Emokykla.lt

Pokalbis apie atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą su darbo grupės dalyvėmis

2015-07-31
Pokalbis apie atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą su darbo grupės dalyvėmis
Jolanta AUGUSTAITĖ
Tiesioginės transliacijos metu buvo aptarta priešmokyklinio ugdymo nauda, pristatyta atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, aptarti svarbiausius jos rengimo akcentai ir naujovės, aptartas jos įgyvendinimas, atsakyta į diskusijos dalyvių klausimus.
Tėvai, pedagogai ir mokslininkai mato akivaizdžią šešiamečių dalyvavimo priešmokyklinio ugdymo programoje naudą. Švietimo ir mokslo ministerija, besirengdama privalomajam priešmokykliniam ugdymui, atnaujino Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, kuri bus diegiama nuo šių metų rugsėjo 1 d. Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos darbo grupę sudarė priešmokyklinio ugdymo ekspertai, praktikai, mokslininkai.
 
Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ suorganizavo tiesioginę vaizdo transliaciją aktualia tema „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos rengimas ir įgyvendinimas“.
 
Transliacijos tikslas – aptarti priešmokyklinio ugdymo naudą, pristatyti atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (toliau – Programa), aptarti svarbiausius jos rengimo akcentus ir naujoves, aptarti jos įgyvendinimą, atsakyti į diskusijos dalyvių klausimus.
 
Pokalbyje dalyvavo Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio metodininkė ir Elena Markevičienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Lazdynėlis“ direktorė.
 
Diskusiją dalyvės pradėjo kalbėdamos apie tai, kas apskritai yra kokybiškas priešmokyklinis ugdymas. V. Jonynienė pabrėžė, jog labai svarbu, kad ugdymas būtų kokybiškas, nes tik kokybiškas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ar kitos pakopos ugdymas duoda tokį rezultatą, kokio tikisi visuomenė.
 
Ji teigė, kad Lietuvoje kol kas dar vis siekiama vieningo susitarimo, kas yra kokybiškas priešmokyklinis ugdymas. P. Violetos manymu, kokybiškas ugdymas yra toks, kuris atliepia vaiko polinkius, poreikius ir interesus, padeda vaikui maksimaliai realizuoti savo prigimtines galias, padeda plėtoti vaiko gebėjimus ir kompetencijas ir kuria pridėtinę vertę.
 
Elena Markevičienė pritardama papildė, kad kokybiškas ugdymas turi būti džiugus, grindžiamas vaiko poreikiais ir patirtimi, vaiko iniciatyvomis, kai pats vaikas gali atrasti, tyrinėti, susidraugauti ir draugauti ir augti kartu su draugais ir šeima.
 
Kalbėdama apie poreikį atnaujinti programą, p. Violeta teigė, kad pastarąjį kartą priešmokyklinio ugdymo programa buvo atnaujinta daugiau nei prieš dešimtmetį, tad reikalas buvo gana pribrendęs dėl pasikeitusių gyvenimo aplinkybių, atsiradusių naujų iššūkių ir gyvenimo realijų, dėl ugdymo turinio pokyčių ir sociokultūrinės situacijos pasikeitimų. Be to, buvo siekiama rasti dermę tarp atskirų pakopų ugdymo programų: ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio.
 
P. Elena paantrino jai, pridurdama, jog tyrimai rodo, kad dar nėra pakankamos ugdymo metodų įvairovės ir pakankamo ugdymo individualizavimo. Jos manymu, ši programa – puikus įkvėpimo šaltinis naujiems pedagogams, skatinantis specialistų tarpusavio bendradarbiavimą ir jų bendravimą su tėvais.
 
Paklaustos, ką atsakytų šeimai, planuojančiai vesti savo vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę ir norinčiai sužinoti, koks gi tikėtinas šio ugdymo etapo rezultatas, pašnekovės atsakė, kad, baigęs darželį, vaikas turėtų būti nepraradęs, o kaip tik išvystęs savo individualumą, gebėjimą domėtis, sužinoti, mokytis, tobulėti, taip pat įgijęs tam tikrų patirčių, padėsiančių jam nesunkiai tęsti savo ugdymosi kelią ir pasiekęs savo optimalią brandą. P. Violeta ir p. Elena pasidžiaugė, kad atnaujintoje Programoje pripažįstama kiekvieno vaiko teisė bręsti individualiu tempu.
 
Diskusijos dalyvės, paklaustos, ar Programoje atsižvelgta į netradicinių ugdymo metodikų, pavyzdžiui, Montessori, Valdorfo ir kt. ypatumus, paaiškino, kad programa – tai gairės, pateikiančios siekiamo rezultato orientyrus, tačiau metodą galima pasirinkti pagal savo ugdymo sistemą, pagal ugdymo įstaigos filosofiją ir poreikius.
 
Kviečiame žiūrėti diskusijos tiesioginės transliacijos vaizdo įrašą – pokalbio metu aptarta kitų temų ir atsakyta į žiūrovų klausimus.
 
 
Daugiau apie atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą:
 
2014 m. rugsėjo 2 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (ĮsakymasProgramaPriedas)
Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos elektroninė versija yra čia.
 
Šaltiniai:
 
Transliaciją moderavo Jolanta Augustaitė, portalo www.ikimokyklinis.lt redaktorė, Ugdymo plėtotės centro Informacinių technologijų skyriaus specialistė.
 
Filmavo Vidas Užkurys, montavo Živilė Gapšienė.