Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Atgal 1 2 3 4 5 Pirmyn

Kodėl tėvai ir pedagogai nesusikalba: bendradarbiavimą stabdančių veiksnių apžvalga

2015 03 21
Vytis VALANTINAS, klinikinis psichologas
Psichologinės pagalbos vaikui ir šeimai kabinetas
Bendradarbiavimas su vaikų tėvais yra vienas iš pačių svarbiausių ir kartais vienas iš pačių sunkiausių pedagoginio darbo aspektų.  Sunkumų kuriant šiltą, konstruktyvų bendradarbiavimo klimatą ugdymo įstaigoje patiria ne tik jauni, bet ir patyrę pedagogai. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika

Vaikų konfliktai darželyje – kaip juos spręsti?

2015 03 18
Eglė KURAITĖ-ŽIČKĖ, psichologė
Ikimokyklinukai tik pradeda mokytis bendrauti ir spręsti kylančius konfliktus. Šiuo amžiaus tarpsniu tik suaugęs asmuo gali geriausiai padėti jiems sudėtingesniais atvejais, tačiau pamažu mokant vaikus spręsti konfliktus, suaugusiųjų pagalbos jiems reikės vis rečiau.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Šeima Vaiko ugdymas

Ar dvikalbystė – sutrikimas?

2015 03 14
Eglė Krivickaitė,
VDU Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centro jaunesn. mokslo darbuotoja
Dvikalbystė domina įvairių sričių specialistus: kalbininkus, psichologus, sociologus, edukologus ir kt. Dėl šios priežasties galimi įvairūs, vertinami skirtingais aspektais požiūriai į šį reiškinį. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Vaiko kalba

Greitakalbystė – sudėtingas sklandaus kalbėjimo sutrikimas

2015 03 01
Dr. Vilma Makauskienė, logopedė ekspertė
www.logopedaslpc.lt
Greitakalbystės problema nėra pakankamai ištirta ir aiški, todėl logopedai gana dažnai priskiria per greitai kalbančių vaikų bendravimo sunkumus mikčiojimui, nes šių sutrikimų požymiai kartais yra panašūs ir kelia daug klausimų praktikams. Skaityti plačiau

Žaidimai su smėliu ir vandeniu ankstyvajame amžiuje

2015 02 28
Asta Balytė, vyresnioji auklėtoja
Laura Trepekaitė, vyresnioji socialinė pedagogė
Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“
Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ pedagogės Asta Balytė ir Laura Trepekaitė pristato žaidimus su smėliu ir vandeniu, taip pat lauko tyrinėjimus su ankstyvojo amžiaus vaikais.  Skaityti plačiau

Tėvai ir pedagogai: mokomės organizuoti diskusiją

2015 02 25
Psichologė Ramunė Želionienė
www.psichologeramune.lt
Dažnai tėvų susirinkimai kelią įtampą ir tėvams, ir auklėtojoms. Siūlome išbandyti kiek kitokią diskusijų formą, kad ne tik galėtumėme išsakyti savo nuomonę, bet ir išgirsti kitus. Skaityti plačiau

Dar kartą apie tėvų ir auklėtojų bendradarbiavimą

2015 02 19
Ramunė ŽELIONIENĖ, psichologė
Kaip darželių pedagogai gali paskatinti tėvus aktyviau dalyvauti vaikų ugdyme(si)? Koks galėtų būti tėvų vaidmuo darželyje? Kaip skatinti tėvų ir auklėtojų bendradarbiavimą?  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Šeima

Gyvūnų gimnastika – ir vaiko kūnui, ir sielai

2015 02 18
Nijolė KOSKIENĖ
nkoskiene@gmail.com
Parodomąją „Gyvūnų gimnastikos“ pamokėlę vaikams buvo galima stebėti Šiaulių universitete vykusios mokslinės praktinės konferencijos „Vaikystė ir ugdymas“ metu. Ją vedė Šiaulių universiteto Kūno kultūros ir sporto edukologijos katedros studentai. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Vaiko sveikata

Kaip moliūgas kvietė penkiamečius veikti

2015 02 17
Liucija BOROVSKAJA, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Zarasų „Lakštingalos” mokykla
Kai šį rudenį vaikų paklausiau, kokią daržovę būtų galima išrinkti daržo karaliumi, dauguma vaikų nurodė moliūgą. Ir tuoj pat paaiškino,  kodėl. O aš svarsčiau, kaip šį įspūdingą daržo milžiną panaudoti ugdymo proceso veiklose. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Kūrybingumas Vaiko ugdymas

Kaip ugdyti vaikų gamtos pažinimą žiemą

2015 02 15
Danutė Plytnykienė,
Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ auklėtoja ekspertė
Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ auklėtoja ekspertė, edukologė Danutė Plytnykienė dalijasi darbo su vaikais patirtimi. Straipsnyje pristatoma idėjų vaikų saviraiškai ir kūrybai, pateikiama užduočių, stebėjimų, tyrinėjimų, bandymų, eksperimentų, užduočių pavyzdžių, žaidimų.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Kūrybingumas Vaiko ugdymas

Informacinė sistema „Mūsų darželis“ leidžia daugiau laiko skirti vaikams

2015 02 11
Ramunė RUPEIKAITĖ
info@musudarzelis.lt
Nauja informacinė sistema „Mūsų darželis" padeda tėvams ir darželio darbuotojams bendrauti tarpusavyje ir siekti bendro tikslo – kuo geriau ugdyti vaikus. Skaityti plačiau

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ pedagogių eksperimentas pranoko lūkesčius

2015 02 02
Nijolė KOSKIENĖ
nkoskiene@gmail.com
Trys Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ pedagogės – logopedė, muzikos mokytoja ir kūno kultūros pedagogė – nutarė suvienyti pajėgas ir drauge padėti vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Skaityti plačiau

Apie inkliuzinį ugdymą, pedagogų nuostatas ir tarpkultūrinę kompetenciją

2015 01 22
Aušra SIMONIUKŠTYTĖ, antropologė, lektorė
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas
Be tam tikrų vertybinių pedagogo nuostatų ugdymo individualizavimo įgyvendinimas, o kartu ir inkliuzinės mokyklos projektas tampa neįmanomas. Gal tai viena iš priežasčių, kodėl inkliuzinis ugdymas Lietuvoje vis dar lieka tik projektas. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Švietimo pagalba Pedagogika

Sutrikusios klausos vaikų kalbos ugdymui reikalingos sąlygos

2015 01 21
Parengė Ramutė ŽEMAITIENĖ
Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ auklėtoja
Vaikų, kuriems implantuotas kochlearinis implantas, ugdymas Lietuvoje dar nėra plačiai nagrinėtas, analizuotas. Šis straipsnis papildo pedagogų žinias apie neprigirdinčių vaikų ugdymą. Skaityti plačiau

Kad pagalba būtų arčiau vaiko

2014 12 01
Simona VIZBARIENĖ, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
Panevėžio miesto savivaldybė
Plėtojant kompleksinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams bei jų tėvams (globėjams) ir siekiant ją teikti kuo palankesnėmis sąlygomis Panevėžio dviejuose darželiuose pradėjo veikti kompleksinės pagalbos kabinetai. Skaityti plačiau

Kada priešmokyklinė grupė tampa vaikams džiaugsmu?

2014 10 31
Vytis VALANTINAS, klinikinis psichologas
Psichologinės pagalbos vaikui ir šeimai kabinetas
Priešmokyklinės grupės laikotarpis, trunkantis vienerius metus iki mokyklos, tebekelia daug klausimų bei nerimo tėvams ir kartais tampa rimtu išbandymu pedagogams. Straipsnyje nagrinėjami pedagogo darbo aspektai, kurie gali padėti kuriant gerą santykį su vaiku priešmokyklinėje grupėje. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Vaiko ugdymas

Šeima ir darželis: kelias į partnerystę

2014 10 24
Lina PEČIULIENĖ
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas
Šeima ir vaikų darželis yra kartu atsakingi už vaiko gerovę, nes abu daro didelį poveikį vaiko raidai. Tai du vaiko gyvenimą formuojantys pasauliai, dvi socialinės aplinkos, kurių tarpusavio santykis labai svarbus ir gali būti įvairių formų. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Šeima

Silkė kišenėje, arba kaip tampama šiurpą keliančiu auklėtoju

2014 10 10
Vytis VALANTINAS, klinikinis psichologas
Psichologinės pagalbos vaikui ir šeimai kabinetas
Straipsnyje Jūs rasite 14 ikimokyklinukų nuoskaudų, prievartos pasireiškimo ugdymo įstaigoje pavyzdžių, kuriuos pasakoja juos prisimenantys suaugę žmonės. Ši medžiaga atskleidžia, koks svarbus vaikui yra ikimokyklinio ugdymo pedagogas ir kokią didžiulę įtaką jis turi.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Vaiko ugdymas

Apie komandinio darbo pranašumą ir vykdomų įstaigoje projektų dermę

2014 09 26
Inesa JURCEVIČIENĖ,
Vilniaus Birutės darželio direktorės pavaduotoja ugdymui
Praėjusiais mokslo metais mažame keturių grupių Vilniaus Žvėryno rajono Birutės darželyje buvo pradėta dirbti komandomis – imta taikyti grupių projektinį darbą, integruotą į visos įstaigos veiklą. Skaityti plačiau

Socialinių-emocinių ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžių lavinimas

2014 04 09
Sigita ŽEMAITYTĖ
Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“
Vilniaus lopšelyje-darželyje „Atžalėlės“ buvo vykdomas bandomasis projektas „Kimochis“. Tai smagios ir lengvai į bet kokią ugdymo programą integruojamos veiklos, padedančios vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines-emocines situacijas. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Vaiko ugdymas
Atgal 1 2 3 4 5 Pirmyn