoti kūrybiškai, „I“ – išmokti, „D“ – dalytis, „A“ –  augti dvasiškai ir fiziškai stipriais. 
 
Įmonė aktyviai bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, o jos siūlomas priemones vertina ir kasmet įsigyja švietimo įstaigos visoje Lietuvoje, taip pat ligoninės, sanatorijos, psichologinių konsultacijų centrai. Įmonė stengiasi siūlyti tai, kas kokybiška, naudinga ir įdomu, kasmet formuoja naują priemonių asortimentą ir leidžia katalogą, remdamasi kasmetine didžiausia Vokietijos žaislų paroda.
 
Neretai užsienio gamintojai pateikia įdomių ir neįprastų žaislų panaudojimo būdų, žaidimų, tad, norėdami šia informacija pasidalyti su pedagogais, sulaukti jų atsako ir įvertinimo, įmonės specialistai organizuoja netradicinius seminarus, kuriuose kviečia pedagogus praktiškai išbandyti modernias priemones: juk retas gali aplankyti tarptautines parodas, o kartais naujų priemonių vengiama, nes ne visada aiški jų paskirtis nauda arba tiesiog pasiklystama pasiūlymų gausoje.
 
Seminarų metu kartu su įmonės „Janida“ vadove Inga Bružiene ne tik pristatome naujausias priemones ir jų panaudojimo būdus, bet ir dalijamės psichologinėmis žiniomis, pateikiame rekomendacijas kurti funkcionalią ir emociškai palankią aplinką grupėje, patariame, kaip atskirti psichiką žalojančius žaislus, kaip nepasiklysti priemonių gausoje ir atsirinkti būtiniausias, kaip pasitelkus žaislus spręsti tam tikras elgesio problemas, kaip ugdyti emocinį intelektą ir įsirengti relaksacines erdves grupėje, panaudojant smėlį, gyvūnus ir muziką.
 
Renginyje „Moderni mokykla 2016“ mūsų pranešimą „Ugdomosios ir terapinės priemonės“ išklausė daugiau kaip aštuoniasdešimt pedagogų ir gavo Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus. Pristatėme šviesos kubą, drugelių auginimo sodus, muzikinius konstruktorius, lavinamąsias lėles, smėlio terapijos metodą – šios priemonės sulaukė itin didelio susidomėjimo, todėl jas visas ir toliau demonstruojame savo seminaruose.
 
2016 m. balandžio 13 d. Garliavos lopšelyje-darželyje „Eglutė“ vyko metodinė diena „Aplinka – trečiasis ugdytojas“. Renginyje dalyvavo šio darželio ugdytinių tėveliai, Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės, Kauno r. švietimo centro specialistė Regina Žurnienė. Pedagogės dalijosi patirtimi apie ugdymo priemonių naudojimą individualizuojant ugdymą. Kalbėjomės ir apie pedagogų kompetencijos ir kūrybingumo, įstaigoje vyraujančio mikroklimato svarbą kuriant emociškai palankią aplinką, apie prioritetus planuojant lėšas, tėvų požiūrį į vaikų kultūrą, ugdymą.
 
Būsimų seminarų nauda nesuabejojo ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, kuris patvirtino 6 akademinių valandų trukmės kvalifikacijos tobulinimo programą „Ugdomosios ir terapinės priemonės ikimokykliniame ugdyme“. Balandžio 20 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro patalpose vykusiame pirmajame seminare dalyvavo ir kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus gavo beveik trisdešimt pedagogų iš įvairių Lietuvos švietimo įstaigų. Gegužės 4 d. dieną pravedėme seminarą Trakų „Obelėlės“ darželio pedagogams. Informacinį pranešimą, apie seminarą, jame demonstruojamas priemones taip pat skaitėme ir Gargždų „Ąžuoliuko darželyje“. Kitą seminarą ketiname surengti birželio mėn. 15 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centre.
 
Informaciją apie būsimus seminarus galima rasti įmonės „Janida“ tinklalapyje www.zaislai.janida.lt (tiesioginė nuoroda http://www.zaislai.janida.lt/?seminarai,164).
 
Palankūs pedagogų vertinimai
 
Pedagogų, dalyvavusių Kauno kvalifikacijos tobulinimo centre vykusiame seminare, atsiliepimai:
„Nuoširdus ačiū už išsamiai, įdomiai pateiktą medžiagą. Sužinojau labai daug naujo.“
„Ačiū už įdomių priemonių pateikimą ir malonų bendravimą.“
„Dėkoju už išsamų seminarą.“
„Labai patiko, nes įgijau žinių ir susipažinau su priemonių gausa, kurias galima panaudoti ir kitose veiklose.“
 
Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pedagogių atsiliepimai:
 
Logopedė Jurga Lukauskienė: „Ugdymo priemonių pristatymas kartu su paskaita apie jų panaudojimą padėjo išsirinkti naudingiausias priemones iš didžiulės pasiūlos. Mūsų įstaiga skiria daug dėmesio ir pakankamai lėšų ugdymo priemonių įsigijimui, turime jų nemažai, todėl tampame išrankūs. Esu įsigijusi miško, fermos ir egzotinių gyvūnų rinkinius, naudoju juos logopedinių pratybų metu – vaikams labai patinka. Paskutinio pristatymo metu užsisakiau priemonę ,,Meškučiai skaičiuoja“. Visada laukiame naujovių.“
 
Meninio ugdymo mokytoja Daiva Paškauskienė: „Iš UAB „Janida“ katalogo turime įsigiję skambančius varpelius su rankenėle, medinių kastanečių rinkinį, lėles Berniuką ir Mergaitę, būgnelį su dirželiu. Priemonės spalvingos, kokybiškos. Jas naudoju atsižvelgdama į savaitės temą, ruošiantis šventei, vakarojimui, pasitelkiu supažindindama vaikus su muzikos instrumentais ir pan.  Pvz., varpelius su rankenėlėmis dažnai naudoju kalėdinių koncertų, vaidinimų metu (jais akompanuojame dainelėms, rateliams). Informacija apie priemones labai reikalinga ir naudinga, nes seminarų metu priemonės pristatomos plačiau, suteikiama naudingos informacijos, kurios nebūna kataloguose. “
 
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Roberta Vendelienė: „Labai patiko priemonių pristatymas paremtas psichologinėmis žiniomis. Patiko sensoriniai indai, magnetiniai ir muzikiniai konstruktoriai. Norėtumėme kasmet sulaukti informacijos apie naujas priemones. Naudoju priemones smulkiajai motorikai lavinti, kvarcinį smėlį ant šviesos stalo, kinetinį smėlį, meno terapijos priemones, konstruktorius ir kt.“
 
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Audronė Kekytė: „Seminaras naudingas. Sudomino priemonės, skirtos pojūčių ugdymui (sensoriniai indai, kinetinis smėlis), kūdikio dydžio lėlės, magnetiniai konstruktoriai. Lektorė medžiagą perteikė įdomiai, su pavyzdžiais. Susidomėjome, todėl užsisakėme naujų priemonių.“
 
Šaltiniai:
  1. Dr. Toy (Stevanne Auerbach) Why Play, Toys and Games are Important. The Looking Glass: New Perspectives on Childrens Literature, Vol. 10, No. 3, 2006. Internete: https://www.lib.latrobe.edu.au
  2. Goldstein, J. Contributions of play and toys to child development. 2003, Brussels.
  3. Lagoni, L. S., Martin, D. H., Maslin-Cole, C., Cook, A., MacIsaac, K., Parrill, G., Bigner, J., Coker, E., & Sheie, S. Good times with toys. 1989, Fort Collins Co: Colorado State University.
Daugiau informacijos: www.zaislai.janida.lt

Taip pat skaitykite: