Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
1 2 3 4 5 Pirmyn

Tarptautinis seminaras „Muzikinio ugdymo metodai užsienyje ir Lietuvoje“

2020 12 14
Aušra Marcinkevičienė
Seminaras buvo produktyvus ir informatyvus, jame buvo dalijamasi gerąja patirtimi apie užsienio ir Lietuvos muzikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodikas. Lektoriai taip pat pasidalino gausia dalomąja medžiaga: mp3, 4-iomis knygomis pdf formatu, dainelių natomis ir kita.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika

Atviros ugdomosios veiklos darželyje: kaip išvengti klaidų?

2020 11 23
Šių mokslo metų pradžioje Kauno r. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinio būrelio narės išsikėlė tikslą susisteminti patarimus mokytojams, vedantiems atviras ugdomąsias veiklas. Tikimės, kad ši atmintinė bus naudinga visiems Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams.  Skaityti plačiau

Kvietimas dalyvauti skaitmeninių mokymo priemonių „Skaitymo pradžiamokslis“ kūrimo projekte

2020 11 12
Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“ kviečia dalyvauti respublikiniame priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių mokymo priemonių „Skaitymo pradžiamokslis“ kūrimo projekte. Tikslas – sudaryti skaitmeninių mokymo priemonių katalogą „Skaitymo pradžiamokslis“, skirtą 5–7 metų amžiaus vaikų skaitymo įgūdžių formavimui ir tobulinimui, panaudojant internetinius įrankius.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Skaitymas

Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo ikimokykliniame amžiuje reikšmė mokymosi visą gyvenimą kontekste

2020 07 27
Sonata Lažauninkienė,
Kauno lopšelis-darželis „Tukas“
Šiuolaikinis kintantis pasaulis kelia naujus reikalavimus ir naujas kompetencijas žmogui. Tik kokybiškas ikimokyklinis ugdymas gali lemti vaiko sėkmę bendrajame ugdyme ir tolimesniuose karjeros pasirinkimuose. Straipsnyje yra analizuojama kompetencijomis grįsto mokymosi bruožai, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo reikšmė ir galimybės ikimokykliniame amžiuje mokymosi visą gyvenimą kontekste.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika Vaiko ugdymas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ žaidimų paslaptys ugdant vaikų kalbą

2020 05 28
Gintarė Mikutaitė-Bogdan
Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ vyr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė
Lina Mačernienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ikimokyklinio amžiaus vaikai imliausi, todėl šis metas palankiausias taisyti jų kalbą. Pastebėjome, kad kuo anksčiau pradedamas kreipti dėmesys į vaiko kalbos raidą, kuo anksčiau pradedami taisyti kalbos trūkumai, tuo geresnių rezultatų pasiekiama.
Organizavome respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų – logopedų, spec. pedagogų projektą „Žaidimų paslaptys“, skirtą visapusiai lavinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinius gebėjimus.
  Skaityti plačiau

Vertinga patirtis

2020 05 08
Vida Stončienė
Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ logopedė metodininkė
Kaip ir visi ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai, taip ir švietimo pagalbos specialistai (logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas ir psichologas) pradėjo vykdyti mokymą nuotoliniu būdu.
Logopede dirbu penkiolika metų, pagrindiniai logopedo darbo būdai – logopedinės pratybos kabinete, dirbant individualiai ar pogrupiais (2–3 vaikai), kalbos ugdymo valandėlės ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse, tėvų ir pedagogų konsultavimas, komandinis darbas su kitais specialistais. Žodžiu, darbas vyksta tiesiogiai bendraujant su vaikais ir suaugusiais.
  Skaityti plačiau

Virtuali idėjų mugė „Linksmoji matematika“

2020 05 04
Mireta Visockienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo pedagogė
Laura Bajoriūnė
Socialinė pedagogė ekspertė
Skaičiai yra aplink mus: nuo kalendoriaus lapelių iki nuotolinio valdymo pulto, telefono ir automobilio registracijos numerių. Anksti pradėję kalbėti apie skaičius, leidžiame vaikui suvokti, kad skaičiai – svarbi kasdienio gyvenimo dalis.
Ikimokykliniame amžiuje svarbu matematiką sieti su vaiko išgyvenimais, todėl, žaidžiant ir tyrinėjant aplinkoje supančius skaičius ir formas, suteikiame puikią pradžią matematikos įgūdžių bei sąvokų ugdymui. Ypač naudinga tokiame amžiuje pasitelkti matematinius žaidimus ar įvairias žaidimams tinkančias priemones ir plėsti skaičiavimo bei matavimo įgūdžius.
  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Kūrybingumas

Kviečiame dalyvauti parodoje „Kuriame ir dalinamės 2“

2020 04 06
Dalia Orlakienė
Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė
Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis kartu su Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centru (SMC) kviečia respublikos socialinius pedagogus dalintis gerąja patirtimi.  Skaityti plačiau

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga – patirtinio ugdymo(si) pradžių pradžia

2020 04 06
Irena Girdvainienė
Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio ,,Buratinas“ direktorė
Kovo 31 d. Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ įvyko nuotolinė respublikinė konferencija „Ugdymas(is) iš patirties ir per patirtį edukacinėse aplinkose“. Konferencija numatyta 2020 m. įstaigos veiklos plane, nuostatai paruošti ir pateikti respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms vasario mėnesio pradžioje, o planus pakoregavus situacijai šalyje, surengėme ją nuotoliniu būdu. Manau, jei ne dabartinė situacija, kai kasdienį darbą ir ugdomąją veiklą organizuojame nuotoliniu būdu, nebūtume sulaukę tokio susidomėjimo ir tiek pranešėjų.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika

Tapkite programos „eTwinning“ ambasadoriais!

2020 04 01
„eTwinning“ bendruomenės nariai ir narės,
 
Su džiaugsmu pranešame, kad programa „eTwinning“ Lietuvoje ieško 20 ambasadorių dešimtyje regionų ir 4 Nacionalinių kokybės ženklelių paraiškų vertintojų 2020-iesiems.
Teikite savo pasiūlymus tapti „eTwinning“ ambasadore (-iumi) arba vertintoja (-u) per Centrinę viešųjų pirkimų sistemą.  Skaityti plačiau

Kvietimas dalyvauti idėjų mugėje „Žaidžiu ir kalbu 2020“

2020 03 24
Sigita DENIKYTĖ
Jurgita BALČIŪNAITĖ-ČĖSNIENĖ
KALBA – ne tik bendravimo, bet ir pažinimo įrankis. Mokslininkų įrodyta, kad gerai kalbantys vaikai lengviau reiškia savo mintis, laisviau bendrauja su kitais ir tuo pačiu pilniau pažįsta juos supančią tikrovę.
 
Kalbai vienaip ar kitaip sutrikus, sulėtėja ir tam tikrų psichinių procesų (suvokimo, atminties, mąstymo ir kt.) vystymasis. Vaikams pradėjus lankyti mokyklą kalbos sutrikimai kliudo sėkmingai išmokti rašyti ir skaityti. Mokymosi sėkmė priklauso dar ir nuo to, ar pakankamai žodinga ir gramatiškai taisyklinga vaiko kalba, ar pakankami rišliosios kalbos įgūdžiai.
 
Taigi, mokydami tarti garsus ir kartu ugdydami vaikų sakytinę kalbą, paregsime juos susidaryti tvirtesnius rašybos įgūdžius mokykloje.
  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Edukacija Vaiko kalba

Kvietimas dalyvauti metodinių priemonių virtualioje parodoje „Kalbos garsų diferencijavimas“

2020 03 23
Kviečiame dalyvauti ikimokyklinio ugdymo logopedų, specialiųjų pedagogų parengtų metodinių priemonių virtualioje parodoje „Kalbos garsų diferencijavimas“.
 
Parodos tikslas – skatinti skleisti gerąją Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų, specialiųjų pedagogų darbo patirtį, rengiant metodines priemones, kurios padėtų vaikams mokytis diferencijuoti kalbos garsus.
  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Kompleksinė pagalba Pedagogika

„Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“

2020 02 03
Audronė Vizbarienė
Projekto koordinatorė, RIUKKPA prezidentė
Ugnė Avižienytė
Nuo 2019 m. liepos mėnesio Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) vykdo projektą „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“, finansuojamą Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), lėšomis. Projekto tikslas – tobulinti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų profesinę kvalifikaciją, suteikti žinių bei įgūdžių 1–7 metų vaikų fizinio ugdymo srityje, formuoti teigiamą požiūrį į fizinį aktyvumą bei didinti motyvaciją dirbti. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Projektai Vaiko sveikata

Skatiname vaikų žingeidumą – iš kur atsiranda motyvacija domėtis ir atrasti?

2019 07 24
Miglė RIMEIKĖ
„Šiaurės licėjus“
Kaip gi sudominti vaikus ir padėti jiems išlikti motyvuotais, jums pasakoja „Šiaurės licėjuje“ Kaune patyrimines STEAM stovyklas vedanti mokytoja Laura Muliuolienė bei Robotikos akademijos turinio padalinio vadovas Kristijonas Vasiliauskas. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika

Atviro darbo koncepcijos įgyvendinimas Vokietijos vaikų darželiuose

2019 01 21
Viktorija NEŠČADIM, edukologė
Pedagoginė „atviro darbo“ koncepcija išpopuliarėjo Vokietijos vaikų darželiuose 90-aisiais. Daugelyje darželių buvo atsisakyta vaikų skirstymo pagal amžiaus grupes, vaikams suteikta galimybė dalyvauti laisvai pasirenkamų, dažnai pačių inicijuotų žaidimų grupių veiklose.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Pedagogika

Vadovo sėkmė – ryšys su mokyklos bendruomene

2018 10 22
Jurgita LAURINAITYTĖ-STADALIENĖ
Mokyklose, kaip ir kitose organizacijose, didelė dalis sėkmės priklauso nuo vadovo pasirinktos strategijos, problemų sprendimų būdų. Mokyklos vadovas turi būti autoritetas, randantis laiko pabendrauti su kiekvienu bendruomenės nariu. Skaityti plačiau

Ketverių–aštuonerių metų vaikų garsų ir jų junginių tarimas žodžiuose. Metodiniai patarimai

2018 07 28
Dr. Eglė KRIVICKAITĖ-LEIŠIENĖ
Vytauto Didžiojo universitetas
Šios garsų ir jų junginių tarimo rekomendacijos 4–8 metų vaikams parengtos remiantis E. Krivickaitės disertacijos „Vaikų kalbos fonotaktikos raida“ eksperimentinio tyrimo, kurį sudarė 480 vaikų kalbos duomenys, rezultatais.  Skaityti plačiau
Susijusios temos: Švietimo pagalba Vaiko kalba

Ar galima lietuvių kalbos ir matematikos mokytis tos pačios veiklos metu? Kodėl gi ne!

2018 07 11
Jurgita STADALIENĖ
VšĮ „Šiaurės licėjus“
Jau ne vienerius metus kalbama, kad vaikų motyvacija mokykloje yra nukritusi po suolu ir vienintelis mokinių tikslas – skambutis, reiškiantis pertrauką. Privačios mokyklos „Šiaurės licėjus“ atstovė Lina Kilčiauskaitė primena, kad mokykla gali būti kitokia, o vaikų motyvaciją geriausiai sustiprina suvokimas, kad tai, ką išmoko, jam yra aktualu čia ir dabar. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Vaiko ugdymas

10 žingsnių sveikatai palankios vaikų mitybos link

2018 03 19
Ką reikia žinoti, kad vaikai pamėgtų sveikatai palankų maistą? Ką daryti, kad pokyčiai būtų sėkmingi? Pataria vaikų maitinimo revoliucijos Lietuvoje iniciatorė, maisto technologė, mitybos specialistė ir dviejų ikimokyklinukų mama Raminta BOGUŠIENĖ. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Vaiko sveikata

Vaikų ekonominio raštingumo ugdymas: situacija ir galimybės

2018 01 29
Natalja STARAŽINSKIENĖ
Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“
Ekonominio raštingumo pradmenų ugdymas nėra tik ekonomikos dėsnių išmokimas, jis suvokiamas kaip pilnavertės visapusiškos asmenybės ugdymas. Vaikų ekonominio raštingumo pradmenų ugdymą tikslinga pradėti jau ikimokykliniame amžiuje, o vėliau tęsti priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupėje. Skaityti plačiau
Susijusios temos: Vaiko ugdymas
1 2 3 4 5 Pirmyn
Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/users/ikimokyklinis/tmp) in Unknown on line 0