Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Dalijamės patirtimi Žemaitiškumo puoselėjimas Sedos darželyje

Žemaitiškumo puoselėjimas Sedos darželyje

2019-06-30
Susijusios temos: Edukacija
Žemaitiškumo puoselėjimas Sedos darželyje
Astra STONKUVIENĖ
Mažeikių r. Sedos darželis
Mažeikių r. Sedos darželis siekia populiarinti žemaičių kalbą bei kultūrą ir pamažu tampa etnokultūrinio ugdymo centru, demonstruojančiu turtingą, taurų ir prasmingą ugdymo procesą bei sudarantis galimybes kiekvienam ugdytiniui asmeniškai dalyvauti krašto kultūros gyvenime, gyvosios tradicijos, etninės kultūros veiklose ir renginiuose.
Mums, Mažeikių r. Sedos darželio priešmokyklinio ugdymo mokytojoms, rūpi išsaugoti ir puoselėti žemaitiškąjį identitetą, todėl kartu su Irena Monstavičiene ir Raimonda Kontrimiene 2018–2019 m. m. parengėme ir įgyvendinome projektą „Seda vaikų akimis“. Projekto metu supažindinome ugdytinius su Sedos apylinkių gamtos ir kultūros objektais, tautos kultūros paveldo samprata.
 
Keliaudami po Sedą ir jos apylinkes su vaikais aplankėme Sedos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, senąsias Sedos kapines, skulptūrą kovotojams už Tėvynės laisvę atminti, Mačernio gimnaziją, tarybinių karių kapines, Mildos slėnį.
 
Prasmingas prisilietimas prie gyvosios istorijos įvyko Telšių Žemaičių muziejuje „Alka“, kur ugdytiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Mažas piemenėlis turi botagėlį“. Su vaikais apsilankėme Sedos miesto bibliotekoje, kurios darbuotojos supažindino su naujausia vaikiška literatūra žemaičių kalba. Surengėme vaikų piešinių konkursą „Mona Seda“, kuris sulaukė didelio susidomėjimo.
 
Šio projekto metu vaikai ir patys prisidėjo prie savo krašto tradicijų sklaidos visuomenėje. Priešmokyklinukai dalyvavo Kretingoje vykusiame Žemaitijos regiono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų festivalyje „Iš močiutės skrynios“; Mažeikių „Jievaro“ pagrindinės mokyklos organizuotame renginyje „Žemaičių žemėj augam“; Mažeikių r. Plinkšių globos namuose vykusiame renginyje „Šv. Velykų belaukiant“; regioninėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje „Mes Žemaite 2019“ Mažeikių viešojoje bibliotekoje; prieš Kalėdas deklamavo ir dainavo žemaitiškai Sedos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pacientams. 
 
Žemaitiška kalba, dainos ir šokiai skambėjo kasmetiniame Sedos darželio renginyje „Sosėtėka žemaitokaa“ bei tradiciniame Sedos darželio skaitovų konkurse „Žemė žydi“. Aš pati konferencijoje „Gyva kalba – gyva tauta“ parengiau ir pristačiau stendinį pranešimą „Ta žemaitiu kalba tep šėrde brungi“.
 
Kokia šio projekto nauda mūsų ugdytiniams?
 
Vaikai išmoko naujų žemaitiškų dainų, šokių, ratelių, padavimų, smulkiosios tautosakos, sužinojo apie žemaičių darbus, buitį, pasakojimus, aiškinosi primirštų žemaitiškų žodžių reikšmę, ragavo žemaitiškų valgių, sužinojo, kaip jie gaminami, galiausiai – pajuto buvimo kartu džiaugsmą.
 
Išvykos džiugino ne tik vaikus, bet ir tėvus, kurie džiaugėsi, kad keliaudami mažieji tampa drąsesni, aktyvesni, komunikabilesni, noriai dalijasi įspūdžiais.
 
Mes, pedagogės, pastebėjome, kad santykiai tarp ugdytinių tapo tvirtesni, brandesni. Ugdytiniai pradėjo aktyviau įsitraukti į ugdomąsias veiklas, kritiškai interpretuoti ir kūrybiškai panaudoti įgytas žinias ir patirtį. Vaikams tapo lengviau prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, jie ugdėsi socialinio elgesio gebėjimus – įprato laikytis taisyklių viešose vietose.
 
Svarbiausia – tikime, kad ateityje mūsų ugdytiniai nesidrovės (arba drovėsis mažiau) kalbėti savo gimtąja tarme ir didžiuosis esą žemaičiais.