Emokykla.lt

Ugdymo priemonės kūrybingam ugdymo procesui su 5–6 metų vaikais

2019-06-24
Susijusios temos: Vaiko ugdymas
Ugdymo priemonės kūrybingam ugdymo procesui su 5–6 metų vaikais
Jurgita SIMAITIENĖ ir Dalia KUŠELIAUSKIENĖ
Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“
Telšių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ trečius metus įgyvendiname projektą „Traukinukas“, kurio metu skatiname ir ugdome vaikų sveikatingumą, smalsumą, orumą, bendravimą, kūrybingumą, atsižvelgiame į vaikų prigimtines galias ir jų individualią patirtį.
Sėkmingam ugdymui(si) pasitelkiame įvairias pačių sukurtas metodines priemones. Šiemet ugdome 5–6 metų vaikus, tad kūrėme priemones, tinkančias šiam amžiui.
 
Lūkesčiui „Sveikas“ sukūrėme priemonės, skirtas ugdyti kasdienius gyvenimo įgūdžius ir fizinį aktyvumą. Žaidimas „Naudingi ir beverčiai maisto produktai“ suteikia žinių apie naudingus produktus, padeda atskirti sveiką ir bevertį maistą, lavina smulkiąją motoriką. Naudodami priemonę „Dygsniavimas“ vaikai mokosi įverti siūlą, dygsniuoti, lavina vaikų pirštukus, smulkiąją motoriką, akies ir rankos koordinaciją, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, kruopštumą. Žaidimas „Gumytės“ lavina smulkiąja motoriką, spalvų pažinimą, akies ir rankos koordinaciją, regimąją bei vaizdinę atmintį. Vaikas kuria raidžių, skaičių, formų simbolius, sujungdamas gumeles tam tikruose taškuose.
 
 
Lūkesčiui „Orus“ sukurtos priemonės padeda vaikams atpažinti bei pavadinti daugiau jausmų. Didaktinė priemonė „Emocijų pirštinėlės“ padeda perteikti savo emocijas, nuotaiką, atpažinti kaip jaučiasi draugas, skatina samprotauti. Žaidimas „Kokie jausmai?“ padeda atpažinti ir įvardyti jausmus stebint veido išraišką.
 
 
Lūkestį „Bendraujantis“ papildė priemonės, skirtos atpažinti raides, žodžius, išgirsti pirmą, paskutinį, žodžio viduryje esantį garsą. Tėvelių pagaminta priemonė „Asmeninis vaiko raidžių žodynėlis“ supažindina su vaiko šeimos vardų raidėmis, skatina į jas atkreipti dėmesį, moko sudėti vardą, skirti garsus, skiemenis, skatina sukaupti dėmesį. Žaidimas „Koks garsas?“ lavina kalbinę klausą, padeda išgirsti žodžio garsus, ieškoti aplinkoje daiktų, kurių pavadinimai prasideda arba baigiasi nurodytu garsu, plečia žodyną.
 
 
Lūkesčiui „Smalsus“ sukūrėme priemones aplinkos pažinimui. Priemonė „Profesijos“ supažindina su skirtingomis profesijomis, skatina pavadinti suaugusiųjų darbus, samprotauti. Vaizdinės priemonės „Metų laikai“ ir „Meškiukas metų laikuose“ padeda skirti metų laikų pokyčius, sąvokas kairė–dešinė, viršus–apačia. Skaičiavimui ir matavimui skirtas žaidimas „Dėliojam“ padeda lyginti įvairių dydžių daiktus, dėlioti nuo mažiausio iki didžiausio ir atvirkščiai, įtvirtinti pagrindines geometrines formas, lavinti smulkiąją motoriką. Žaidimas „Kur žaisliukas?“ padeda apibūdinti daiktų vietą ir padėtį erdvėje, plečia žodyną, reikalingą judėjimo krypčiai, daiktų vietai nusakyti. Priemonė „Skaičiai“ padeda tobulinti skaičiavimo įgūdžius iki 10,  įtvirtinti skaičių vaizdinius, suprasti jų eiliškumą, lavina smulkiąją motoriką. Priemonė „Grupuojam“ padeda susieti daiktų kiekį su atitinkamu daiktų skaičių žyminčiu simboliu. Žaidimas „Savaitės dienos“ lavina judesių koordinaciją, pristato savaitės dienų seką.
 
 
Lūkesčiui „Kuriantis“ naudojame visus projekto metu sukauptus buitinius daiktus, tėvelių pagamintus muzikinius instrumentus, iš minkštų žaislų naujam gyvenimui prikeltas pirštinines lėles.
 
Projektą „Traukinukas“ užbaigia lūkestis „Sėkmingai besiugdantis“. Šiam lūkesčiui priskyrėme visas turimas priemones. Vaikai noriai pakartoja, žaidžia, taip įtvirtindami jau turimas žinias ir įgūdžius.
 
Papildo temą: