Emokykla.lt

Nealternatyvi ugdymo alternatyva

2015-08-11
Nealternatyvi ugdymo alternatyva
Greta KAICINAUSKAITĖ, direktoriaus pavaduotoja
VšĮ „Start English“
Dažnai prie ugdymo paslaugų aprašymų galima aptikti žodžius: „autorinė metodika“, „autorinė programa“, „unikali ugdymo programa“, „alternatyvusis ugdymas“. Susidaro įspūdis, kad tokios išskirtinės švietimo įstaigos dygsta kaip grybai po lietaus „ant kiekvieno kampo“. Kodėl taip vyksta? Kam visa tai?
Neabejotina, kad ugdymo metodai, ugdymo filosofija ir kokybė itin svarbūs faktoriai renkantis darželį, mokyklą ar ugdymo centrą mažajai atžalai. Šiomis dienomis apstu tiek valstybinių, tiek privačių švietimo įstaigų, galinčių pasiūlyti įvairiausias ugdymo paslaugas. Dažnai prie šių paslaugų aprašymų galima aptikti žodžius: „autorinė metodika“, „autorinė programa“, „unikali ugdymo programa“, „alternatyvusis ugdymas“. Susidaro įspūdis, kad tokios išskirtinės švietimo įstaigos dygsta kaip grybai po lietaus „ant kiekvieno kampo“. Kodėl taip vyksta? Kam visa tai?
 
Kas ištikrųjų yra alternatyvusis ugdymas?
 
Žvelgiant į praeitį visi alternatyvūs ugdymo būdai buvo sukurti radus esminę problemą tuometinėje švietimo sistemoje. Dažniausiai tos problemos buvo susijusios su vaiko motyvacija, mokymosi ir ugdymo rezultatyvumu, ugdymo pritaikymu konkrečiai vaikų grupei. Siekiant išspręsti problemas atsirasdavo alternatyvusis ugdymas.
 
Žodis alternatyvus, tiksliau lotyniškas žodis „alter“, reiškia „kitas“. Taigi, alternatyvusis ugdymas reiškia kitas, nuo tradicinių ugdymo įstaigų sistemų besiskiriantis, ugdymas. Dažnai jis skirtas norintiems mokytis kitaip arba negalintiems mokytis tradiciškai. Alternatyvusis ugdymas turi būti pagrįstas ugdymo filosofija, tvirtomis ir neginčytinomis idėjomis, kuriomis remiantis organizuojamas atitinkamas ugdymo turinys, parenkami ugdytiniui tinkamiausi metodai, skirti išplėtoti vaiko gebėjimus taip, kaip to padaryti negali tradicinė mokykla.
 
Kas verčia vadinti save išskirtiniais ir kodėl visuomenė taip jų trokšta?
 
Šiandieną dažnai girdime žodžius „alternatyvus“, „unikalus“, „kitoks nei visi“. Iš tiesų, kiekvienai švietimo įstaigai yra svarbu, kad ji būtų ypatinga, unikali ir nepakartojama, o minėtųjų žodžių vartojimas pristatant savo veiklą tampa tam tikra galimybe tapti tokia. Taigi, alternatyvus ugdymas dažnai tik ir lieka gražiu pavadinimu, kuris papuošia įstaigą.
 
Akmenį galima mesti ir į kliento daržą. Gyvename individualistinėje kultūroje, kuri skatina tokių išskirtinių įstaigų poreikį. Juk smagu žinoti, kad mūsų atžala lanko darželį, mokyklą, ugdymo centrą, kur vykdomas alternatyvusis ugdymas. Bet ar tikrai tas darželis, mokykla ar ugdymo centras yra tokie išskirtiniai? Gal tai tėra komercinis triukas?
 
Kaip įsitikinti, ar alternatyvusis ugdymas nėra tik pavadinimas?
 
Kaip jau buvo minėta, tikras alternatyvusis ugdymas turėtų būti grįstas aiškia ugdymo filosofija, turėti su ja besisiejančius ugdymo turinį ir metodus. Jei jau apsisprendėte vaikui parinkti alternatyvųjį ugdymą, pasidomėkite apie minėtuosius faktorius įstaigos internetinėje svetainėje. Taip pat, galite pasikalbėti su pačiais ugdytojais. Ugdytojai turėtų geriausiai išaiškinti, ko jie siekia kiekvieną dieną savo darbe.
 
Visas ugdymo ir ugdymosi alternatyvas galime pakeisti inkliuziniu ugdymu
 
Alternatyvūs ugdymo būdai po truputį integruojami į holistinę ugdymo sistemą. Jei alternatyvusis ugdymas anksčiau atsirasdavo kaip ugdymo pritaikymas konkrečiai ugdytinių grupei, tai panašu, kad kitoks ugdymas ateityje gali nebestebinti ir nebebūti toks išskirtinis, kadangi po truputį diegiamos inkliuzinio ugdymo idėjos. Inkliuzinis ugdymas – tai itin lanksti ugdymo sistema, kuri deklaruoja besąlygišką žmogaus teisę į ugdymą, pagarbą ugdytinių ir jų gebėjimų įvairovei. Ši ugdymo koncepcija, teigia, kad ugdymą reikia organizuoti atsižvelgiant į ugdytinio poreikius, lanksčiai prie jų prisitaikant. Tad, jei yra ugdymo sistema, kuri gali patenkinti bet kurio ugdytinio poreikius, kyla klausimas, ar alternatyvusis ugdymas turi ateitį?