Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Ugdymo priemonės kūrybingam ugdymo procesui

2018-06-01
Susijusios temos: Vaiko ugdymas
Ugdymo priemonės kūrybingam ugdymo procesui
Jurgita SIMAITIENĖ ir Milda ČĖSNĖ
Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“
Telšių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ antrus metus vykdome projektą „Traukinukas“, kurio tikslas – atsižvelgiant į vaikų prigimtines galias, jų individualią patirtį, padėti ugdytis sveikatingumą, smalsumą, orumą, bendravimą, kūrybingumą, o sėkmingam ugdymui(si) pasitelkti įvairias pačių sukurtas metodines priemones.
Šiemet mūsų ugdomąją grupę lanko 4–5 metų vaikai, tad kūrėme įvairias ugdymo priemones, tinkančias mūsų ugdytinių amžiui.
 
Lūkesčiui „Sveikas“ buvo sukurtos priemonės, skirtos ugdyti kasdienius gyvenimo įgūdžius. Tai priemonės sveikiems ir nesveikiems maisto produktams, smulkiajai ir stambiajai motorikai, koordinacijai lavinti.
 • Vaizdinė priemonė „Kas sveika, o kas ne?“ suteikia žinių apie sveikus, naudingus ir nenaudingus sveikatai maisto produktus, turtina žodyną, mąstymą.
 • Žaidimas „Pašokinėkim“ lavina stambiąją motoriką, šokinėjimą abiem kojom, į šoną, judėjimą pirmyn, judesių koordinaciją, fizines savybes.
 • Priemonė „Dėžutė su kamuoliukais“ lavina vaikų pirštukus, smulkiąją motoriką, akies ir rankos koordinaciją, spalvų pažinimą, moko skaičiuoti.
 • Priemonė „Džiovykla“ skatina atlikti sudėtingesnius judesius pirštais, paimant skalbinių segtuką ir jį prisegant. Suteikia galimybę susikaupti, išlaikyti dėmesį, savarankiškumo, pasitikėjimą savimi.
 
Ugdant lūkestį „Orus“ sukurtos priemonės vaikams padėjo atpažinti bei pavadinti savo jausmus, valdyti emocijų raišką, nusiraminti, įtvirtinti žinias apie kūno dalis, palaikyti draugiškus santykius su bendraamžiais ir suaugusiaisiais.
 • Didaktinė priemonė „Kokia mano nuotaika?“ padeda parodyti savo nuotaiką, įvardyti emocines būsenas, jas pastebėti, atpažinti kaip jaučiasi draugas.
 • Grupėje įrengtas „Ramybės kampelis“ vaikui padeda nusiraminti, atsipalaiduoti, kada šis pavargęs ar nusiminęs. Vaikas gali pabūti vienas ar su draugu pavartyti knygutes, pažaisti stalo žaidimus ar taip pabendrauti su bendraamžiu ar auklėtoja.
 • Priemonė „Gėlyčių burtai“ padeda rasti išeitį konfliktinėje situacijoje, sprendžiant nesutarimus, skatina vaikus taikiai juos įveikti, susitaikyti. Suteikia galimybę ugdyti vaidybą, plėtoti vyksmą dialogu, monologu, išreikšti savo norus, jausmus, mintis, baimes.
 • Žaidimas su „Draugystės pagalvėle“ padeda užmegzti artimesnius, šiltesnius emocinius ryšius su bendraamžiais, suaugusiaisiais, skatina palaikyti geranoriškus santykius su visais grupės vaikais, taikiai įveikti nesutarimus, bendrauti.
 • Žaidimas „Mano kūnas“ įtvirtina žinias apie pagrindines kūno dalis, jų pavadinimus, vietas. Padeda pažinti save, kūno dalių paskirtį ir funkcijas.
 
Lavinant vaikų bendravimo įgūdžius, lūkestį „Bendraujantis“ papildė priemonės, skirtos formuoti vaiko kalbines galias. Sukurtos vaizdinės priemonės mandagumo žodžiams, kalbinės klausos lavinimui, paskutinio žodžio garso išskyrimui, žodyno plėtimui, judėjimą reiškiančių žodžių vartojimui,  daiktų nusakymui, priešingos reikšmės žodžių vartojimui.
 • Vaizdinės priemonė „Mandagumo žodeliai“ padeda susipažinti su elementariais mandagumo žodžiais, skatina juos vartoti.
 • Priemonė „Išgirsk“ padeda pažinti paveikslėlius, įsiklausyti į paskutinį žodžio garsą.
 • Priemonė „Kas ką veikia?“ padeda plėsti žodyną, tobulina judėjimą reiškiančių žodžių vartojimą.
 • Priemonė „Kas tai?“ padeda nusakyti daiktų ypatybes, ugdo kalbos raiškumą.
 • Priemonė „Pagalvok“ plečia žodyną, padeda nusakyti priešingos reikšmės žodį.
 • Priemonė „Kopijuojam raideles“ padeda mokytis jas parašyti, ištarti garsą, lavina smulkiąją motoriką, regimąjį bei erdvinį suvokimą „piešiant“ raides, foneminę klausą.
 • Priemonės „Surask tokią pat raidę“, „Abėcėlės raidės“ supažindina su raidėmis, skatina į jas atkreipti dėmesį, jomis domėtis, dėlioti žodelius, lavina smulkiąją motoriką, suteikia galimybę sukaupti dėmesį. 
 
Lūkesčiui „Smalsus“ sukurtos vaizdinės priemonės su laukiniais ir naminiais gyvūnais bei jų jaunikliais, skirtos aplinkos pažinimui. Vaikams padeda pamatyti ir atskirti keletą dažniausiai sutinkamų gyvūnų, juos įvardini, vartoti mažybinius žodžius, lengviau pažinti gyvūnus matant juos vizualiai.
 • Skaičiavimui ir matavimui skirta priemonė „Sugrupuok“ padeda susipažinti su pagrindinėmis geometrinėmis formomis, jas grupuoti, sieti daiktus su jų vaizdais piešiniuose, lavina smulkiąją motoriką, rankos ir akies koordinaciją.
 • Žaidimas „Skaičiuojam“ padeda mokytis skaičiuoti, suteikia  galimybę tvirtinti skaičiaus sąvokos vaizdinius, susieti skaičių su atitinkamu jo simboliu, pažinti skaitmenis nuo 1 iki 10.
 • Priemonė „Spalvotos lazdelės“ padeda lyginti įvairių ilgių daiktus,  suprasti ir vartoti žodžius: ilgesnė – trumpesnė, storesnė – plonesnė, aukštesnė – žemesnė, daugiau – mažiau. Tinka naudoti geometrinių formų, raidžių dėliojimui, dirigavimui, takto pajautimui, judriesiems žaidimams, estafetėms.
 • Priemonė „Apyrankės ant rankyčių“ padeda skirti kairę ir dešinę savo kūno pusę, nešiojant ant pasirinktos rankytės. 
 
Lūkestį „Kuriantis“ papildėme teatrinėmis lėlėmis. Nenaudojami minkšti žaislai tapo puikiomis pirštininėmis lėlėmis, kurias „naujam gyvenimui“ prikėlė mūsų padėjėja Rimutė Puidokienė. Priemonės suteikia galimybę ugdyti gebėjimą vaidybai, kalbėti – intonuoti pagal tipiškus veikėjo bruožus, improvizuoti, tobulinti kūrybinius ir socialinius gebėjimus, ugdytis pasitikėjimą ir teigiamą savęs vertinimą, turtina žodyną, lavina kalbą, moko vaikus rišliai pasakoti.
 
Papildyta priemonė „Spalvoti buteliukai“ padeda pažinti daugiau spalvų jas grupuojant, groti pagal žinomų dainelių ritmą, jas mėgdžioti, tyrinėti garsus, lavina vaikų pirštukus, smulkiąją motoriką, akies ir rankos koordinaciją.
 
Dailės užsiėmimų kampelį atnaujinome buitiniais daiktais: pagaliukais, diskais, įvairiais kamšteliais, siūlių kamuoliukais, dantų šepetukais, medžiagų skiautelėmis, kempinėlėmis, šiaudeliais, kruopomis, stalo įrankiais, dubenėliais ir kt.
 
 
Projektą „Traukinukas“ užbaigia lūkestis „Sėkmingai besiugdantis“. Šiam lūkesčiui priskyrėme visas turimas priemones. Vaikai noriai pakartoja, žaidžia, taip įtvirtindami jau turimas žinias ir įgūdžius.
 
Papildo temą: