Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Dalijamės patirtimi Vilniaus lopšelis-darželis „Sadutė“ tapo STEAM tinklo nariu

Vilniaus lopšelis-darželis „Sadutė“ tapo STEAM tinklo nariu

2020-02-04
Susijusios temos: Edukacija
Vilniaus lopšelis-darželis „Sadutė“ tapo STEAM tinklo nariu
Jelena VILDŽIŪNIENĖ
L. e. direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas, Vilniaus lopšelis-darželis „Sadutė“
STEAM veiklų integravimui pedagogai kūrė reikalingas sąlygas, ruošė aplinką bei priemones. Tokiu būdu skatindami vaikus domėtis, tyrinėti bei įgytas žinias pritaikyti praktiškai.
2020 m. sausio mėnesį Vilniaus lopšelis-darželis „Sadutė“ tapo STEAM mokyklų tinklo nariu. Visus 2019 metus įstaigos bendruomenė aktyviai dirbo įgyvendindama STEAM veiksmų planą. Siekiant gerinti vaikams ateityje svarbius gebėjimus ir įgūdžius, kasdienėje ugdomojoje veikloje pedagogai taikė integruotą STEAM mokymą(si). STEAM veiklų integravimui pedagogai kūrė reikalingas sąlygas, ruošė aplinką bei priemones. Tokiu būdu skatindami vaikus domėtis, tyrinėti bei įgytas žinias pritaikyti praktiškai.
 
Taip pat, įgyvendinant STEAM veiklas, dėmesys buvo kreipiamas į lauko aplinkos gerinimą, į bendradarbiavimą su kitomis ugdymo institucijomis bei socialiniais partneriais siekiant  nformacijos sklaidos ir dalijimosi gerąja patirtimi. Įstaigoje buvo modernizuota lauko edukacinė aplinka bei įkurta tyrinėjimų ir aktyvių veiklų erdvė, kurią pavadinome „Pažintinis takas po egle“. Ši patirtis buvo aprašyta straipsnyje.
 
Taip pat organizavome dvi respublikines ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbų parodas: „STEAM kūrybinė laboratorija: Obuolys ir jo draugai“, kurioje sudalyvavo daugiau kaip 180 pedagogų iš visos Lietuvos bei „STEAM kūrybinė laboratorija: stebuklingas vanduo“, kurioje sudalyvavo daugiau kaip 200 pedagogų iš visos Lietuvos.
 
Bendradarbiaujant su Žaislų muziejumi, organizavome kūrybines dirbtuves „STEAM: apie sveiką maistą kitaip“. Kūrybinių dirbtuvių metu, akcentuojant sveiko maisto bei sveiko gyvenimo būdo naudą žmogaus organizmui, vaikai turėjo galimybę patyrinėti, patirti kitokį – spalvotą ir kvapnų santykį su maistu, pažvelgti kitu rakursu bei ugdytis gebėjimą tyrinėti žingsnelį po žingsnelio. Veikiant kitaip, maišant ir atrandant maistinių prieskonių, vandens, pieno, kvapų ir spalvų derinius vaikai patyrė daug teigiamų emocijų.
 
Skleidžiant savo patirtis Vilniaus miesto Naujamiesčio mikrorajono ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinio būrelio „Spindulys“ veikloje, organizavome kūrybines dirbtuves „STEAM: apie sportą kitaip“, kur dalyvaujančios vaikų komandos kartu su pedagogais ne tik aktyviai veikė žaisdami sportinius žaidimus, bet ir atliko įvairias mąstymo, problemų sprendimo ir kitas užduotis, tobulino savo kompetencijas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos srityse. 
 
Siekiant gerosios patirties sklaidos sudarėme galimybė VDU Švietimo akademijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo modulio 1 kurso studentėms stebėti atvirą veiklą „STEAM: Neptūno šalies paslaptys“, kurios metu ugdytiniai atliko įvairius eksperimentus su skirtingais vandens pavidalais, kėlė hipotezes, ieškojo atsakymų, darė išvadas. Minėtos veiklos akimirkos buvo aprašytos ir pateiktos straipsnyje.
 
Siekiant informacijos sklaidos bei STEAM veiklų plėtros, prisijungėme prie tarptautinio STEM mokyklos ženklo portalo https://www.stemschoollabel.eu, kuriame planuojame atlikti įsivertinimą, skelbti ir viešinti atliekamas veiklas.