Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  

Ugdymas veiksmingas tuomet, kai veikla vaikams patinka

2017-05-05
Susijusios temos: Vaiko kalba Vaiko ugdymas
Ugdymas veiksmingas tuomet, kai veikla vaikams patinka
Daina LIAUDANSKIENĖ
Šiaulių r. Daugėlių lopšelis-darželis
2017 m. vasario–balandžio mėn. Šiaulių r. Daugėlių lopšelyje-darželyje inicijavau fotografijų projekto „Mūsų abėcėlė“ įgyvendinimą. Drauge su auklėtojais siekėme didinti ugdytinių domėjimąsi raidėmis bei formuoti vaikų ankstyvojo skaitymo įgūdžius.
Dirbdama logopede vaikų darželyje ir kviesdama skirtingų poreikių ir gebėjimų ugdytinius žengti raidžių pažinimo, skaitymo ir rašymo pradmenų įgijimo keliu, siekiu sukurti prielaidas, įgalinančias vaikus aktyviai veikti, tyrinėti bei kurti. Stengiuosi, kad jie ne tik pamatytų, paliestų, bet ir pagal galimybes pauostytų, paragautų, patys sumodeliuotų, sukonstruotų raides. Tai padeda susidaryti tarpsensoriniams ryšiams, reikalingiems tikslių raidžių vaizdinių susiformavimui.
 
Veikla, kupina žaismo, atradimų, garantuoja teigiamas mažųjų emocijas. Kai veikla vaikams patinka, ugdymas – veiksmingas. Sutelkus logopedo, auklėtojų, tėvų (globėjų) pastangas galima pasiekti akivaizdžios kiekvieno vaiko individualios pažangos.
 
2017 m. vasario–balandžio mėn. Šiaulių r. Daugėlių lopšelyje-darželyje inicijavau fotoprojekto „Mūsų abėcėlė“ įgyvendinimą. Drauge su auklėtojais siekėme didinti ugdytinių domėjimąsi raidėmis bei formuoti vaikų ankstyvojo skaitymo įgūdžius.
 
Vasario mėn. įstaigos ugdytiniams, lankantiems logopedines pratybas, pravedžiau veiklas, kurių metu vaikai patys konstravo, modeliavo, dėliojo savo vardų, pavardžių pirmąsias ar atsitiktinai pasirinktas raides iš medžiagų, priemonių, paveikslėlių, kurių pavadinimai prasideda konkrečią raidę žyminčiu garsu. Galiausiai vaikai patys fotografavo savo raides, t. y. bendromis jėgomis kūrė „Mūsų foto abėcėlę“.
 
Baigiantis vasariui organizavome visų lopšelio-darželio vaikų fotosesiją „Vaikai ir raidės“, kurios metu vaikai savo kūnais imitavo lietuvių kalbos abėcėlės raides. Apipavidalinę foto medžiagą pagaminome „Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio vaikų abėcėlę“.
 
Įstaigos laiptinėje įrengėme edukacinę erdvę „Raidžių medis“ ir stendą „Perskaityk žodį“. Stende vaikai kasdien savarankiškai ar padedant logopedui, auklėtojui, naudodami „Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio vaikų abėcėlės“ raides, „užrašo“ vis kitą žodį. Kaskart lipdami laiptais, vyresnieji vaikai savarankiškai ar padedant draugams, tėveliams gali perskaityti žodį ar atpažinti žinomas raides. Mažiausieji ugdytiniai tiesiog ieško „savo raidės“, kurią „užrašė“ savo kūnu.
 
 
Kovo pradžioje mišraus amžiaus priešmokyklinio ugdymo grupės „Kiškučiai“ ugdytiniams drauge su priešmokyklinio ugdymo pedagoge organizavome pažintinę ekskursiją Kuršėnų mieste „Raidžių fotomedžioklė“. Apsiginklavę fotoaparatais vaikai raidžių ieškojo lopšelio-darželio kieme, autobuse, Kuršėnų centre, Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vaikų literatūros skyriuje, Daugėlių mikrorajone. Ekskursijos metu ugdytiniai įsitikino, kad raidės „gyvena“ ne tik knygose, bet ir ant pastatų sienų, kelio ženklų, transporto priemonių, netgi ant praeivių drabužių! Jos ir aukštai, ir žemai, ir kairėje, ir dešinėje. „Kiškučiai“ sužinojo, kad raidės informuoja, reklamuoja, perspėja, pataria ir pan. Kai kurios vaikų „sumedžiotos“ raidės privertė juos susimąstyti, ar galima patiems rašyti raides ant namų sienų ir kitų objektų.
 
 
Įpusėjus kovui lopšelyje-darželyje organizavau juoko ir dailės valandėlę „Raidės kitaip“ kartu su draugais iš Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“. Sustoję ratu susipažinimui vaikai „netyčia parašė“ raidę O. Vėliau ugdytiniai pagal pavyzdį imitavo raides savo kūnais, vedžiojo ant popieriaus lapų atsigulusių draugų, kūnais imituojančių raides, kontūrus, spalvino šias raides milžines balionų pagalba, užduočių lapuose ieškojo dviejų vienodų raidžių slapukių. Mažyliai netgi „virė“ raidžių sriubą. Su pincetais „žvejojo“ nurodytas raides vandens dubenyje ir dėjo į „puodą“, ieškodami konkrečios raidės kontūrų. Vaikai gražino raides šiaudeliais pritrauktų skrituliukų pagalba, rašė jas pirštukais ant cukraus ir druskos. Šypsodamiesi vedžiojo raides gulėdami po stalu, ant jo stalviršio vidinės pusės pritvirtintų popieriaus lapų. Mažieji netgi rašė vieni kitiems spalvotus laiškus ant tarp dviejų stalų ištemptos polietileno plėvelės ir, žinoma, patogiai gulėdami ant žemės su malonumu juos skaitė.
 
 
Kovo pabaigoje grupių „Kiškučiai“ ir „Voveriukai“ ugdytiniai, lankantys logopedines pratybas, mielai sutiko pravesti veiklas jaunesniems grupių „Ežiukai“ ir „Žiogeliai“ vaikams.
 
„Ežiukai“ buvo supažindinti su jų grupės simbolio raide E. Mažyliai ant vyresniųjų popieriniais „lapais“ užrašytos raidės E, turėjo sudėlioti šią raidę milžinę iš didelių lego kaladžių. Vėliau „ežiukai“ dalyvavo „automobilių lenktynėse“, t. y. „rašė“ raidę E ant E formos „lenktynių trasų“ su prie mašinų modeliukų pritvirtintomis vaškinėmis kreidelėmis. Vaikai turėjo išgirsti ir užsimerkę ranka parodyti, kurioje pusėje ežiukas (vyresnis draugas) pūkši. Galiausiai svečiai pavaišino mažylius „ežiuko pyragu“, t. y. ant kriaušės dantų krapštukais („spygliukais“) pritvirtintomis vynuogėmis. Skanaudami mažieji mankštino apatinį žandikaulį (kramtydami), liežuvį (nulaižydami lūpytes), lūpas (šypsodamiesi ežiukui bei siųsdami jam oro bučinukus).
 
„Žiogeliai“ buvo supažindinti su jų grupės simbolio raide Ž. Jiems buvo pasiūlyta pakelti popierinius žiogelius aukštai, kai raidė Ž pakeliama aukštyn, nuleisti žemai, kai raidė Ž nuleidžiama žemyn. Mažiausieji miklino pirštukus skalbinių segtukus (žiogelius) segiodami ant žalios vilnonės raidės Ž. Vėliau vaikai išalkusiems žiogeliams nuo delniukų nupūtė vaišių – žalių lapelių, ir pamokė juos kramtyti, nusilaižyti lūpytes, plačiai nusišypsoti. Galiausiai vaikai skutimosi putų ir žalių dažų mišiniu spalvino raidę Ž, pūtimu ją džiovino.
 
Grupės „Voveriukai“ ugdytiniams drauge su jų auklėtoja pravedėme veiklą „Raidės aplink mus“. Vaikams reikėjo įveikti ne vieną linksmą kūrybinį pratimą. Ugdytiniams patiko po vieną ar susibūrus į dviejų ar net trijų draugų komandą, „rašyti“ raides savo kūnais. Susikaupę mažieji drėgnų ausų krapštukų pagalba „naikino raidžių pėdsakus“, t. y. vedžiojo jais kreida ant lentos užrašytas raides. Vaikai mielai rašė linkėjimus draugams ant „žemės“ (ant grindų patiestos juodos polietileno plėvelės). „Voveriukai“ – respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinio projekto „Žaidimai moko“ dalyviai, todėl jiems buvo pasiūlyta ne tik pažaisti su raidėmis, bet ir pakartoti sąvokas toli-arti, aukštai-žemai, kairėje-dešinėje
 
 
Pastebiu, kad projekto priemonių įgyvendinimo metu padidėjo daugumos mūsų ugdytinių domėjimasis raidėmis, išaugo mokymosi skaityti motyvacija. Galiu drąsiai teigti, kad netradicinės logopedinės pratybos, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos valandėlės, ekskursijos, pramogos su draugais iš kitų ugdymo įstaigų, kūrybinės dirbtuvės – palanki edukacinė aplinka ne tik vaikų rašytinės kalbos ugdymuisi, bet ir ugdytinių saviraiškos, bendravimo, pramogų poreikių tenkinimui.
 
Vaikams praktiškai veikiant, t. y. kuriant, konstruojant, imituojant kūnais, fotografuojant netradiciniais būdais užrašytas raides, ugdosi mažųjų kūrybingumas, lavėja bendroji, smulkioji motorika, kinestezinis suvokimas, formuojasi raidės siejimo su ją žyminčiu garsu, garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai, plečiasi, tikslėja žodynas, lavėja dėmesio, atminties operacijos.
 
Vaikus džiugina, kad kartu su jais parengtos abėcėlės, drauge įrengta edukacinė erdvė „Raidžių medis“ sėkmingai naudojamos kasdieniniame ugdymosi procese. Smagu, kad „mokant“ jaunesnius draugus, dalijantis patirtimi auga vaikų pasitikėjimas savo jėgomis, savigarba, patiriama daug džiugių emocijų. Manau, kad, siekiant kiekvieno vaiko individualios pažangos, labai svarbi pedagogų nuostata būti kūrybingais, lanksčiais, bendradarbiaujančiais su kolegomis ir vaikų tėvais (globėjais).