Emokykla.lt
Populiarios temos:
Edukacija Projektai Kompleksinė pagalba Specialieji poreikiai Skaitymas Vaiko kalba Vaiko raida Vaiko sveikata Vaiko ugdymas  
Dalijamės patirtimi Tyrinėjimų ir atradimų oazė „Pažintinis takas po egle“

Tyrinėjimų ir atradimų oazė „Pažintinis takas po egle“

2019-12-10
Susijusios temos: Edukacija
Tyrinėjimų ir atradimų oazė „Pažintinis takas po egle“
Viktorija Zavackienė
Vilniaus lopšelio-darželio „Sadutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Šioje edukacinėje aplinkoje vaikai nuolat žaidžia vaidmenų žaidimus, nusiramina, tyrinėja, renka gamtines medžiagas (giles, kankorėžius). Svarbiausia – vaikai būna gryname ore ir aktyviai juda.
Aplinkos poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikams pastaruoju metu sulaukia vis daugiau dėmesio. Aplinka, jos kūrimas su vaikais daro įtaką vaikų jausmams, elgesiui ir mokymuisi. Ikimokyklinio amžiaus vaikai geriausiai mokosi aplinkoje, kurioje jie gali užmegzti saugius ryšius su rūpestingais ir atsakingais suaugusiaisiais, kur jie jaučiasi saugūs ir laisvai tyrinėja bei mokosi. Aplinkos ir vaiko sąveika nagrinėjama įvairiuose lygmenyse, akcentuojama jos svarba ugdant pažintinius, kalbos, mąstymo ir kitus gebėjimus. Tinkamai sukurta aplinka – tai stimuliuojanti aplinka.
 
Vadovaujantis į vaiką orientuoto ugdymo nuostata, Vilniaus lopšelyje-darželyje „Sadutė“ viena iš prioritetinių strateginių krypčių buvo pasirinkta būtent įstaigos vidaus ir lauko edukacinių erdvių modernizavimas. Siekiant modernizuoti įstaigos erdves, kad jos atitiktų individualius vaikų gebėjimus ir poreikius stebėjau spontanišką vaikų veiklą lauke bei jų organizuojamus laisvus žaidimus, siekdama išsiaiškinti kokias erdves ir kaip galėtume pakeisti, modernizuoti, kad jos labiau atitiktų vaikų poreikius, dar labiau stimuliuotų tyrinėti bei atrasti, patirti pažinimo džiaugsmą.
 
Idėja sukurti „Pažintinį taką po egle“ kilo pavasarį, stebint kaip vaikai nuolat lipa į gėlių darželį, žaisdami, tyrinėdami, bet tuo pačiu ir mindžiodami augalus. Todėl kilo idėja didelį gėlių darželį paversti tyrinėjimų ir žaidimų erdve. Kartu su vaikais veikiant ir tyrinėjant minėtoje erdvėje, atsiskleidė daugiafunkcinė jos paskirtis.
 
Pirmiausia, gėlyne buvo įrengtas takas. Vaikai padėjo išmatuoti tako ilgį žingsniais bei naudodamiesi metru. Dekoruojant bei turtinant pažintinį taką supančią aplinką nudažiau gėlyne esančius akmenis, kurie dabar primena padidintus vabzdžius. Pirmoji take apsigyveno boružėlių šeimyna. Po miego išėję į lauką, vaikai iš karto pastebėjo naujus gyventojus, pradėjo klausinėti: „ar tai boružėlių šeima?“, skaičiuoti jas bei jų taškelius, žaisti. Taip ugdėsi vaikų kūrybiškumas, matematinis suvokimas, aplinkos pažinimas, bendravimas ir bendradarbiavimas. Vėliau take vaikai pamatydavo vis naujus vabzdžius: bičių šeimyną, blakių ir kitų vabaliukų įvairovę. Po pietų miego vaikai nustebdavo pamatę naujus tako gyventojus. Pamačius vabaliukus, pavyzdžiui tokius, kaip skydblakės, vaikams atsirasdavo noras ne tik juos apžiūrėti, bet ir surasti gamtoje. Vaikai ieškojo vabaliukų tiek po vieną, tiek grupelėmis. Ieškodami bendravo ir bendradarbiavo tarpusavyje ir su pedagogu, ugdėsi aplinkos pažinimo ir kalbos įgūdžius. Rastus vabaliukus vaikai lygindavo su pavaizduotais ant akmenų.
 
Pamačius vaikų susidomėjimą vabzdžiais, organizavau įvairias veiklas, skatinančias visų kompetencijų plėtotę.
Mąstymo gebėjimų lavinimui vaikai gamino medžio tipo mąstymo žemėlapį, suskirstydami vabzdžius į vabalus, drugelius, plėviasparnius ir t. t. Taip pat gamino dvigubo burbulo mąstymo žemėlapį, lygindami drugelį ir boružę.
Neblėstant vaikų susidomėjimu vabzdžiais, bendradarbiaujant su tėvais rudenį buvo surengta ekskursija į „Tropinių drugelių parodą“. O vienos močiutės iniciatyva buvo organizuota akcija „Pasodink tulpę“. Akcijos metu vaikai patys sodino tulpes, taip ugdydami savo kasdienio gyvenimo įgūdžius, bendravimo su suaugusiais, aplinkos pažinimo ir kitus gebėjimus.
 
„Pažintinio tako“ erdvė skatina vaikus įsivaizduoti, skaičiuoti, tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti, kelti klausimus ir ieškoti į juos atsakymų. Šioje erdvėje pedagogas gali stebėti vaikus, pamatyti jų poreikius ir interesus, tokiu būdu praturtinti ugdymo(si) procesą, organizuojant veiklą tiek pačioje erdvėje, tiek ir už jos ribų. Veikiant bei tyrinėjant „Pažintiniame take“, vaikai kitaip, tarsi iš naujo atrado ten augančius augalus bei susidomėjo jais. Kartu su vaikais aiškinausi apie įvairių augalų naudą ir svarbą žmogui. Susidomėję augalais, vaikai veiklą tęsė ir namuose. Išsirinkę labiausiai patinkantį augalą namuose kartu su tėvais, naudodamiesi įvairiais šaltiniais, vaikai ieškojo daugiau informacijos, stengėsi savitai pavaizduoti pasirinktą augalą, kurį vėliau pristatė grupės draugams.
 
„Pažintinis takas po egle“ išsiskyrė savo daugiafunkcionalumu. Pokyčiai, vykstantys po egle skirtingais metų laikais, traukia vaikų akį bei skatina lyginti, analizuoti, įvardyti pagrindinius gamtos dėsnius.
Įrengus „Pažintinį taką“ pastebėjau, kad jis atlieka ir nusiraminimo, t. y. relaksacinį poveikį. Būnant lauke pastebėjau, kaip susierzinę, susipykę su draugais vaikai, eidami arba bėgdami taku nusiramindavo ir vėl grįždavo prie bendros veiklos. Stebint tokius vaikų elgesio ir savijautos pokyčius, kilo idėja integruoti „Kimochis“ programos elementus. Todėl kartu su vaikais kūriau įvairias istorijas apie vabzdžių, gyvenančių pažintiniame take, jausmus ir elgesį. Šios veiklos metu vaikai bandė įvardyti, kokie gali būti augalų ir gyvūnų jausmai, kokioje situacijoje jie gali jausti. Buvo keliami probleminiai klausimai: „ar jaučia tik žmogus?“.
 
Aktyvus veikimas ir tyrinėjimas „Pažintiniame take“ leido mažesniems vaikams pažinti spalvų įvairovę, tapatinti spalvas su take esančiais gyvosios ir negyvosios gamtos objektais: vabzdžiais, gėlėmis, kankorėžiais, nudažytais akmenimis ir kt. Tyrinėdami spalvas ir atspalvius, vaikai atliko įvairias užduotis: įvardijo ant lapo pažymėtas spalvas bei ieškojo tokių pačių spalvų objektų pažintiniame take; turėdami korteles su pavaizduotais tam tikrų spalvų augalų pavyzdžiais turėjo atrinkti esančius take ir įklijuoti į atitinkamą vietą ir pan. Tokiu būdu šios veiklos metu ugdėsi ne tik spalvų pažinimas, bet ir dėmesingumas, smulkioji motorika.
 
Edukacinėje aplinkoje „Pažintinis takas po egle“ gali būti vykdomos įvairios veiklos ir su įvairaus amžiaus vaikais, svarbiausia, kad jos atitiktų vaikų poreikius, norus, interesus ir galimybes. Šioje edukacinėje aplinkoje vaikai nuolat žaidžia vaidmenų žaidimus, nusiramina, tyrinėja, renka gamtines medžiagas (giles, kankorėžius). Svarbiausia – vaikai būna gryname ore ir aktyviai juda. Šioje aplinkoje ugdosi visos vaikų kompetencijos: pažinimo, komunikavimo, sveikatos, meninė ir socialinė. Pati aplinka vaikus motyvuoja ir stimuliuoja veikti, ugdytis, bendrauti ir bendradarbiauti, o pedagogui lieka tik laiku pastebėti vaikų idėjas, padėti jas įgyvendinti, sukurti tinkamas ugdymo(si) situacijas, padėsiančias skleistis įvairiems vaikų gebėjimams.