Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Kviečiame dalyvauti parodoje „Kuriame ir dalinamės 2“

2020-04-06
Kviečiame dalyvauti parodoje „Kuriame ir dalinamės 2“
Dalia Orlakienė
Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė
Parodos idėją atspindi A. Anzenbacherio mintis: „Žmonės bendradarbiauja, siekdami bendro tikslo. Materialines gėrybes ir kultūrines vertybes, kurių jiems reikia savirealizacijai, galima realizuoti tik veikiant drauge.“
Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis kartu su Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centru (SMC) kviečia respublikos socialinius pedagogus dalintis gerąja patirtimi. 
 
Parodos tikslas – skatinti socialinius pedagogus ieškoti naujų socialinių emocinių kompetencijų (jausmų atpažinimo, įvardijimo, tarpusavio santykių (bendravimo ir bendradarbiavimo) ir kt.) ugdymo formų bei būdų.