Emokykla.lt

Trečiasis „Comenius“ projekto „Šventės Europoje“ dalyvių susitikimas vyko Lietuvoje

2014-06-18
Trečiasis „Comenius“ projekto „Šventės Europoje“ dalyvių susitikimas vyko Lietuvoje
Rasa PLIENIENĖ, direktorė
Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“
Šiaulių lopšelyje-darželyje „Gluosnis“ įvyko Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Šventės Europoje“ trečiasis tarptautinis susitikimas, kuriame dalyvavo 30 ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų iš 8 šalių.
2014 m. birželio 2–6 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Gluosnis“ įvyko Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto „Šventės Europoje“ (angl. „Celebrations Across Europe“) trečiasis tarptautinis susitikimas, kuriame dalyvavo 30 ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų iš 8 šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Slovėnijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Turkijos ir Čekijos. Pagrindinė susitikimo tema – šalių tautinio paveldo – tradicinių šokių, ratelių,  dainų, instrumentų, nacionalinių drabužių, istorinių vietų pristatymas ir susipažinimas su šalių švietimo sistemomis.
 
Lopšelio-darželio ugdytiniai svečius pasitiko tradiciniais lietuvių liaudies rateliais ir dainomis bei muzikine kompozicija „Graži mūsų šeimynėlė“. Šalių atstovai pristatė projekte numatytų užduočių (Pasaulinė knygos diena, Pasaulinė vandens diena, Šv. Velykos, Žemės diena, Sporto diena, popietė, skirta susipažinti su savo ir kitų šalių tradiciniais šokiais, dainomis, instrumentais) įgyvendinimą savo institucijose.
 
Svečiai susipažino su darželio ugdymo aplinka, aptarė jos panašumus ir skirtumus su savo šalių ugdymo įstaigomis, grožėjosi vaikų darbeliais ir kiekvienoje grupėje įrengtais Comenius projekto kampeliais, kuriuose pristatomos projekte dalyvaujančios šalys. Darželio ugdytiniai įteikė kiekvienam svečiui dovanėles – baltų lėles, kurias pagamino mūsų bendruomenės nariai:  pedagogai ir kiti darželio darbuotojai, ugdytinių tėveliai ir seneliai.
 
Svečius pasveikino Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas, kuris svečius supažindino su Šiaulių tradicijomis, kultūra, pramone, kiekvienai svečių delegacijai įteikė atminimo dovanas. Projekto dalyviai aplankė žymias vietas: Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą, Auksinį berniuką, Talkšos ežero pakrantę, seniausią Lietuvoje šokolado fabriką „Rūta“, Kryžių kalną, Taujėnų dvarą, sostinę Vilnių, kur lankėsi Gedimino pilyje, nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose, grožėjosi senamiesčio architektūra.
 
Projekto vizitą vainikavo kelionė į Latviją. Dalyviai aplankė projekte dalyvaujantį Saldus Ikstite darželį. Latvijos kaimo sodyboje ant ežero kranto surengėme atsisveikinimo vakarienę, kurios metu projekto dalyviai klausėsi latvių liaudies dainų, šoko latvių ir lietuvių liaudies šokius, ragavo tautinių valgių.
 
Dalyvavimas daugiašalės mokyklų partnerystės Comenius projekte – neįkainojama patirtis tiek Šiaulių lopšelio darželio bendruomenei, tiek kitų šalių projekte dalyvaujantiems atstovams. 
Projekto veikla yra finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas ir finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.